Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
En pärm med papper, en penna och en miniräknare.

Starta eget?

Se vår vägledning för företag

Utsnitt från broschyren Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag

Ny webbplats med tips om en kemikaliesmart vardag till dig som tar hand om barn.

Nya farosymboler på burkar med kemikalier.

Äldre märkning upphör att gälla

Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som du köper eller säljer vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen.

Dricksvattenfontän

Högfluorerade ämnen – PFAS

Hitta rätt bland myndigheterna – vem gör vad?

En klädbutik

Din rätt att få information

Du har rätt att få veta vad produkten innehåller. Våga fråga!

  • Aktuellt

Presentationer från dialogmöte om textil

Den 12 oktober 2017 ordnade Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ett dialogmöte om textil. Tema för dagen var "Verktyg, metoder och goda exempel för hållbar textilproduktion och konsumtion – fokus på miljö och kemikalier".

Ingen majoritet om glyfosat

EU:s medlemsländer röstade den 9 november 2017 om ett förslag från EU-kommissionen om att förnya godkännandet för glyfosat i fem år. Men det blev ingen majoritet till stöd för förslaget. Den 27 november kommer förslaget att prövas på nytt av en omprövningskommitte.

Vad gäller för tunnelodling?

Växtskyddsmedel som ska användas vid tunnelodling måste vara godkända just för tunnelodling. Vilka användningsområden ett växtskyddsmedel är godkänt för ska framgå av märkningen. Använd vår nya vägledning om du vill ansöka om godkännande för tunnelodling.

Kommande slutdatum för tillståndspliktiga ämnen i Reach

Nu närmar sig slutdatum för flera tillståndspliktiga ämnen i Reach bilaga XIV. Slutdatum är det datum då du måste sluta sälja eller använda ett ämne som du inte har tillstånd för. Det gäller bland annat flera krom(VI)-föreningar som blir tillståndspliktiga i höst.

EU-kommissionen
EU-kommissionen

Hitta EU-samråd på kemikalieområdet

Lämna dina synpunkter på EU:s politik och lagstiftning genom det så kallade samrådsförfarandet.

Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.
Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.

Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2020

Kemikalieinspektionen har fått uppdraget att fortsätta arbetet med handlings­planen för en giftfri vardag under 2015–2020.

En pojke fiskar med metspö.
En pojke fiskar med metspö.

Åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen – PFAS

Målet är att öka kunskapen och minska användningen av högfluorerande ämnen (PFAS) för att skydda vår miljö, särskilt vårt grundvatten och dricksvatten.

Antibiotikaresistens i världen uppmärksammas

2017-11-15 Resistenta bakterier är ett hot mot både människor och djurs hälsa. Under den internationella antibiotikaveckan den 13-19 november sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus.

Undantag för användning av amalgam och sömsvets med kvicksilver upphör

2017-11-14 Kemikalieinspektionen har beslutat att förlänga vissa nu gällande undantag från kvicksilverförbudet med två år. Undantagen för amalgam och sömsvets kommer att upphöra. Samtidigt inför Kemikalieinspektionen nya gränsvärden för tre konserveringsmedel i leksaker på grund av deras allergiframkallande egenskaper. De nya reglerna införs i Kemikalieinspektionens föreskrift KIFS 2008:2.

Vanligt med brister i märkningen av ögonfranslim

2017-10-31 Stylister som arbetar med att förlänga ögonfransar riskerar att få hälsoproblem av limmet som används vid behandlingen. Kemikalieinspektionen har granskat ögonfranslim från 25 företag och upptäckt brister i produktinformationen från alla företagen.

Kemikalieinspektionen lanserar mobilsajt om kemikalier i barns vardag

2017-10-12 Kemikalieinspektionen lanserar en mobilanpassad webbplats med lättillgänglig information om kemikalier i barns vardag. Lanseringen av sajten sker i helgen, i samband med Underbara Barn-mässan i Stockholm.

Myndigheter startar dialog med textilbranschen – tillsammans kan vi minska miljöpåverkan

2017-10-11 I veckan inleder Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen en flerårig satsning för att minska textilkonsumtionens negativa miljöpåverkan. För att använda våra resurser, både vad gäller vatten och textilråvara, på ett smart och effektivt sätt i hela värdekedjan samtidigt som vi minskar användningen av skadliga kemikalier, behöver myndigheter och företag arbeta tillsammans.

Nytt EU-samarbete om mobil-app med information om farliga kemikalier

2017-09-20 Myndigheter och organisationer från 13 EU-länder ska tillsammans utveckla en mobil-app med information om farliga kemikalier i varor. Via appen ska konsumenter enkelt kunna få information om en vara innehåller farliga ämnen och ställa frågor till leverantörerna. Från Sverige medverkar Kemikalieinspektionen och Sveriges Konsumenter i samarbetsprojektet.

Visa alla nyheter

Fördjupningsseminarium om tillsyn av biocidprodukter i detaljhandeln

2017-12-05 Välkommen till en dag med fördjupning om tillsyn av biocidprodukter i detaljhandeln. Seminariet riktar sig till dig som är inspektör.

Visa hela kalendern
  • Forum för Giftfri miljö den 21 november 2016

Konferensen från den 21 november finns att se här.