En kvinna på ett kontor som granskar ett pappersdokument och en datorskärm.

Dags för den årliga redovisningen

Du rapporterar till produktregistret genom vår e-portal.

Bild med gröna blad och periodiska systemet i förgrunden.

Byta ut farliga ämnen, varför då?

Substitution innebär att ligga steget före lagstiftningen, att möta efterfrågan på ett hållbart sätt och att måna om sin personal och sin omvärld. Ta första steget mot en kemikaliesmart framtid, anmäl dig till Forum för giftfri miljö.

Kemikalieappen logotyp

Informera dina kunder med ny app

Med Kemikalieappen kan du hjälpa dina kunder att snabbt få veta om det finns några särskilt farliga ämnen i dina varor eller inte.

Foto av ett vägarbete.

Jobbar du i anläggningssektorn?

På Trafikverkets webbplats kan du få vägledning om hur ditt företag kan arbeta med information om farliga ämnen i material och varor.

Man som handlar via internet.

Tips till dig som handlar på nätet

Varor som du köper via internet kan ibland innehålla ämnen som är förbjudna inom EU. Läs våra råd för att handla säkert på nätet.

Kemikalieinspektionen

  • Aktuellt

Testa SCIP-databasen och lämna synpunkter

Nu kan du som vill testa SCIP-databasen och lämna synpunkter till Echa. Är du tillverkare importör eller distributör av varor? Från och med den 5 januari 2021 måste du lämna information till den nya SCIP-databasen om dina varor innehåller något ämne på kandidatförteckningen.

Senare datum för ändrade krav på information till Giftinformationscentralen

EU-kommissionen har tagit ytterligare ett steg för att flytta fram det första datumet för tillämpning av de ändrade reglerna om information till Giftinformationscentralen. Det innebär att de nya kraven för kemiska blandningar avsedda för konsumenter börjar gälla från den 1 januari 2021 istället för 1 januari 2020. Ett formellt beslut väntas i slutet av 2019.

Nytt avsnitt av Kemikaliepodden om att bygga och renovera kemikaliesmart

Senaste avsnittet av Kemikaliepodden handlar om hur du som privatperson kan hitta så kemikaliesmarta byggnadsmaterial som möjligt. Du får också veta hur du på bästa sätt kan skydda dig från skadliga kemikalier när du bygger och renoverar.

Biostimulanter undantas från EU:s växtskyddsmedelsförordning

EU:s växtskyddsmedelsförordning har ändrats så att växtbiostimulanter definieras och undantas från reglerna för växtskyddsmedel. Det innebär bland annat att växtbiostimulanter inte längre kan omfattas av krav på produktgodkännande. Ändringarna gäller från den 15 juli 2019.

EU-gemensamt projekt gör tillsyn på e-handel på kemikalieområdet

2020-02-20 Kemikalieinspektionen deltar under 2020 i ett EU-gemensamt tillsynsprojekt om e-handel. Inspektörer i 29 länder kommer bland annat att titta på om webbutiker följer gällande lagstiftning, till exempel kravet på att informera konsumenterna om farliga ämnen som kan finnas i produkter.

Finalisterna i årets Miljömålspriset presenterade

2020-02-19 Miljömålspriset delas ut årligen för att uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges miljömål. Priset ges bland annat för uthållighet och långsiktighet, mod och tempo samt till årets inspiratör. Nu är finalisterna till årets pris presenterade.

11 nya ämnen blir tillståndspliktiga enligt Reach-förordningen

2020-02-14 11 nya ämnen har förts upp på bilaga XIV i Reach-förordningen och blir därmed tillståndspliktiga.

Kemikalieinspektionen föreslår strategi och nya etappmål för farliga ämnen till 2030

2020-02-13 Kemikalieinspektionen har i går överlämnat förslag till strategi och tre nya etappmål för farliga ämnen till regeringen. Förslagen är inriktade på att förebygga skadliga effekter på människor och miljö, och ska bidra till att stärka arbetet för att uppnå riksdagens miljömål och de globala målen för hållbar utveckling. Enligt förslaget till regeringen ska målen vara uppnådda 2030.

Visa alla nyheter

Forum för Giftfri miljö 2020

2020-03-26 Ta ett steg mot en kemikaliesmart framtid – byt ut farliga kemikalier. Anmäl dig senast den 11 mars.

Välkommen på EU-information med fördjupning om säkerhetsdatablad

2020-04-23 Den 23 april anordnar Kemikalieinspektionen en informationsdag för företag, myndigheter och andra som berörs av kemikalieregler. Under eftermiddagen medverkar även Arbetsmiljöverket. Seminariet riktar sig främst till dig som redan har förkunskaper inom regelverken.

Visa hela kalendern