Tillgänglighetsredogörelse för kemi.se

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur kemi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?


Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kemi.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
  • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument som är publicerade före den 23 september 2018.
  • Webbplatsen innehåller Word- och Excel-filer som kanske inte fungerar med skärmläsare.
  • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning.
  • Vissa videofilmer saknar undertexter.

Problem vid navigerbarhet

  • Vissa sidor innehåller länktexter där samma länktext används för flera destinationer
  • På vissa sidor är länktexten för allmänt hållen för sammanhanget.
  • Vissa bildlänkar saknar alt-text.

Generella tillgänglighetsbrister

  • Webbapplikationer som finns under subdomänen webapps.kemi.se har generella tillgänglighetsbrister. Det gäller exempelvis bekämpningsmedelsregistret, företagsregistret, ämnesregistret och statistikapplikationen för flödesanalyser.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kemi.se.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

Senast uppdaterad 22 september 2020