Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Kvinna håller upp leksakshäst i plast.

Nya filmer om kemikalier i vardagen

Nu finns det nya filmer för elever och pedagoger med tips för en kemikaliesmart vardag i skolan, på förskolan och hemma.

Tandborste och tandkräm

Regler om plastpartiklar i kosmetiska produkter

Från och med den 1 juli 2018 gäller ett nytt, svenskt förbud mot små plastpartiklar i kosmetiska produkter.

En pärm med papper, en penna och en miniräknare.

Starta eget?

Se vår vägledning för företag

  • Aktuellt

En rulle med lödtråd.
En rulle med lödtråd.

Förbjudet att sälja lödtenn med bly till privatpersoner

Det är förbjudet att sälja metallegeringar som innehåller bly till privatpersoner sedan den 1 mars 2018. Det gäller till exempel lödtenn eller gjutmetall för tennsoldater om halten bly är 0,3 procent eller högre.

Slutdatum och sista ansökningsdatum för tillståndspliktiga ämnen i Reach

Nu närmar sig slutdatum och sista ansökningsdatum för flera tillståndspliktiga ämnen i Reach bilaga XIV. Slutdatum är det datum då du måste sluta sälja eller använda ett ämne som du inte har tillstånd för.

Presentationer från EU-informationsmöte

Den 10 oktober ordnade Kemikalieinspektionen ett EU-informationsmöte för företag och andra som är berörda av kemikalielagstiftningen. Nu finns filmer och presentationer från mötet tillgängliga på webben.

Lyssna på Kemikaliepodden om mensskydd

Finns det farliga kemikalier i mensskydd? Lyssna på avsnitt åtta av Kemikaliepodden som handlar om vår kartläggning av innehållet i 35 olika bindor, tamponger, trosskydd och menskoppar.

Barn som spelar fotboll.
Barn som spelar fotboll.

Konstgräsplaner och fallskydd

Information och råd till dig som ska upphandla, anlägga eller underhålla en yta med gummigranulat.

EU-kommissionen
EU-kommissionen

EU-samråd

Echa organiserar offentliga samråd kring förslag på regelutveckling. Syftet med samrådet är för att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information.

EU förbjuder 33 farliga ämnen i textil

2018-11-06 EU-kommissionen har beslutat att förbjuda 33 farliga ämnen i bland annat kläder och hemtextilier. De nya reglerna börjar gälla den 1 november 2020.

Kemikalieinspektionen inför krav på att anmäla PFAS-ämnen till produktregistret

2018-11-05 Kemikalieinspektionen har beslutat att företag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om högfluorerade ämnen (PFAS) till myndighetens produktregister. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019. Det innebär att uppgifter om PFAS ska rapporteras till produktregistret för första gången i februari 2020.

Nya ämnen med EU-gemensam klassificering och märkning

2018-10-30 CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har ändrats. Ändringen innebär bland annat att flera ämnen tillkommer på förordningens bilaga VI och att vissa ämnen som redan finns upptagna i bilagan får en ändrad klassificering och märkning. Detta är den trettonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen. Ändringen kallas därför ATP13.

26 beslut i ärenden om nya växtskyddsmedel hittills i år

2018-09-19 Mellan januari och augusti i år har Kemikalieinspektionen fattat 26 beslut i ärenden om godkännanden av nya växtskyddsmedel. 23 av de 26 besluten var bifall på ansökningarna.

Kemikalieinspektionen kartlägger farliga ämnen i konsumentvaror

2018-09-14 Kemikalieinspektionen har hittills genomfört fem olika kartläggningar av hälso- och miljöfarliga ämnen i ett särskilt regeringsuppdrag som pågår fram till slutet av 2020. I arbetet har Kemikalieinspektionen samlat in uppgifter om tusentals ämnen.

Kemikalieinspektionen återkallar godkännanden för växtskyddsmedel med neonikotinoider

2018-09-13 Kemikalieinspektionen återkallar godkännandena för sju växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider. Skälet är att EU-kommissionen har beslutat att växtskyddsmedel med de verksamma ämnena imidakloprid, klotianidin och tiametoxam bara får användas i permanenta växthus. EU-kommissionens beslut innebär också att från den 19 december 2018 får behandlat utsäde bara användas i permanenta växthus.

Visa alla nyheter

Utbildning i produktsäkerhet för reklam- och profilproduktsföretag

2018-11-21 Säljer du give aways, till exempel power banks, tröjor, reflexer eller badbollar? Som tillverkare, importör, distributör eller återförsäljare har du ansvar för att de produkter du säljer är säkra. Bland annat ska produkterna uppfylla de lagkrav som finns när det gäller innehåll av kemikalier, elsäkerhet och mekanisk säkerhet, förutom de formella krav som ställs på till exempel märkning.

Utbildning i produktsäkerhet för reklam- och profilproduktsföretag

2018-11-22 Säljer du give aways, till exempel power banks, tröjor, reflexer eller badbollar? Som tillverkare, importör, distributör eller återförsäljare har du ansvar för att de produkter du säljer är säkra. Bland annat ska produkterna uppfylla de lagkrav som finns när det gäller innehåll av kemikalier, elsäkerhet och mekanisk säkerhet, förutom de formella krav som ställs på till exempel märkning.

Visa hela kalendern