Foto av personer som deltar i ett seminarium.

Utbildningar och seminarier

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen arrangerar seminarier och konferenser både för företag och för dig som arbetar med tillsyn av kemikalier på regional och kommunal nivå. Vi informerar och ger stöd i frågor om gällande lagstiftning och vi arrangerar den återkommande konferensen Forum för Giftfri Miljö. Vi ansvarar också för det internationella utbildningsprogrammet (ITP) Strategies for Chemicals Management.

Seminarium om aktualiteter i EU:s kemikalielagstiftningar

Två gånger per år håller Kemikalieinspektionen en informationsförmiddag om vad som är aktuellt på EU-nivå inom kemikalieregelverken. Vid ett av tillfällena utökas seminariet till en heldag med fördjupande information om ett regelområde på eftermiddagen.

Du kan hitta filmer och presentationer från dessa seminarier här

Seminarium om kemikalietillsyn

Tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln är ett seminarium för dig som arbetar med med tillsyn av kemikalier på regional och kommunal nivå. Under seminariet går vi övergripande igenom Reach, CLP och andra regelverk som är aktuella vid tillsyn.

Här kan du läsa mer om seminarier i kemikalietillsyn

Forum för Giftfri miljö

Forum för giftfri miljö är en återkommande konferens med fokus på hur olika grupper i samhället kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Varje konferens brukar ha ett tema, och konferensen som hölls på hösten 2020 hade tema Byt ut dina farliga ämnen.

Läs mer och ta del av material från Forum för giftfri miljö 2020.

Internationellt utbildningsprogram

Kemikalieinspektionen arrangerar med stöd från Sida det internationella utbildningsprogrammet "Developing Strategies for National Chemicals Management" (International Training Programme - ITP320). Programmet riktar sig till ministerier och myndigheter i samarbetsländer. Överenskommelsen omfattar 7 program under åren 2018–2022.

Läs mer under internationellt arbete

Gå till Sidas webbsida med information om programmetlänk till annan webbplats

Fler utbildningar och seminarier hittar du i vårt kalendarium

Senast uppdaterad 30 mars 2021