Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Båt vid båthus

Båtbottenfärger

Här är några råd om du måste måla.

Brexit, Storbritanniens utträde ur EU.

Förbered dig för Storbritanniens utträde ur EU

Den 30 mars 2019 är det planerat att Storbritannien ska lämna EU.

Person som tittar på en näthandelssida på en surfplatta.

Är du e-handlare?

Företag som säljer via internet ansvarar för att produkterna är säkra och uppfyller kemikaliereglerna.

Kvinna ställer upp sprayflaskor med rengöringsmedel högt upp på en hatthylla.

Våra tips för en kemikaliesmart vardag

Se filmen med våra bästa tips för en kemikaliesmart vardag på kemikalieribarnsvardag.se.

  • Aktuellt

Vätskor till e-cigaretter 

Vätskor till e-cigaretter, så kallade e-vätskor, är kemiska produkter som omfattas av flera olika lagstiftningar. Både e-vätskor som innehåller nikotin och e-vätskor utan nikotin omfattas av regler som gäller dig som importerar, tillverkar eller säljer e-vätskor.

Lyssna på Kemikaliepodden om leksaker

Finns det leksaker som innehåller farliga kemikalier? I det senaste avsnittet av Kemikaliepodden tar vi upp vad som kan vara bra att känna till för dig som ska handla leksaker. Vi pratar bland annat om batteridrivna, parfymerade och begagnade leksaker, och om att handla säkert på nätet.

Förnyade godkännanden för växtskyddsmedel med glyfosat

Tre växtskyddsmedel som innehåller glyfosat har fått förnyat godkännande. För många produkter pågår fortfarande utvärderingen medan några produkter fasas ut.

PACT listar de ämnen som utvärderas inom Reach och CLP

Den så kallade PACT-listan innehåller information om ämnen som är under någon form av utvärdering inom Reach- eller CLP-förordningen. Det är den europeiska kemikaliemyndigheten Echa som sammanställer listan.

Slutdatum och sista ansökningsdatum för tillståndspliktiga ämnen i Reach

Nu närmar sig slutdatum och sista ansökningsdatum för flera tillståndspliktiga ämnen i Reach bilaga XIV. Slutdatum är det datum då du måste sluta sälja eller använda ett ämne som du inte har tillstånd för.

Uppgifter till Giftinformationscentralen

Tillverkar du blandningar för vidareförsäljning eller importerar du blandningar till EU/EES? Då kan du beröras av ändrade regler om anmälan till Giftinformationscentralen.

EU-kommissionen
EU-kommissionen

EU-samråd

Echa organiserar offentliga samråd kring förslag på regelutveckling. Syftet med samrådet är för att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information.

Ny rapport: Högfluorerade ämnen orsakar stora kostnader för samhället

2019-03-18 Användningen av högfluorerade ämnen (PFAS) orsakar varje år mellan 52 och 84 miljarder euro i hälsoekonomiska kostnader i Europa. Det visar beräkningar i en studie som Nordiska ministerrådet publicerar i dag.

EU-kommissionen föreslår att Sverige medverkar i utvärdering av glyfosat

2019-03-15 EU-kommissionen föreslår att Frankrike, Nederländerna, Sverige och Ungern bildar en grupp som gemensamt ska ansvara för nästa utvärdering av ämnet glyfosat i växtskyddsmedel. Kemikalieinspektionen som är ansvarig myndighet har sagt ja till att ingå i gruppen.

Många företag känner inte till regler om farliga kemikalier

2019-03-13 Många företag känner inte till att konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen i varor. Det visar en ny tillsynsrapport från Kemikalieinspektionen.

EU-domstolen ger Sverige rätt i mål om blykromater

2019-03-08 EU-domstolens tribunal har gett Sverige rätt i målet mellan Sverige och EU-kommissionen om blykromater. Domen innebär att ett beslut om tillstånd att fortsätta använda två färgpigment ogiltigförklaras. Blykromater är ett särskilt farligt ämne enligt Reach-förordningens bilaga XIV.

Information om ämnen i nanoform krävs i Reach-registrering

2019-03-06 Om du tillverkar eller importerar ämnen i nanoform eller blandningar som innehåller ämnen i nanoform kan du behöva komplettera ditt registreringsunderlag med ytterligare information. Detta enligt EU:s Reach-förordning. Kompletteringen ska vara gjord senast 1 januari 2020.

Kemikalieinspektionen avslår ansökan om dispens för neonikotinoid i potatisodlingar

2019-03-04 Kemikalieinspektionen har avslagit en ansökan om dispens för växtskyddsmedlet Prestige FS 370 i potatisodlingar. Skälet är att det finns andra rimliga sätt att skydda odlingarna mot skadeinsekter. Det verksamma ämnet i Prestige FS 370 är imidakloprid som tillhör gruppen neonikotinoider.

Visa alla nyheter

Webbinarium om tillsyn av växtskyddsmedel på golfbanor

2019-03-22 Kemikalieinspektionen har tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket genomfört ett nationellt tillsynsprojekt om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor. Syftet med webbinariet är att presentera resultaten från projektet.

Välkommen på EU-information

2019-04-11 Den 11 april anordnar Kemikalieinspektionen en informationsdag för företag, myndigheter och andra som berörs av kemikalieregler.

Café Starta & driva eget – Jönköping

2019-04-23 Ska du tillverka, importera eller sälja elektronik, kläder, skor, leksaker, smycken, tvättmedel eller något annat? Som företagare ansvarar du för att dina produkter följer kemikalielagstiftningen.

Din produkt, ditt ansvar 2019

2019-04-24 Den 24 april är det åter dags för seminariet Din produkt, ditt ansvar. Den här gången blir det en inspirerande kunskapsdag på temat import och e-handel.

Visa hela kalendern