Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
En pärm med papper, en penna och en miniräknare.

Starta eget?

Se vår vägledning för företag

Utsnitt från broschyren Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag

Ny webbplats med tips om en kemikaliesmart vardag till dig som tar hand om barn.

Dricksvattenfontän

Högfluorerade ämnen – PFAS

Hitta rätt bland myndigheterna – vem gör vad?

En klädbutik

Din rätt att få information

Du har rätt att få veta vad produkten innehåller. Våga fråga!

  • Aktuellt

17 arter godkända som biologiska bekämpningsmedel

Naturvårdsverket har godkänt de första 17 arterna av nematoder, insekter och spindeldjur för användning som biologiska bekämpningsmedel. Därför kan de produkter som Kemikalieinspektionen tidigare har godkänt och som löper ut vid årsskiftet fortsätta att säljas och användas.

Presentationer från dialogmöte om textil

Den 12 oktober 2017 ordnade Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ett dialogmöte om textil. Tema för dagen var "Verktyg, metoder och goda exempel för hållbar textilproduktion och konsumtion – fokus på miljö och kemikalier".

Vad gäller för tunnelodling?

Växtskyddsmedel som ska användas vid tunnelodling måste vara godkända just för tunnelodling. Vilka användningsområden ett växtskyddsmedel är godkänt för ska framgå av märkningen. Använd vår nya vägledning om du vill ansöka om godkännande för tunnelodling.

EU-kommissionen
EU-kommissionen

Hitta EU-samråd på kemikalieområdet

Lämna dina synpunkter på EU:s politik och lagstiftning genom det så kallade samrådsförfarandet.

Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.
Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.

Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2020

Kemikalieinspektionen har fått uppdraget att fortsätta arbetet med handlings­planen för en giftfri vardag under 2015–2020.

En pojke fiskar med metspö.
En pojke fiskar med metspö.

Åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen – PFAS

Målet är att öka kunskapen och minska användningen av högfluorerande ämnen (PFAS) för att skydda vår miljö, särskilt vårt grundvatten och dricksvatten.

Kriterier för hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel har godkänts

2017-12-14 En majoritet av EU:s medlemsländer har godkänt EU-kommissionens omarbetade förslag till vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel.

Kemikalieinspektionen inför anmälningskrav för nanomaterial

2017-12-05 Kemikalieinspektionen inför ett nytt krav på att anmäla uppgifter om nanomaterial i kemiska produkter till myndighetens produktregister. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2018. Det innebär att uppgifter om nanomaterial för första gången ska rapporteras till produktregistret i februari 2019.

EU förlänger godkännandet för glyfosat i fem år

2017-11-27 En majoritet av EU:s medlemsländer har röstat ja till att förnya godkännandet för glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel. Godkännandet kommer att gälla i fem år.

Kriterier för hormonstörande egenskaper hos biocidämnen fastställda

2017-11-22 EU-kommissionen har nu publicerat kriterier för hormonstörande egenskaper hos ämnen som används i biocidprodukter. Kriterierna är vetenskapligt baserade och ska användas för att bedöma om biocidämnen är hormonstörande för människor och djur. Förordningen träder i kraft den 7 december och kriterierna ska tillämpas från och med den 7 juni 2018.

Antibiotikaresistens i världen uppmärksammas

2017-11-15 Resistenta bakterier är ett hot mot både människor och djurs hälsa. Under den internationella antibiotikaveckan den 13-19 november sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus.

Visa alla nyheter

Malmö – Produktregistrets informationsmöte om årlig redovisning

2018-01-15 Viktig information för både nya och gamla företag som anmäler till Kemikalieinspektionens produktregister.

Göteborg – Produktregistrets informationsmöte om årlig redovisning

2018-01-16 Viktig information för både nya och gamla företag som anmäler till Kemikalieinspektionens produktregister.

Formex-mässan 2018

2018-01-17 Kemikalieinspektionen deltar på Formex-mässan 17–20 januari 2018.

Stockholm – Produktregistrets informationsmöte om årlig redovisning

2018-01-18 Viktig information för både nya och gamla företag som anmäler till Kemikalieinspektionens produktregister.

Visa hela kalendern
  • Forum för Giftfri miljö den 21 november 2016

Konferensen från den 21 november finns att se här.