Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
En kvinna på ett kontor som granskar ett pappersdokument och en datorskärm.

Dags för den årliga redovisningen

Du rapporterar till produktregistret genom vår e-portal.

Person som tittar på en näthandelssida på en surfplatta.

Handla säkert på nätet

Varor som du köper från länder utanför EU kan innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen.

En pärm med papper, en penna och en miniräknare.

Starta eget?

Se vår vägledning för företag

Utsnitt från broschyren Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag

Ny webbplats med tips om en kemikaliesmart vardag till dig som tar hand om barn.

  • Aktuellt

17 arter godkända som biologiska bekämpningsmedel

Naturvårdsverket har godkänt de första 17 arterna av nematoder, insekter och spindeldjur för användning som biologiska bekämpningsmedel. Därför kan de produkter som Kemikalieinspektionen tidigare har godkänt och som löper ut vid årsskiftet fortsätta att säljas och användas.

Presentationer från dialogmöte om textil

Den 12 oktober 2017 ordnade Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ett dialogmöte om textil. Tema för dagen var "Verktyg, metoder och goda exempel för hållbar textilproduktion och konsumtion – fokus på miljö och kemikalier".

Vad gäller för tunnelodling?

Växtskyddsmedel som ska användas vid tunnelodling måste vara godkända just för tunnelodling. Vilka användningsområden ett växtskyddsmedel är godkänt för ska framgå av märkningen. Använd vår nya vägledning om du vill ansöka om godkännande för tunnelodling.

EU-kommissionen
EU-kommissionen

Hitta EU-samråd på kemikalieområdet

Lämna dina synpunkter på EU:s politik och lagstiftning genom det så kallade samrådsförfarandet.

Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.
Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.

Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2020

Kemikalieinspektionen har fått uppdraget att fortsätta arbetet med handlings­planen för en giftfri vardag under 2015–2020.

En pojke fiskar med metspö.
En pojke fiskar med metspö.

Åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen – PFAS

Målet är att öka kunskapen och minska användningen av högfluorerande ämnen (PFAS) för att skydda vår miljö, särskilt vårt grundvatten och dricksvatten.

Sju nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

2018-01-15 Sju nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Dessutom fastställs att bisfenol A, som redan finns på kandidatförteckningen, är hormonstörande i miljön. Tre kadmiumföreningar förs upp på listan efter förslag från Sverige.

Förslag om förbud mot 200 högfluorerade ämnen

2017-12-20 Sverige och Tyskland föreslår att cirka 200 högfluorerade ämnen (PFAS) ska förbjudas i hela EU. Ämnena är extremt svårnedbrytbara i miljön och ansamlas i levande organismer. Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa bjuder nu in till ett samråd om förslaget.

Produktgodkännanden för rått- och musmedel omprövas

2017-12-19 Kemikalieinspektionen kommer i början av 2018 att ompröva godkännandena för rått- och musmedel med så kallade antikoagulerande ämnen. Omprövningen beror på att ämnena fått en strängare klassificering inom EU. Produkter som innehåller dessa ämnen över vissa koncentrationer får inte godkännas för att användas av privatpersoner.

Kriterier för hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel har godkänts

2017-12-14 En majoritet av EU:s medlemsländer har godkänt EU-kommissionens omarbetade förslag till vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel.

Kemikalieinspektionen inför anmälningskrav för nanomaterial

2017-12-05 Kemikalieinspektionen inför ett nytt krav på att anmäla uppgifter om nanomaterial i kemiska produkter till myndighetens produktregister. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2018. Det innebär att uppgifter om nanomaterial för första gången ska rapporteras till produktregistret i februari 2019.

Visa alla nyheter

Utbildning: Ansöka om nöddispens i PPPAMS

2018-02-06 Från och med 2018 kan ansökningar om nöddispens för växtskyddsmedel skickas in via det EU-gemensamma verktyget PPPAMS (Plant Protection Product Application Management System). På den här utbildningen får du lära dig hur det går till. Utbildningen riktar sig i första hand till de organisationer som under de senaste åren ansökt om nöddispens i Sverige.

EU-information och fördjupning om CLP-förordningen

2018-04-19 Den 19 april anordnar Kemikalieinspektionen en informationsträff för företag, myndigheter och andra som är berörda av lagstiftning på kemikalieområdet.

Visa hela kalendern
  • Forum för Giftfri miljö den 21 november 2016

Konferensen från den 21 november finns att se här.