Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Textilsmart skrivet i vit text i en rosa rektangel mot ett jeanstyg.

Kampanjen Textilsmart ska inspirera till mer hållbara val

Nu startar Naturvårdsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen en gemensam informationssatsning för en mer hållbar textilkonsumtion.

En E-kolv som står på ett papper där kemiska strukturer är uppritade.

Substitution av farliga ämnen

Vill du ha tips på hur ditt företag kan fasa ut farliga ämnen i varor eller produkter? Kanske redan innan ämnena blir begränsade i lagen? Ligg steget före – lär dig mer om substitution.

Brexit, Storbritanniens utträde ur EU.

Förbered dig för Storbritanniens utträde ur EU

Senast den 31 oktober 2019 är det planerat att Storbritannien ska lämna EU.

Person som tittar på en näthandelssida på en surfplatta.

Är du e-handlare?

Företag som säljer via internet ansvarar för att produkterna är säkra och uppfyller kemikaliereglerna.

  • Aktuellt

Nytt avsnitt av Kemikaliepodden om att bygga och renovera kemikaliesmart

Senaste avsnittet av Kemikaliepodden handlar om hur du som privatperson kan hitta så kemikaliesmarta byggnadsmaterial som möjligt. Du får också veta hur du på bästa sätt kan skydda dig från skadliga kemikalier när du bygger och renoverar.

Biostimulanter undantas från EU:s växtskyddsmedelsförordning

EU:s växtskyddsmedelsförordning har ändrats så att växtbiostimulanter definieras och undantas från reglerna för växtskyddsmedel. Det innebär bland annat att växtbiostimulanter inte längre kan omfattas av krav på produktgodkännande. Ändringarna gäller från den 15 juli 2019.

Ny POPs-förordning (EU) nr 2019/1021

Den 15 juli 2019 ersatte förordning (EU) nr 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar den ursprungliga förordning (EG) nr 850/2004. Den nya förordningen innebär att ämnet dekaBDE begränsas i bilaga I. I övrigt är den nya förordningen en omarbetning av den gamla med bland annat anpassningar av definitionerna till Reach-förordningen.

Förslag på senare datum för ändrade krav på information till Giftinformationscentralen

Efter önskemål från industrin och flera medlemsländer har EU-kommissionen föreslagit att flytta fram det första datumet för tillämpning av de ändrade reglerna om information till Giftinformationscentralen. Det skulle innebära att de nya kraven för blandningar avsedda för konsumenter börjar gälla från 1 januari 2021, istället för den 1 januari 2020. Beslut om ändringen väntas i slutet av 2019.

Ny vägledning för ansökan i den norra zonen

Nu finns ett nytt vägledningsdokument för dig som vill ansöka om godkännande för växtskyddsmedel i EU:s norra zon. Det nya dokumentet kan användas redan nu men måste tillämpas från och med 1 november i år.

Kemikalieinspektionen studerar effekterna av kemikalieskatten på elektronik

2019-10-16 Kemikalieinspektionen ska undersöka effekterna av kemikalieskatten på elektronik. Syftet är att ta reda på om skatten har lett till en minskning av miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedel i vanlig hemelektronik. I studien analyseras bärbara datorer, mikrovågsugnar och kaffebryggare.

Skärpta villkor för att använda växtskyddsmedlet Confidor i växthus

2019-10-14 Kemikalieinspektionen ändrar villkoren för att få använda växtskyddsmedlet Confidor WG 70. Beslutet innebär att produkten bara får användas i sådana växthus som uppfyller EU:s definition av fasta växthus. Confidor WG 70 innehåller ämnet imidakloprid som inte får läcka ut i miljön.

Växtskyddsmedel som innehåller prosulfokarb får nya användningsvillkor

2019-10-01 Kemikalieinspektionen har ändrat villkoren för användning av växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet prosulfokarb. De nya villkoren innebär bland annat att växtskyddsmedel med prosulfokarb under hösttid bara får spridas på kvällar och nätter.

Per Ängquist blir ny generaldirektör för Kemikalieinspektionen

2019-09-26 Regeringen har i dag utsett Per Ängquist till ny generaldirektör för Kemikalieinspektionen. Han tillträder tisdagen den 1 oktober.

Snart blir det möjligt att söka pengar från EU för innovationer inom biocidområdet

2019-09-16 Från och med den 15 oktober finns möjlighet för företag och offentliga aktörer att söka finansiering från EU för innovationsprojekt inom biocidområdet. Detta sker inom ramarna för EU-kommissionens arbetsprogram under Horisont 2020, som omfattar bland annat hållbart jordbruk och skogsbruk.

Visa alla nyheter

Seminarium om tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln

2019-10-22 Arbetar du med tillsyn av kemikalier på kommunal eller regional nivå? Välkommen till vår två dagar långa grundutbildning om tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln.

Välkommen på EU-information

2019-10-24 Den 24 oktober anordnar Kemikalieinspektionen en förmiddag med information om aktuella frågor inom flera olika kemikalielagstiftningar, bland annat Reach-, CLP- och biocidförordningen. Seminariet riktar sig främst till dig som redan har förkunskaper inom regelverken.

Mässan Eget Företag

2019-11-07 Ska du tillverka, importera eller sälja elektronik, kläder, skor, leksaker, smycken, tvättmedel eller något annat? Ska du kanske driva en e-handel? Som företagare ansvarar du för att dina produkter följer kemikalielagstiftningen.

Workshop om Echas nya SCIP-databas

2019-11-12 Jobbar du på ett företag som tillverkar, importerar eller distribuerar varor som innehåller särskilt farliga ämnen, alltså ämnen på EU:s kandidatförteckning? Snart kommer ni att behöva anmäla ämnen till den så kallade SCIP-databasen. Nu bjuder Echa in till en workshop för berörda företag och aktörer som vill vara med och påverka den nya databasen.

Seminarium om hållbar konsumtion av textilier

2019-11-18 Kommuner kan göra mycket för att informera och inspirera till en mer hållbar konsumtion av textil bland sina invånare. Under Europa minskar avfallet-veckan anordnar Naturvårdsverket och Avfall Sverige ett seminarium på temat: Utbildning och information med fokus på hållbar konsumtion av textil.

Forum för Giftfri miljö 2020

2020-03-26 Ta ett steg mot en kemikaliesmart framtid – byt ut farliga kemikalier.

Visa hela kalendern