Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
En kvinna på ett kontor som granskar ett pappersdokument och en datorskärm.

Dags för den årliga redovisningen

Du rapporterar till produktregistret genom vår e-portal.

Person som tittar på en näthandelssida på en surfplatta.

Handla säkert på nätet

Varor som du köper från länder utanför EU kan innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen.

En pärm med papper, en penna och en miniräknare.

Starta eget?

Se vår vägledning för företag

Utsnitt från broschyren Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag

Ny webbplats med tips om en kemikaliesmart vardag till dig som tar hand om barn.

  • Aktuellt

EU-kommissionen
EU-kommissionen

EU-samråd om kolekalciferol i råttmedel

Just nu pågår ett EU-samråd om ämnet kolekalciferol ska få godkännas för användning i råttmedel. Här kan du läsa mer och lämna synpunkter.

Kemikaliepodden om hormonstörande ämnen

Hormonstörande ämnen kan bland annat påverka förmågan att få barn. I det sjunde avsnittet av Kemikaliepodden berättar vi mer om vad hormonstörande ämnen är för något, var de kan finnas i vardagsmiljön och vad man kan göra för att undvika dem.

17 arter godkända som biologiska bekämpningsmedel

Naturvårdsverket har godkänt de första 17 arterna av nematoder, insekter och spindeldjur för användning som biologiska bekämpningsmedel. Därför kan de produkter som Kemikalieinspektionen tidigare har godkänt och som löper ut vid årsskiftet fortsätta att säljas och användas.

Vad gäller för tunnelodling?

Växtskyddsmedel som ska användas vid tunnelodling måste vara godkända just för tunnelodling. Vilka användningsområden ett växtskyddsmedel är godkänt för ska framgå av märkningen. Använd vår nya vägledning om du vill ansöka om godkännande för tunnelodling.

Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.
Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.

Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2020

Kemikalieinspektionen har fått uppdraget att fortsätta arbetet med handlings­planen för en giftfri vardag under 2015–2020.

En pojke fiskar med metspö.
En pojke fiskar med metspö.

Åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen – PFAS

Målet är att öka kunskapen och minska användningen av högfluorerande ämnen (PFAS) för att skydda vår miljö, särskilt vårt grundvatten och dricksvatten.

Kemikalieinspektionen har anmält 16 företag till åklagare

2018-02-19 Kemikalieinspektionen har genomfört en granskning av företag som myndigheten tidigare har anmält till åklagare. 16 av de 19 kontrollerade varuimportörerna åtalsanmäldes på nytt för brister i kemikaliekontrollen. Den vanligaste bristen som upptäcktes var förbjudna halter av bly i elektronik.

Kylarvätska orsakar många förgiftningar

2018-01-30 Förra året hanterade Giftinformationscentralen fler fall av misstänkta förgiftningar orsakade av kylarvätska jämfört med 2016. En enda klunk kylarvätska som innehåller etylenglykol kan orsaka en allvarlig förgiftning hos ett barn.

Sju nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

2018-01-15 Sju nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Dessutom fastställs att bisfenol A, som redan finns på kandidatförteckningen, är hormonstörande i miljön. Tre kadmiumföreningar förs upp på listan efter förslag från Sverige.

Förslag om förbud mot 200 högfluorerade ämnen

2017-12-20 Sverige och Tyskland föreslår att cirka 200 högfluorerade ämnen (PFAS) ska förbjudas i hela EU. Ämnena är extremt svårnedbrytbara i miljön och ansamlas i levande organismer. Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa bjuder nu in till ett samråd om förslaget.

Produktgodkännanden för rått- och musmedel omprövas

2017-12-19 Kemikalieinspektionen kommer i början av 2018 att ompröva godkännandena för rått- och musmedel med så kallade antikoagulerande ämnen. Omprövningen beror på att ämnena fått en strängare klassificering inom EU. Produkter som innehåller dessa ämnen över vissa koncentrationer får inte godkännas för att användas av privatpersoner.

Visa alla nyheter

Seminarium om upphandling och giftfri vardag i Örebro

2018-03-08 En dag om upphandling och giftfri vardag för dig som arbetar med upphandling och inköp i offentlig sektor.

Mässan Eget företag - Malmö

2018-04-17 Ska du tillverka, importera eller sälja elektronik, kläder, skor, leksaker, smycken, tvättmedel eller något annat? Som företagare ansvarar du för att dina produkter följer kemikalielagstiftningen.

Mässan Eget företag - Göteborg

2018-04-18 Ska du tillverka, importera eller sälja elektronik, kläder, skor, leksaker, smycken, tvättmedel eller något annat? Som företagare ansvarar du för att dina produkter följer kemikalielagstiftningen.

EU-information och tema CLP-förordningen

2018-04-19 Den 19 april anordnar Kemikalieinspektionen en informationsträff för företag, myndigheter och andra som är berörda av lagstiftning på kemikalieområdet.

Visa hela kalendern
  • Forum för Giftfri miljö den 21 november 2016

Konferensen från den 21 november finns att se här.