Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Kvinna håller upp leksakshäst i plast.

Nya filmer om kemikalier i vardagen

Nu finns det nya filmer för elever och pedagoger med tips för en kemikaliesmart vardag i skolan, på förskolan och hemma.

Tandborste och tandkräm

Regler om plastpartiklar i kosmetiska produkter

Från och med den 1 juli 2018 gäller ett nytt, svenskt förbud mot små plastpartiklar i kosmetiska produkter.

En pärm med papper, en penna och en miniräknare.

Starta eget?

Se vår vägledning för företag

  • Aktuellt

Lyssna på Kemikaliepodden om mensskydd

Finns det farliga kemikalier i mensskydd? Lyssna på avsnitt åtta av Kemikaliepodden som handlar om vår kartläggning av innehållet i 35 olika bindor, tamponger, trosskydd och menskoppar.

Barn som spelar fotboll.
Barn som spelar fotboll.

Konstgräsplaner och fallskydd

Information och råd till dig som ska upphandla, anlägga eller underhålla en yta med gummigranulat.

Nya begränsningar av ämnen

EU-kommissionen har nyligen beslutat om att begränsa ämnena metanol i spolar- och avfrostningsvätskor och 1-metyl-2-pyrrolidon (NMP) i kemiska produkter. Begränsningarna finns i bilaga XVII till Reach-förordningen.

Prydnadsoljelampa
Prydnadsoljelampa

Regler för oljelampor i Reach

Prydnadsoljelampor måste uppfylla vissa säkerhetskrav för att få säljas till privatpersoner. Kraven syftar till att förhindra att små barn kommer åt lampoljan inuti.

EU-kommissionen
EU-kommissionen

EU-samråd

Echa organiserar offentliga samråd kring förslag på regelutveckling. Syftet med samrådet är för att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information.

26 beslut i ärenden om nya växtskyddsmedel hittills i år

2018-09-19 Mellan januari och augusti i år har Kemikalieinspektionen fattat 26 beslut i ärenden om godkännanden av nya växtskyddsmedel. 23 av de 26 besluten var bifall på ansökningarna.

Kemikalieinspektionen kartlägger farliga ämnen i konsumentvaror

2018-09-14 Kemikalieinspektionen har hittills genomfört fem olika kartläggningar av hälso- och miljöfarliga ämnen i ett särskilt regeringsuppdrag som pågår fram till slutet av 2020. I arbetet har Kemikalieinspektionen samlat in uppgifter om tusentals ämnen.

Kemikalieinspektionen återkallar godkännanden för växtskyddsmedel med neonikotinoider

2018-09-13 Kemikalieinspektionen återkallar godkännandena för sju växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider. Skälet är att EU-kommissionen har beslutat att växtskyddsmedel med de verksamma ämnena imidakloprid, klotianidin och tiametoxam bara får användas i permanenta växthus. EU-kommissionens beslut innebär också att från den 19 december 2018 får behandlat utsäde bara användas i permanenta växthus, och behandlade plantor får inte planteras utomhus.

Mobil-app för effektivare kommunikation – svara på vår företagsenkät

2018-09-11 Myndigheter och organisationer från 13 EU-länder ska tillsammans utveckla en mobil-app med information om farliga kemikalier i varor. Via appen ska konsumenter enkelt kunna få information om en vara innehåller farliga ämnen och ställa frågor till leverantörerna. Från Sverige medverkar Kemikalieinspektionen och Sveriges Konsumenter i samarbetsprojektet.

Kemikalieinspektionen föreslår krav på rapportering av PFAS-ämnen

2018-08-21 Kemikalieinspektionen föreslår att företag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om högfluorerade ämnen (PFAS) till myndighetens produktregister. Förslaget har tidigare i år varit på remiss hos berörda aktörer. Ett något justerat förslag har nu anmälts till EU-kommissionen.

Fler grödor får användas som foder på grund av torkan

2018-07-19 Sommarens torka har gjort att det bland annat råder foderbrist i Sverige. Kemikalieinspektionen har samarbetat med Jordbruksverket och Livsmedelsverket och i dialog med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) för att bidra till att lösa problemen på ett så bra sätt som möjligt.

Visa alla nyheter

Informationsträff för dig som säljer elektronik

2018-09-27 Vet du vilka regler som gäller för dina produkter? Vi informerar om vad du som tillverkare, importör eller återförsäljare av elektronik behöver veta om lagkrav och hur myndigheternas kontroller kan påverka dig och din verksamhet.

EU-information och workshop

2018-10-10 EU-information med aktuella frågor inom flera lagstiftningar samt workshop: Var med och påverka hur Kemikalieinspektionen informerar och samverkar.

Välkommen på EU-information

2018-10-10 Den 10 oktober anordnar Kemikalieinspektionen en informationsträff för företag, myndigheter och andra som berörs av kemikalieregler.

Seminarium om tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln

2018-10-23 Under det här seminariet går vi övergripande igenom Reach, CLP och andra regelverk som är aktuella vid tillsyn. Fokus ligger på utsläppande på marknaden och tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln.

Visa hela kalendern