Så här styrs vi

Kemikalieinspektionen ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Utöver att ge oss styrning i befogenheter och skyldigheter ger regeringen oss också förutsättningarna för vår verksamhet i Kemikalieinspektionens instruktion, i årliga så kallade regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag.

Instruktion

Vår instruktion är en förordning som utfärdas av regeringen och som fastställer våra övergripande ansvarsområden och hur vi ska organisera vår verksamhet.

Förordning (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Regleringsbrev

I slutet av varje år ger regeringen i regleringsbrevet anvisningar till Kemikalieinspektionen för det kommande året. Det gäller verksamhetsmål, uppdrag, finansiering och hur rapporteringen till regeringen ska gå till.

Regleringsbrevet listar vilka regeringsuppdrag vi får under året

I regleringsbrevet listar regeringen vilka regeringsuppdrag Kemikalieinspektionen får varje år. Det kan dock ibland tillkomma uppdrag under året som inte står med i regleringsbrevet från början.

Läs mer om våra olika regeringsuppdrag

Senast uppdaterad 13 juni 2023