Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

Sök efter farliga ämnen i varor

I den nya europeiska databasen SCIP kan du få information om varor som innehåller särskilt farliga ämnen.

Läs mer

Tester visar: Många vardagsprodukter innehåller PFAS-ämnen

Vi testade innehållet i bland annat friluftskläder, skidvallor och cykelvårdsprodukter och 76 % innehöll PFAS-...

Läs mer

Många desinfektionsmedel har brister visar ny tillsyn

Många nya aktörer som har börjat handla med desinfektionsmedel under pandemin tros vara orsaken.

Läs mer

Stor risk för farliga ämnen vid e-handel utanför EU

Mer än hälften av de granskade produkterna innehöll förbjudna och farliga ämnen, visar ny tillsynsrapport.

Läs mer

Tyck till om varningsmärkningen

Hur uppfattar du varningsmärkningen? Fram till den 15 november har du möjlighet att svara på en webbenkät från Europeiska kommissionen med frågor om hur du uppfattar varningsmärkningen.

Man som handlar på sin surfplatta.

Ökad e-handel – ökade kemikalierisker?

Att handla på internet, särskilt från företag i länder utanför EU och EES, kan innebära risker för hälsa och miljö. Läs vår rapport om e-handelns särskilda utmaningar.

Bild med periodiska systemet lagt som ett genomskinligt lager över gröna ormbunksblad.

Inspiration till substitution

Vill du ha inspiration och tips för hur du kan jobba med att byta ut farliga ämnen i din verksamhet? Se ett sammandrag från konferensen Forum för Giftfri miljö 2020 med tema substitution.

SCIP-databasens logotyp.

Informationskrav för SCIP-anmälan finns nu på svenska

Behöver du hjälp med din anmälan till SCIP-databasen? Nu har den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa publicerat sin vägledning på svenska. Läs mer om anmälan till SCIP-databasen.