Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Kontroll och tillsyn

Här finns information om kontroll och tillsyn av kemikaliereglerna. Är du inspektör? Logga in på Tillsynswebben så får du tillgång till mer information om vår tillsynsvägledning.