CLP - Klassificering och märkning

CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för ämnen och blandningar. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler.

Läs mer om vad reglerna i CLP-förordningen handlar om.

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.
(senast konsoliderad 2020-01-01)

Ändringsförordningar och rättelser

Ändringar som inte finns med fullt ut i den konsoliderade versionen:

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2020/217  av den 4 oktober 2019, den fjortonde tekniska anpassningen, ATP 14.

Läs mer om ändringen.

Kommissionens förordning (EU) nr 2019/521  av den 27 mars 2019, den tolfte tekniska anpassningen, ATP 12.

Läs mer om ändringen.

Samtliga ändringsförordningar och rättelser till CLP finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Grundförordning

Förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008.

EU-förordning som grundar sig på CLP

Avgiftsförordningen (EU) nr 440/2010

Samtliga ändringsförordningar till Avgiftsförordningen finns i EUR-lex, portalen till EU-rätten.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej