Kemikalieappen logotyp

Informera dina kunder med Kemikalieappen

Med den nya Kemikalieappen kan du hjälpa dina kunder att snabbt få veta om det finns några särskilt farliga ämnen i dina varor eller inte.

Brexit, Storbritanniens utträde ur EU.

Förbered dig för Storbritanniens utträde ur EU

Storbritannien planerar att lämna EU. Nytt datum för en eventuell Brexit är den 31 januari 2020.

Textilsmart skrivet i vit text i en rosa rektangel mot ett jeanstyg.

Kampanjen Textilsmart ska inspirera till mer hållbara val

Nu startar Naturvårdsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen en gemensam informationssatsning för en mer hållbar textilkonsumtion.

En E-kolv som står på ett papper där kemiska strukturer är uppritade.

Substitution av farliga ämnen

Vill du ha tips på hur ditt företag kan fasa ut farliga ämnen i varor eller produkter? Kanske redan innan ämnena blir begränsade i lagen? Ligg steget före – lär dig mer om substitution.

Kemikalieinspektionen

  • Aktuellt

Senare datum för ändrade krav på information till Giftinformationscentralen

EU-kommissionen har tagit ytterligare ett steg för att flytta fram det första datumet för tillämpning av de ändrade reglerna om information till Giftinformationscentralen. Det innebär att de nya kraven för kemiska blandningar avsedda för konsumenter börjar gälla från den 1 januari 2021 istället för 1 januari 2020. Ett formellt beslut väntas i slutet av 2019.

Nytt avsnitt av Kemikaliepodden om att bygga och renovera kemikaliesmart

Senaste avsnittet av Kemikaliepodden handlar om hur du som privatperson kan hitta så kemikaliesmarta byggnadsmaterial som möjligt. Du får också veta hur du på bästa sätt kan skydda dig från skadliga kemikalier när du bygger och renoverar.

Biostimulanter undantas från EU:s växtskyddsmedelsförordning

EU:s växtskyddsmedelsförordning har ändrats så att växtbiostimulanter definieras och undantas från reglerna för växtskyddsmedel. Det innebär bland annat att växtbiostimulanter inte längre kan omfattas av krav på produktgodkännande. Ändringarna gäller från den 15 juli 2019.

Ny POPs-förordning (EU) nr 2019/1021

Den 15 juli 2019 ersatte förordning (EU) nr 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar den ursprungliga förordning (EG) nr 850/2004. Den nya förordningen innebär att ämnet dekaBDE begränsas i bilaga I. I övrigt är den nya förordningen en omarbetning av den gamla med bland annat anpassningar av definitionerna till Reach-förordningen.

Ny vägledning för ansökan i den norra zonen

Nu finns ett nytt vägledningsdokument för dig som vill ansöka om godkännande för växtskyddsmedel i EU:s norra zon. Det nya dokumentet kan användas redan nu men måste tillämpas från och med 1 november i år.

Var tionde granskad lädervara innehöll farliga ämnen över gränsvärdena

2019-11-13 Kemikalieinspektionens granskning av 70 vanliga lädervaror som handskar, klockarmband och mobilskal visar att drygt var tionde innehöll förbjudna ämnen. Det gäller bland annat sexvärt krom som kan ge allergi, orsaka cancer och är farligt för miljön.

Vätskor till e-cigaretter saknar ofta rätt märkning

2019-11-05 Kemikalieinspektionen har kontrollerat hur vätskor till e-cigaretter är förpackade och märkta. Granskningen visar att fyra av fem företag sålde vätskor med nikotin med bristande märkning.

Kemikalieinspektionen studerar effekterna av kemikalieskatten på elektronik

2019-10-16 Kemikalieinspektionen ska undersöka effekterna av kemikalieskatten på elektronik. Syftet är att ta reda på om skatten har lett till en minskning av miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedel i vanlig hemelektronik. I studien analyseras bärbara datorer, mikrovågsugnar och kaffebryggare.

Skärpta villkor för att använda växtskyddsmedlet Confidor i växthus

2019-10-14 Kemikalieinspektionen ändrar villkoren för att få använda växtskyddsmedlet Confidor WG 70. Beslutet innebär att produkten bara får användas i sådana växthus som uppfyller EU:s definition av fasta växthus. Confidor WG 70 innehåller ämnet imidakloprid som inte får läcka ut i miljön.

Växtskyddsmedel som innehåller prosulfokarb får nya användningsvillkor

2019-10-01 Kemikalieinspektionen har ändrat villkoren för användning av växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet prosulfokarb. De nya villkoren innebär bland annat att växtskyddsmedel med prosulfokarb under hösttid bara får spridas på kvällar och nätter.

Visa alla nyheter

Seminarium om hållbar konsumtion av textilier

2019-11-18 Kommuner kan göra mycket för att informera och inspirera till en mer hållbar konsumtion av textil bland sina invånare. Under Europa minskar avfallet-veckan anordnar Naturvårdsverket och Avfall Sverige ett seminarium på temat: Utbildning och information med fokus på hållbar konsumtion av textil.

Forum för Giftfri miljö 2020

2020-03-26 Ta ett steg mot en kemikaliesmart framtid – byt ut farliga kemikalier.

Visa hela kalendern