A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. About reporting a chemical safety issue
 2. About the detergent rules
 3. About the Products Register
 4. About the Swedish Chemicals Agency
 5. About the website
 6. Active substances exempted from the ban
 7. Active substances in biocidal products
 8. Active substances in plant protection products
 9. Additional authorisation for a plant protection product
 10. Additional EU rules
 11. Advice on chemical products
 12. Advice on chemicals in your home
 13. Advice on chemical-smart choices
 14. Advice on plastic
 15. Agency Regulations (KIFS)
 16. Agenda 2030
 17. Agentmedgivande
 18. Air source heat pumps
 19. Aktuella beslut 2019
 20. Aktuella beslut 2020
 21. Aktuella beslut 2021
 22. Aktuella ändringar i leksaksdirektivet
 23. Aktuellt inom kemikalielagstiftningen
 24. Aktuellt om internationellt samarbete
 25. Aktuellt om registrering
 26. Aktuellt om växtskyddsmedel
 27. Alkoholhaltiga handgeler är inte kosmetiska produkter
 28. Alternativt kemiskt namn
 29. Ammunition containing lead
 30. Ammunition som innehåller bly
 31. Andra källor
 32. Anmälningsplikt för högfluorerade ämnen (PFAS) i kemiska produkter
 33. Anmälningsplikt för nanomaterial
 34. Anmälningspliktiga produkter
 35. A Non-Toxic Environment
 36. Ansök om godkännande för biocidprodukt
 37. Ansök om godkännande för växtskyddsmedel
 38. Antibakteriellt behandlade varor
 39. Anti-fouling paints
 40. Antifreeze
 41. Användning av två­kom­pon­ents­epoxi vid relining
 42. Användning av växtskyddsmedel
 43. Application fees for biocidal products
 44. Application forms and guidance documents for plant protection products
 45. Application forms and guides for biocidal products
 46. Application Guide – Biocidal Products
 47. Apply for authorisation for biocidal products
 48. Apply for authorisation for plant protection products
 49. Article 95 list
 50. Articles treated with antibacterial agents
 51. Artificial turf
 52. Artikel 95-listan
 53. Ask the Swedish Chemicals Agency
 54. Assessment and risk reduction of pesticides
 55. Att jobba i staten
 56. Authorisation classes
 57. Authorisation of same biocidal products
 58. Avfallsdirektivet - SCIP
 59. Avgifter för biocider
 60. Avgifter för växtskyddsmedel
 61. Avskräckande eller tilldragande medel som består av livsmedel eller foder