Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

Nu inspekterar vi webbutiker som säljer hobbyprodukter

Just nu inspekterar vi webbutiker som säljer kemiska produkter som används vid smyckes­­tillverkning, flugfisk...

Läs mer

Stor risk för farliga ämnen vid e-handel utanför EU

Mer än hälften av de granskade produkterna innehöll förbjudna och farliga ämnen, visar ny tillsynsrapport.

Läs mer

Säljer du prydnadsoljelampor?

För att skydda barn från olyckor med lampolja måste lamporna vara utformade enligt en särskild standard.

Läs mer

PFAS – evighetskemikalierna som blivit ett globalt miljöproblem

PFAS är ämnen som används i många olika produkter, till exempel i brandskum, skidvalla, och funktionskläder.

Läs mer
EU-flaggor i Bryssel.

Samråd om Reach- och CLP-förordningen

EU-kommissionen har tagit fram nya färdplaner med förslag på omfattande förändringar i både Reach- och CLP-förordningen. Alla kan lämna kommentarer på förslagen fram till den 1 juni.

Man som handlar på sin surfplatta.

Ökad e-handel – ökade kemikalierisker?

Att handla på internet, särskilt från företag i länder utanför EU och EES, kan innebära risker för hälsa och miljö. Läs vår rapport om e-handelns särskilda utmaningar.

Bild med periodiska systemet lagt som ett genomskinligt lager över gröna ormbunksblad.

Inspiration till substitution

Vill du ha inspiration och tips för hur du kan jobba med att byta ut farliga ämnen i din verksamhet? Se ett sammandrag från konferensen Forum för Giftfri miljö 2020 med tema substitution.

SCIP-databasens logotyp.

Informationskrav för SCIP-anmälan finns nu på svenska

Behöver du hjälp med din anmälan till SCIP-databasen? Nu har den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa publicerat sin vägledning på svenska. Läs mer om anmälan till SCIP-databasen.