Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Bild på deltagare i Kemikalieinspektionens seminarium i Almedalen 2019.

Hur tacklar vi e-handelns baksida? Se vårt seminarium från Almedalen.

När vi beställer varor på nätet från länder utanför EU ökar risken för att vi får hem kemikalier som är farliga för vår hälsa och miljön. Vad kan myndigheter, företag och privatpersoner göra för en säkrare e-handel?

Korv som ligger på en grill

Förvara tändvätskan oåtkomligt för barnen

Varje år skadas flera hundra barn efter att de har fått i sig tändvätska. Läs om hur du kan minska risken och se vår informationsfilm om barn och tändvätska.

Grenkontakt med fem kontakter

Reglerna i EU:s RoHS-direktiv börjar gälla för fler produkter

Från och med den 22 juli 2019 börjar reglerna i RoHS att gälla för elektriska och elektroniska produkter i kategori 11. Kategori 11 omfattar till exempel grenkontakter och elsladdar som säljs separat.

Person som tittar på en näthandelssida på en surfplatta.

Är du e-handlare?

Företag som säljer via internet ansvarar för att produkterna är säkra och uppfyller kemikaliereglerna.

Brexit, Storbritanniens utträde ur EU.

Förbered dig för Storbritanniens utträde ur EU

Senast den 31 oktober 2019 är det planerat att Storbritannien ska lämna EU.

  • Aktuellt

Ny POPs-förordning (EU) nr 1021/2019

Den 15 juli 2019 ersatte förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar den ursprungliga förordning (EG) nr 2004/850. Den nya förordningen är en omarbetning av den gamla förordningen och innebär inga nya ämnesbegränsningar.

Ny vägledning för ansökan i den norra zonen

Nu finns ett nytt vägledningsdokument för dig som vill ansöka om godkännande för växtskyddsmedel i EU:s norra zon. Det nya dokumentet kan användas redan nu men måste tillämpas från och med 1 november i år.

Ftalater begränsas i elektriska och elektroniska produkter

Från och med 22 juli 2019 begränsas de fyra ftalaterna DEHP, BBP, DBP and DIBP i elektrisk och elektronisk utrustning i enlighet med RoHS-direktivet.

Ny nationell handlingsplan för växtskyddsmedel

Regeringen har beslutat om en ny nationell handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel för perioden 2019–2022. Nytt i handlingsplanen är bland annat ett särskilt mål som syftar till att begränsa växtskyddsmedel som är skadliga för pollinerande insekter.

Återkallande av växtskyddsmedel med dikvat, propikonazol och pymetrozin

De verksamma ämnena dikvat, propikonazol och pymetrozin har inte fått förnyat godkännande inom EU. Därför har Kemikalieinspektionen beslutat om återkallande och perioder för utfasning av de växtskyddsmedel i Sverige som innehåller något av ämnena.

Vätskor till e-cigaretter 

Vätskor till e-cigaretter, så kallade e-vätskor, är kemiska produkter som omfattas av flera olika lagstiftningar. Både e-vätskor som innehåller nikotin och e-vätskor utan nikotin omfattas av regler som gäller dig som importerar, tillverkar eller säljer e-vätskor.

Fyra nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

2019-07-16 Fyra nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Ett av ämnena förs upp på listan efter förslag från Sverige.

Lagstiftning mot särskilt farliga ämnen ger effekt

2019-07-12 En rapport från den danska Miljöstyrelsen visar att lagstiftningen om att fasa ut och att ersätta särskilt farliga ämnen i varor och kemiska produkter har gett effekt. Inte minst Reach-förordningens kandidatlista, som listar de ämnen som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och miljön, har gett effekt i detta arbete.

Kemikalieappen ska hjälpa företag att ge information till konsumenter

2019-07-08 I höst lanseras en ny mobil-app som ska göra det enklare för konsumenter i hela EU att ta reda på om varor de köper innehåller särskilt farliga ämnen. Under sommaren 2019 testas appen för att se att alla funktioner fungerar. Testerna görs i de EU-länder som deltar i projektet, däribland Sverige.

Echa startar samråd om förslag till förbud mot allergiframkallande ämnen

2019-06-19 Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på Sveriges och Frankrikes förslag till förbud mot allergiframkallande ämnen i textil och läder.

Kemikalieinspektionen arrangerar samtal om säker e-handel i Almedalen

2019-06-18 När konsumenter beställer varor på nätet direkt från leverantörer utanför EU ökar risken att få hem förbjudna ämnen. Kemikalieinspektionen arrangerar ett seminarium under Almedalsveckan i Visby om vad som behöver göras för att stärka konsumenters skydd mot miljö- och hälsofarliga kemikalier i e-handelsvaror.

Vissa undantag från förbud mot kvicksilver förlängs

2019-06-14 Kemikalieinspektionen har beslutat att förlänga vissa undantag från förbudet mot kvicksilver med ytterligare tre år.

Visa alla nyheter

Seminarium om nya regler för anmälan till Giftinformationscentralen – Sundsvall

2019-09-24 Välkommen på seminarium om nya regler för anmälan till Giftinformationscentralen. Seminariet riktar sig främst till företag som behöver anmäla uppgifter om farliga blandningar enligt bilaga VIII till CLP-förordningen.

Seminarium om nya regler för anmälan till Giftinformationscentralen – Malmö

2019-10-01 Välkommen på seminarium om nya regler för anmälan till Giftinformationscentralen. Seminariet riktar sig främst till företag som behöver anmäla uppgifter om farliga blandningar enligt bilaga VIII till CLP-förordningen.

Seminarium om nya regler för anmälan till Giftinformationscentralen – Göteborg

2019-10-02 Välkommen på seminarium om nya regler för anmälan till Giftinformationscentralen. Seminariet riktar sig främst till företag som behöver anmäla uppgifter om farliga blandningar enligt bilaga VIII till CLP-förordningen.

Seminarium om nya regler för anmälan till Giftinformationscentralen – Stockholm

2019-10-07 Välkommen på seminarium om nya regler för anmälan till Giftinformationscentralen. Seminariet riktar sig främst till företag som behöver anmäla uppgifter om farliga blandningar enligt bilaga VIII till CLP-förordningen.

Välkommen på EU-information

2019-10-24 Den 24 oktober anordnar Kemikalieinspektionen en förmiddag med information om aktuella frågor inom flera olika kemikalielagstiftningar, bland annat Reach-, CLP- och biocidförordningen.

Seminarium om hållbar konsumtion av textilier

2019-11-18 Kommuner kan göra mycket för att informera och inspirera till en mer hållbar konsumtion av textil bland sina invånare. Under Europa minskar avfallet-veckan anordnar Naturvårdsverket och Avfall Sverige ett seminarium på temat: Utbildning och information med fokus på hållbar konsumtion av textil.

Visa hela kalendern