Bild på två provrör ovanpå det periodiska systemet.

Kemikalieinspektionens julkalender 2019 - periodiska systemets år

I år är det 150 år sedan kemiprofessorn Dimitrij Mendelejev i Sankt Petersburg presenterade sin systematisering av grundämnen. Det firar vi med att gå igenom dagens alla 118 ämnen, deras egenskaper samt hur de används - på vers!

Man som handlar via internet.

Köper du julklapparna på nätet?

Varor som du köper via internet kan ibland innehålla ämnen som är förbjudna inom EU. Läs våra råd för att handla säkert på nätet.

Kemikalieappen logotyp

Informera dina kunder med Kemikalieappen

Med den nya Kemikalieappen kan du hjälpa dina kunder att snabbt få veta om det finns några särskilt farliga ämnen i dina varor eller inte.

En E-kolv som står på ett papper där kemiska strukturer är uppritade.

Substitution av farliga ämnen

Vill du ha tips på hur ditt företag kan fasa ut farliga ämnen i varor eller produkter? Kanske redan innan ämnena blir begränsade i lagen? Ligg steget före – lär dig mer om substitution.

Kemikalieinspektionen

  • Aktuellt

SCIP-databasen – information om särskilt farliga ämnen i varor

Är du tillverkare importör eller distributör av varor? Från och med den 5 januari 2021 måste du lämna information till den nya SCIP-databasen om dina varor innehåller något ämne på kandidatförteckningen. Informationen ska användas i avfallshanteringen av varorna.

Senare datum för ändrade krav på information till Giftinformationscentralen

EU-kommissionen har tagit ytterligare ett steg för att flytta fram det första datumet för tillämpning av de ändrade reglerna om information till Giftinformationscentralen. Det innebär att de nya kraven för kemiska blandningar avsedda för konsumenter börjar gälla från den 1 januari 2021 istället för 1 januari 2020. Ett formellt beslut väntas i slutet av 2019.

Nytt avsnitt av Kemikaliepodden om att bygga och renovera kemikaliesmart

Senaste avsnittet av Kemikaliepodden handlar om hur du som privatperson kan hitta så kemikaliesmarta byggnadsmaterial som möjligt. Du får också veta hur du på bästa sätt kan skydda dig från skadliga kemikalier när du bygger och renoverar.

Biostimulanter undantas från EU:s växtskyddsmedelsförordning

EU:s växtskyddsmedelsförordning har ändrats så att växtbiostimulanter definieras och undantas från reglerna för växtskyddsmedel. Det innebär bland annat att växtbiostimulanter inte längre kan omfattas av krav på produktgodkännande. Ändringarna gäller från den 15 juli 2019.

Ny POPs-förordning (EU) nr 2019/1021

Den 15 juli 2019 ersatte förordning (EU) nr 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar den ursprungliga förordning (EG) nr 850/2004. Den nya förordningen innebär att ämnet dekaBDE begränsas i bilaga I. I övrigt är den nya förordningen en omarbetning av den gamla med bland annat anpassningar av definitionerna till Reach-förordningen.

Kemikalieinspektionen ser över villkoren för musgift med alfakloralos

2019-12-04 Kemikalieinspektionen har inlett en översyn av villkoren för att använda musgift som innehåller ämnet alfakloralos. Orsaken är samstämmiga rapporter om att katter blir förgiftade av ämnet.

Ny app stärker konsumenters rätt till information om farliga kemikalier

2019-11-27 I dag lanserar Sveriges Konsumenter en ny app för mobiltelefoner – Kemikalieappen. Med appen blir det enklare att få veta om varor innehåller farliga kemikalier. Appen har tagits fram i samarbete mellan myndigheter och organisationer i 13 EU-länder, med Sveriges Konsumenter och Kemikalieinspektionen som svenska deltagare.

Var tionde granskad lädervara innehöll farliga ämnen över gränsvärdena

2019-11-13 Kemikalieinspektionens granskning av 70 vanliga lädervaror som handskar, klockarmband och mobilskal visar att drygt var tionde innehöll förbjudna ämnen. Det gäller bland annat sexvärt krom som kan ge allergi, orsaka cancer och är farligt för miljön.

Vätskor till e-cigaretter saknar ofta rätt märkning

2019-11-05 Kemikalieinspektionen har kontrollerat hur vätskor till e-cigaretter är förpackade och märkta. Granskningen visar att fyra av fem företag sålde vätskor med nikotin med bristande märkning.

Kemikalieinspektionen studerar effekterna av kemikalieskatten på elektronik

2019-10-16 Kemikalieinspektionen ska undersöka effekterna av kemikalieskatten på elektronik. Syftet är att ta reda på om skatten har lett till en minskning av miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedel i vanlig hemelektronik. I studien analyseras bärbara datorer, mikrovågsugnar och kaffebryggare.

Visa alla nyheter

Stockholm – Informationsmöte om anmälan till Produktregistret och om biocidreglerna

2020-01-17 Viktig information för både nya och gamla företag som anmäler till Kemikalieinspektionens produktregister.

Göteborg – Informationsmöte om anmälan till Produktregistret och om biocidreglerna

2020-01-22 Viktig information för både nya och gamla företag som anmäler till Kemikalieinspektionens produktregister.

Malmö – Informationsmöte om anmälan till Produktregistret och om biocidreglerna

2020-01-23 Viktig information för både nya och gamla företag som anmäler till Kemikalieinspektionens produktregister.

Forum för Giftfri miljö 2020

2020-03-26 Ta ett steg mot en kemikaliesmart framtid – byt ut farliga kemikalier.

Visa hela kalendern