Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Tandborste och tandkräm

Regler om plastpartiklar i kosmetiska produkter

Från och med den 1 juli 2018 gäller ett nytt, svenskt förbud mot små plastpartiklar i kosmetiska produkter.

Trätrall med en tvättsvamp

Tvättmedel för trätrall och fasad

Minska risken för olyckor vid tvätt av trätrall och fasad.

En pärm med papper, en penna och en miniräknare.

Starta eget?

Se vår vägledning för företag

Utsnitt från broschyren Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag

Webbplats med tips och råd om en kemikaliesmart vardag till dig som tar hand om barn.

  • Aktuellt

Nya begränsningar av ämnen

EU-kommissionen har nyligen beslutat om att begränsa ämnena metanol i spolar- och avfrostningsvätskor och 1-metyl-2-pyrrolidon (NMP) i kemiska produkter. Begränsningarna finns i bilaga XVII till Reach-förordningen.

Prydnadsoljelampa
Prydnadsoljelampa

Regler för oljelampor i Reach

Prydnadsoljelampor måste uppfylla vissa säkerhetskrav för att få säljas till privatpersoner. Kraven syftar till att förhindra att små barn kommer åt lampoljan inuti.

EU-kommissionen
EU-kommissionen

EU-samråd

Echa organiserar offentliga samråd kring förslag på regelutveckling. Syftet med samrådet är för att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information.

Kemikaliepodden om hormonstörande ämnen

Hormonstörande ämnen kan bland annat påverka förmågan att få barn. I det sjunde avsnittet av Kemikaliepodden berättar vi mer om vad hormonstörande ämnen är för något, var de kan finnas i vardagsmiljön och vad man kan göra för att undvika dem.

Samarbete för att minska läckage av växtskyddsmedel till vattendrag

2018-06-20 Ingen vill att ogräsmedel ska läcka ut i våra vattendrag. Samtidigt är det viktigt att vi kan producera livsmedel på ett hållbart och lönsamt sätt. Därför startar samarbetsorganet Säkert växtskydd en informationskampanj som syftar till att lantbrukarna i södra Sverige ska minska risken för läckage av ämnet diflufenikan till ytvatten.

Kemikalieinspektionen föreslår en begränsning för mellankedjiga klorparaffiner i elektronik

2018-06-11 Kemikalieinspektionen föreslår att mellankedjiga klorparaffiner (MCCP) ska begränsas i elektrisk och elektronisk utrustning. Mellankedjiga klorparaffiner är klassificerade som miljöfarliga och en del av ämnena verkar uppfylla kriterierna för att vara persistenta, bioackumulerande och toxiska.

Kemikalieinspektionen har publicerat en uppdaterad rapport om miljömärkningar

2018-06-07 Kemikalieinspektionen har publicerat en uppdaterad kartläggning om kemikaliekriterier i olika miljömärkningssystem. Vi har justerat otydligheter och korrigerat referenser till regler som var fel i en tidigare publicerad version av rapporten. I detta ingår en detaljerad genomgång av begränsningar för azofärgämnen och bekämpningsmedel.

Kemikalieinspektionen omprövar godkännanden av växtskyddsmedel med neonikotinoider

2018-06-04 EU-kommissionen har den 29 maj 2018 beslutat om ett utökat förbud mot växtskyddsmedel med neonikotinoider. Till följd av beslutet kommer Kemikalieinspektionen att ompröva godkännanden av berörda produkter.

EU inför krav på information om nanomaterial i Reach-lagstiftningen

2018-05-02 EU:s medlemsländer har röstat ja till EU-kommissionens förslag om att införa informationskrav om nanomaterial i kemikalielagstiftningen Reach. Nio bilagor i Reach-förordningen kommer att ändras.

Visa alla nyheter

Seminarium om datakraven i ansökan om godkännande för biocidprodukter

2018-09-18 Välkommen till ett heldagsseminarium om datakraven i ansökan om godkännande av biocidprodukter den 18 september 2018. Under seminariet kommer vi presentera kraven inom kemi, hälsa, miljö och effektivitet. Seminariet är relevant för alla företag som kommer att behöva ansöka om godkännande av en biocidprodukt.

Seminarium om tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln

2018-10-23 Under det här seminariet går vi övergripande igenom Reach, CLP och andra regelverk som är aktuella vid tillsyn. Fokus ligger på utsläppande på marknaden och tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln.

Visa hela kalendern