Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Vetefält

Enkät om utbildning för att få sälja växtskyddsmedel

Nu kan du som säljer växtskyddsmedel svara på en enkät om den utbildning som behövs för att få sälja växtskyddsmedel i Sverige. Svara senast den 1 juni.

En pärm med papper, en penna och en miniräknare.

Starta eget?

Se vår vägledning för företag

Utsnitt från broschyren Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag

Ny webbplats med tips om en kemikaliesmart vardag till dig som tar hand om barn.

  • Aktuellt

Kampanjbanner för Reach 2018-kampanjen från Europeiska kemikaliemyndigheten Echa.
Kampanjbanner för Reach 2018-kampanjen från Europeiska kemikaliemyndigheten Echa.

Kom ihåg Reach-registreringen

Om du tillverkar eller importerar ämnen mellan 1 och 100 ton per år, och har gjort en förhandsregistrering, måste du lämna in din Reach-registrering senast 31 maj 2018.

Nya begränsningar av ämnen

EU-kommissionen har nyligen beslutat om att begränsa ämnena metanol i spolar- och avfrostningsvätskor och 1-metyl-2-pyrrolidon (NMP) i kemiska produkter. Begränsningarna finns i bilaga XVII till Reach-förordningen.

Prydnadsoljelampa
Prydnadsoljelampa

Regler för oljelampor i Reach

Prydnadsoljelampor måste uppfylla vissa säkerhetskrav för att få säljas till privatpersoner. Kraven syftar till att förhindra att små barn kommer åt lampoljan inuti.

EU-kommissionen
EU-kommissionen

EU-samråd

Echa organiserar offentliga samråd kring förslag på regelutveckling. Syftet med samrådet är för att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information.

Kemikaliepodden om hormonstörande ämnen

Hormonstörande ämnen kan bland annat påverka förmågan att få barn. I det sjunde avsnittet av Kemikaliepodden berättar vi mer om vad hormonstörande ämnen är för något, var de kan finnas i vardagsmiljön och vad man kan göra för att undvika dem.

EU inför krav på information om nanomaterial i Reach-lagstiftningen

2018-05-02 EU:s medlemsländer har röstat ja till EU-kommissionens förslag om att införa informationskrav om nanomaterial i kemikalielagstiftningen Reach. Nio bilagor i Reach-förordningen kommer att ändras.

EU utvidgar förbudet mot användning av neonikotinoider som kan skada bin

2018-04-27 En majoritet av EU:s medlemsländer har röstat för ett utökat förbud mot växtskyddsmedel med vissa neonikotinoider. Det betyder att växtskyddsmedel med de tre ämnena klotianidin, imidakloprid eller tiametoxam bara kommer att få användas i permanenta växthus.

EU-länderna har röstat ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor

2018-04-26 EU:s medlemsländer har röstat igenom EU-kommissionens förslag till förbud mot flera farliga ämnen i kläder, skor och andra textilvaror som kan komma i kontakt med människors hud. Förbudet kommer att börja gälla i slutet av 2020.

Kemikalieinspektionen ser över rapport om miljömärkningar

2018-04-23 Kemikalieinspektionen gör en översyn av en tidigare publicerad rapport om kemikaliekrav i bland annat miljömärkningar.

Myndigheter i 17 länder har kontrollerat kemikalier i leksaker

2018-04-19 Myndigheter i 17 europeiska länder har genomfört en gemensam granskning av förbjudna ämnen i leksaker. Projektet har samordnats av Prosafe, en europeisk organisation för marknadskontroll.

Brister i märkningen av många kemiska produkter

2018-04-16 Inspektörer från 117 kommuner har tillsammans med Kemikalieinspektionen granskat märkningar och förpackningar för kemiska produkter. Brister upptäcktes på mer än var tionde produkt. Cirka 24 000 produkter kontrollerades i projektet, bland annat tvättmedel, rengöringsmedel, bilvårdsprodukter och färger.

Visa alla nyheter

Seminarium om datakraven i ansökan om godkännande för biocidprodukter

2018-09-18 Välkommen till ett heldagsseminarium om datakraven i ansökan om godkännande av biocidprodukter den 18 september 2018. Under seminariet kommer vi presentera kraven inom kemi, hälsa, miljö och effektivitet. Seminariet är relevant för alla företag som kommer att behöva ansöka om godkännande av en biocidprodukt.

Seminarium om tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln

2018-10-23 Under det här seminariet går vi övergripande igenom Reach, CLP och andra regelverk som är aktuella vid tillsyn. Fokus ligger på utsläppande på marknaden och tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln.

Visa hela kalendern