Utbildningar och seminarier

Kemikalieinspektionen arrangerar seminarier i kemikalietillsyn för dig som arbetar med tillsyn av kemikalier på regional och kommunal nivå. Vi upplyser om och utbildar i frågor om gällande lagstiftning. Vi ansvarar för det internationella utbildningsprogrammet (ITP) Strategies for Chemicals Management.

Seminarium om kemikalietillsyn

Tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln är ett seminarium för dig som arbetar med med tillsyn av kemikalier på regional och kommunal nivå. Under seminariet går vi övergripande igenom Reach, CLP och andra regelverk som är aktuella vid tillsyn.

Här kan du läsa mer om seminarier i kemikalietillsyn.

Internationellt utbildningsprogram

Kemikalieinspektionen arrangerar med stöd från Sida det internationella utbildningsprogrammet "Developing Strategies for National Chemicals Management" (International Training Programme - ITP320). Programmet riktar sig till ministerier och myndigheter i samarbetsländer. Överenskommelsen omfattar 7 program under åren 20182022.

Läs mer under internationellt arbete.

Gå till Sidas webbsida med information om programmet.

Fler utbildningar och seminarier hittar du i vårt kalendarium.