Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Kvinna vid dator.

Ska du anmäla produkter till produktregistret 2019?

Besök något av våra informationsmöten så får du information och tips om vad du behöver tänka på.

Kvinna ställer upp sprayflaskor med rengöringsmedel högt upp på en hatthylla.

Våra tips för en kemikaliesmart vardag

Se filmen med våra bästa tips för en kemikaliesmart vardag på kemikalieribarnsvardag.se.

Tandborste och tandkräm

Regler om plastpartiklar i kosmetiska produkter

Från och med den 1 juli 2018 gäller ett nytt, svenskt förbud mot små plastpartiklar i kosmetiska produkter.

  • Aktuellt

Lyssna på Kemikaliepodden om leksaker

Finns det leksaker som innehåller farliga kemikalier? I det senaste avsnittet av Kemikaliepodden tar vi upp vad som kan vara bra att känna till för dig som ska handla leksaker. Vi pratar bland annat om batteridrivna, parfymerade och begagnade leksaker, och om att handla säkert på nätet.

Förnyade godkännanden för växtskyddsmedel med glyfosat

Tre växtskyddsmedel som innehåller glyfosat har fått förnyat godkännande. För många produkter pågår fortfarande utvärderingen medan några produkter fasas ut.

PACT listar de ämnen som utvärderas inom Reach och CLP

Den så kallade PACT-listan innehåller information om ämnen som är under någon form av utvärdering inom Reach- eller CLP-förordningen. Det är den europeiska kemikaliemyndigheten Echa som sammanställer listan.

Slutdatum och sista ansökningsdatum för tillståndspliktiga ämnen i Reach

Nu närmar sig slutdatum och sista ansökningsdatum för flera tillståndspliktiga ämnen i Reach bilaga XIV. Slutdatum är det datum då du måste sluta sälja eller använda ett ämne som du inte har tillstånd för.

Uppgifter till Giftinformationscentralen

Tillverkar du blandningar för vidareförsäljning eller importerar du blandningar till EU/EES? Då kan du beröras av ändrade regler om anmälan till Giftinformationscentralen.

En rulle med lödtråd.
En rulle med lödtråd.

Förbjudet att sälja lödtenn med bly till privatpersoner

Det är förbjudet att sälja metallegeringar som innehåller bly till privatpersoner sedan den 1 mars 2018. Det gäller till exempel lödtenn eller gjutmetall för tennsoldater om halten bly är 0,3 procent eller högre.

EU-kommissionen
EU-kommissionen

EU-samråd

Echa organiserar offentliga samråd kring förslag på regelutveckling. Syftet med samrådet är för att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information.

Sex nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

2019-01-16 Sex nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Ett av ämnena förs upp på listan efter förslag från Sverige.

Kemikalieinspektionen ger dispens för växtskyddsmedel vid odling av sockerbetor

2018-12-21 Kemikalieinspektionen har beviljat en ansökan om dispens för att använda växtskyddsmedlet Gaucho WS 70 i odlingar av sockerbetor. Beslutet innebär att produkten får användas tillfälligt i fyra månader under våren 2019.

Förbjudna kemikalier i varor från e-handel

2018-12-17 Kemikalieinspektionen har granskat innehållet i leksaker, smycken och elektronik som köpts via e-handel. 40 av 106 varor innehöll förbjudna kemiska ämnen över gränsvärdena i lagstiftningen. Resultaten tyder på en större risk för att varor från näthandlare utanför EU innehåller förbjudna kemikalier.

Förbjudna kemikalier hittade i julbelysningar

2018-11-27 Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av skadliga kemikalier i julbelysning och andra elektriska juldekorationer. 14 av de 96 granskade produkterna innehöll förbjudna ämnen över gränsvärdena i lagstiftningen.

Nya avgifter för allmänkemikaliedispenser

2018-11-19 Kemikalieinspektionen har beslutat att ändra avgifterna för ansökningar om allmänkemikaliedispenser för att täcka kostnaden för hanteringen.

EU förbjuder 33 farliga ämnen i textil

2018-11-06 EU-kommissionen har beslutat att förbjuda 33 farliga ämnen i bland annat kläder och hemtextilier. De nya reglerna börjar gälla den 1 november 2020.

Kemikalieinspektionen inför krav på att anmäla PFAS-ämnen till produktregistret

2018-11-05 Kemikalieinspektionen har beslutat att företag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om högfluorerade ämnen (PFAS) till myndighetens produktregister. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019. Det innebär att uppgifter om PFAS ska rapporteras till produktregistret för första gången i februari 2020.

Visa alla nyheter

Göteborg – Produktregistrets informationsmöte om årlig redovisning

2019-01-22 Viktig information för både nya och gamla företag som anmäler till Kemikalieinspektionens produktregister.

Malmö – Produktregistrets informationsmöte om årlig redovisning

2019-01-23 Viktig information för både nya och gamla företag som anmäler till Kemikalieinspektionens produktregister.

Välkommen på EU-information

2019-04-11 Den 11 april anordnar Kemikalieinspektionen en informationsdag för företag, myndigheter och andra som berörs av kemikalieregler.

Visa hela kalendern