Introduktion till kemikaliereglerna

Innehållsförteckning:

Alla typer av produkter omfattas av kemikalieregler. Det gäller kemiska produkter som exempelvis aceton, rengöringsmedel och medel mot ogräs eller insekter. Men även möbler, leksaker, elektronik, smycken och andra varor omfattas av kemikalieregler. Det är du som tillverkar, importerar eller säljer produkterna som har ansvar för att de uppfyller kraven i reglerna. Det gäller oavsett om du säljer produkterna i en fysisk butik eller via e-handel.

Vilken typ av produkt eller vara?

I kemikaliereglerna skiljer man på varor och kemiska produkter. Exempel på varor är leksaker, kläder, batterier, möbler, djursaker och hemelektronik. Även förpackningar är varor. Exempel på kemiska produkter är lim, målarfärg och rengöringsmedel. Även doftljus, våtservetter, djurschampo och eteriska oljor räknas som kemiska produkter. Tänk på att ämnen och blandningar som har tillverkats av råvaror från naturen också räknas som kemiska produkter.

De flesta bekämpningsmedel är också kemiska produkter. De omfattas av särskilda regler och ska oftast vara godkända av oss på Kemikalieinspektionen för att du ska få sälja och använda dem.

Det finns också regler för så kallade biotekniska organismer. En bioteknisk organism är en produkt som har framställts i bekämpningssyfte eller något annat tekniskt syfte och som innehåller levande mikroorganismer, nematoder, insekter eller spindeldjur.

Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för den produkt du tänker sälja. Tänk också på att olika produkter och varor ofta omfattas av krav i flera olika regler samtidigt.

Regler för kemiska produkter

Om du ska tillverka, importera eller sälja en kemisk produkt måste du ha koll på vilka kemikalieregler som gäller och kontrollera att produkten följer kraven i reglerna. Reglerna är till för att dina produkter ska vara säkra att hantera, både för den som använder dem och för miljön. Du behöver bland annat informera om produktens farliga egenskaper genom märkning på förpackningen och i säkerhetsdatablad för yrkesmässiga kunder. Du kan också behöva anmäla din verksamhet och din produkt till vårt produktregister.

Läs mer om reglerna för kemiska produkter

Regler för kemikalier i varor

Alla varor innehåller kemikalier och omfattas av kemikalieregler. Det gäller även vardagsprylar som kläder, leksaker, verktyg och elektronik. Reglerna är till för att dina varor ska vara säkra, både för den som använder dem och för miljön.

Om du ska tillverka, importera eller sälja varor måste du ha koll på vilka kemikalieregler som gäller och kontrollera att dina varor följer kraven i lagstiftningen. Vilka regler som gäller beror på vilken typ av vara det är och vilka kemiska ämnen som finns i den. Det kan bland annat handla om ämnen som är förbjudna eller inte får finnas över vissa haltgränser, eller ämnen som du måste informera dina kunder om när de finns i din vara.

Läs mer om reglerna för varor

Bekämpningsmedel – växtskyddsmedel och biocider

Myggmedel, desinfektionsmedel och medel mot ogräs är exempel på bekämpningsmedel. Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som är till för att skydda växter eller växtprodukter, medan biocidprodukter är alla andra bekämpningsmedel.

Om du vill sälja eller använda ett bekämpningsmedel i Sverige måste produkten oftast först vara godkänd av oss på Kemikalieinspektionen.

Läs mer om reglerna för bekämpningsmedel

Regler för vanliga grupper av produkter

Olika produkter och varor kan ofta omfattas av krav i flera olika regler samtidigt. De kan också omfattas av regler som andra myndigheter än vi på Kemikalieinspektionen har hand om.

Läs mer om Regler för vanliga produkter

Säljer du via E-handel?

Du som säljer varor, kemiska produkter eller bekämpningsmedel via E-handel har samma ansvar som en vanlig butik för att produkterna uppfyller kraven i lagar och regler om kemikalier. Beroende på var du köper in dina produkter ifrån kan du också räknas som importör enligt lagen.

Läs mer om vad som gäller om du säljer varor, kemiska produkter eller bekämpningsmedel på internet

Vad gäller för UF-företag?

Du som går utbildningen UF-företagande på gymnasiet har samma ansvar som andra företag för att dina varor och produkter följer kemikaliereglerna.

Läs mer om vad som gäller för dig som är UF-företagare

De flesta regler gäller i hela EU och EES

De flesta regler för kemikalier gäller i hela EU och i Island, Lichtenstein och Norge, det så kallade EES-området. Det finns också några kemikalieregler som endast gäller i Sverige.

Gå till de olika lagstiftningarna

Hitta mer vägledning och stöd för att följa kemikaliereglerna

Ditt ansvar utifrån din roll i leverantörskedjan

Vilken roll du har i leverantörskedjan påverkar också vilka krav som gäller för dig. Kraven är i allmänhet mer omfattande om du tillverkar eller importerar en produkt eller vara från ett land utanför EES-området, jämfört med om du säljer vidare en produkt från en leverantör i Sverige eller från ett annat land inom EES-området.

Läs mer om kemikaliereglerna utifrån din roll i leverantörskedjan

Regler hos andra myndigheter

Flera andra myndigheter ansvarar för regler om kemikalier i Sverige, som till exempel regler om kemiska risker på arbetsplatsen, regler för avfall och för vissa typer av produkter som kosmetiska produkter.

Läs mer om olika myndigheters ansvar

Vill du veta mer om kemikaliereglerna?

Prenumerera på våra nyheter och nyhetsbrev

Läs vanliga frågor och svar och ställ frågor till vår regelrådgivning

Är du privatperson och vill ha råd om kemikalier? Gå till våra sidor "Råd till privatpersoner"

Senast uppdaterad 8 december 2023