Händer som tar handsprit

Frågor och svar om desinfektionsmedel och coronavirus

Just nu är det många som ställer frågor om desinfektionsmedel med anledning av coronaviruset. Här kan du få svar på några av de vanligaste frågorna.

Man som handlar via internet.

Tips till dig som handlar på nätet

Varor som du köper via internet kan ibland innehålla ämnen som är förbjudna inom EU. Läs våra råd för att handla säkert på nätet.

Kemikalieinspektionen

  • Aktuellt

Ny remiss - vi föreslår ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Ändringarna avser dels nya kriterier för placering av växtskyddsmedel i behörighetsklasser, dels undantag från det av regeringen föreslagna förbudet i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden. Synpunkter på remissen önskas senast den 22 september 2020.

Safer Chemicals Conference 2020

Missade du webbkonferensen Safer Chemicals Conference 2020 som arrangerades av den europeiska kemikaliemyndigheten Echa? Du kan se hela konferensen och läsa frågor och svar som kom upp under dagen på Echas webbplats.

Förbättrad hjälp till dig som ska registrera NANO enligt Reach-förordningen

Webbverktyget e-REACHNano är ett verktyg som kan hjälpa dig som ska registrera information om nanomaterial för de ämnen som du tillverkar eller importerar. Verktyget har nyligen uppdaterats och förklarar genom små korta filmer vad ditt företag behöver registrera. Du som redan har registrerat ämnen kan få hjälp av verktyget att få fram den ytterligare information som krävs om ämnet finns i nanoform.

Testa SCIP-databasen och lämna synpunkter

Nu kan du som vill testa SCIP-databasen och lämna synpunkter till Echa. Är du tillverkare importör eller distributör av varor? Från och med den 5 januari 2021 måste du lämna information till den nya SCIP-databasen om dina varor innehåller något ämne på kandidatförteckningen.

Orangefärgad illustration av en mobiltelefon och en t-shirt
Orangefärgad illustration av en mobiltelefon och en t-shirt

Lyssna på Kemikaliepodden om biocider i vardagsvaror

Biocider är en sorts bekämpningsmedel som kan användas för att bli av med skadedjur som till exempel råttor och insekter. Men biocider kan också finnas i vanliga vardagsvaror som till exempel sportkläder, skärbrädor, madrasser och duschslangar. Men gör de någon nytta i våra vardagsprylar?

Presentationer från EU-informationsmöte

Den 23 april höll vi ett seminarium om aktualiteter i kemikaliereglerna inom EU samt våra tillfälliga regelförenklingar för desinfektionsmedel. Nu finns filmerna och presentationerna från mötet tillgängliga på webben.

Ny europeisk databas ska främja giftfria kretslopp

2020-07-13 Den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, har fått i uppdrag att utveckla den så kallade SCIP-databasen. Där ska leverantörer av varor från och med nästa år anmäla ifall varorna innehåller särskilt farliga ämnen. Syftet är att göra information om dessa ämnen tillgänglig under varors och materials hela livscykel, inklusive i avfallsledet.

Ny studie granskar undantag i kemikalielagstiftningen för begränsade ämnen i återvunnet material

2020-07-06 Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket samverkar för att bygga upp kunskap om hur materialåtervinningen kan öka utan att särskilt farliga ämnen återcirkuleras. Som en del i detta arbete presenterar Kemikalieinspektionen en konsultrapport om undantag för begränsade ämnen i återvunnet material i EU:s kemikalielagstiftning.

Giftfri miljö är en av nycklarna till genomförandet av målen i Agenda 2030

2020-07-03 I juni överlämnade regeringen en proposition till riksdagen om hur Sverige ska arbeta med genomförandet av Agenda 2030. Åtgärder för att nå riksdagens miljömål är en central del i utförandet. Kemikalieinspektionens arbete med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är en av nycklarna till genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Sverige vill ha en ambitiös EU-strategi för kemikalier

2020-06-29 Sverige har tillsammans med nio andra länder skickat ett gemensamt inspel till EU-kommissionen om att ta fram en kemikaliestrategi för hållbarhet och giftfri miljö. Inspelet fokuserar bland annat på behovet att utveckla säkra och hållbara alternativ till farliga ämnen.

Fyra nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

2020-06-26 Fyra nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Tre av ämnena förs upp på listan efter förslag från Sverige.

Kemikalieinspektionen förlänger lättnader för tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel

2020-06-09 Sedan i mars accepterar Kemikalieinspektionen tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna finns med på artikel 95-listan i EU:s biocidförordning. Detta ställningstagande förlängs nu till och med den 30 september.

Visa alla nyheter

Webbseminarium: Lär dig om dina skyldigheter när du exporterar farliga produkter utanför EU

2020-09-24 Om du exporterar farliga kemiska produkter utanför EU måste du troligtvis följa PIC-förordningen. Reglerna i förordningen omfattar till exempel industrikemikalier, bekämpningsmedel och biocider som är förbjudna eller strikt begränsade inom EU.

EU-infoseminarium

2020-10-15 Den 15 oktober anordnar Kemikalieinspektionen en informationsdag för företag, myndigheter och andra som berörs av kemikalieregler. Seminariet handlar om aktualiteter inom flera EU-lagstiftningar. Det riktar sig främst till dig som redan har förkunskaper inom regelverken.

Forum för Giftfri miljö

2020-11-12 Nytt datum för konferensen är den 12 november. Forum för Giftfri miljö flyttas från den 26 mars till den 12 november på grund av coronaviruset.

Visa hela kalendern