Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Nya farosymboler på burkar med kemikalier.

Äldre märkning upphör att gälla

Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som du köper eller säljer vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen.

Dricksvattenfontän

Högfluorerade ämnen – PFAS

Hitta rätt bland myndigheterna – vem gör vad?

En klädbutik

Din rätt att få information

Du har rätt att få veta vad produkten innehåller. Våga fråga!

  • Aktuellt

Kommande slutdatum för tillståndspliktiga ämnen i Reach

Nu närmar sig slutdatum för flera tillståndspliktiga ämnen i Reach bilaga XIV. Slutdatum är det datum då du måste sluta sälja eller använda ett ämne som du inte har tillstånd för. Det gäller bland annat flera krom(VI)-föreningar som blir tillståndspliktiga i höst.

Nya regler för användning av växtskyddsmedel inför odlingssäsongen 2017

Regeringen beslutade i våras att införa nya regler för hur växtskyddsmedel får användas. De nya reglerna är en del i arbetet för en giftfri vardag och ett sätt att minska riskerna för att kemikalierester från växtskyddsmedel hamnar i livsmedel.

Lyssna på Kemikaliepodden

I Kemikaliepodden lär du dig om kemikalier i vardagen för att kunna göra medvetna val. Nu kan du lyssna på det femte avsnittet som handlar om kemikalier i barns vardag.

EU-kommissionen
EU-kommissionen

Hitta EU-samråd på kemikalieområdet

Lämna dina synpunkter på EU:s politik och lagstiftning genom det så kallade samrådsförfarandet.

Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.
Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.

Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2020

Kemikalieinspektionen har fått uppdraget att fortsätta arbetet med handlings­planen för en giftfri vardag under 2015–2020.

En pojke fiskar med metspö.
En pojke fiskar med metspö.

Åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen – PFAS

Målet är att öka kunskapen och minska användningen av högfluorerande ämnen (PFAS) för att skydda vår miljö, särskilt vårt grundvatten och dricksvatten.

Nytt EU-samarbete om mobil-app med information om farliga kemikalier

2017-09-20 Myndigheter och organisationer från 13 EU-länder ska tillsammans utveckla en mobil-app med information om farliga kemikalier i varor. Via appen ska konsumenter enkelt kunna få information om en vara innehåller farliga ämnen och ställa frågor till leverantörerna. Från Sverige medverkar Kemikalieinspektionen och Sveriges Konsumenter i samarbetsprojektet.

Kemikalieinspektionen har godkänt 38 nya växtskyddsmedel i år

2017-09-19 Mellan januari och augusti i år godkände Kemikalieinspektionen 38 nya växtskyddsmedel i Sverige. Det är en ökning jämfört med samma period förra året då 18 nya växtskyddsmedel godkändes.

Farliga ämnen i gummi, silikon och papper ska kartläggas

2017-09-18 Kemikalieinspektionen kommer under hösten att kartlägga om det finns farliga kemikalier i material som är vanliga i konsumentvaror. Bland annat ska myndigheten med hjälp av konsultföretag undersöka innehållet i gummi, silikon och papper.

Nu startar vårt samverkansprojekt om CLP-märkning i handeln

2017-09-14 Sedan den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Från september till och med december kommer inspektörer från omkring 150 kommuner att kontrollera om kraven i lagstiftningen följs. Inspektionerna sker inom ramen för ett nationellt samverkansprojekt som Kemikalieinspektionen anordnar.

Förlängning av undantag för COD-analys

2017-09-12 Kemikalieinspektionen kommer att föreslå en förlängning av undantaget för användning av kvicksilver för COD-analys, en metod som används för att mäta hur mycket organiskt material som finns i avloppsvatten och slam. Förslaget kommer att skickas ut på remiss inom kort.

Visa alla nyheter

Tillsyn av CLP-märkning i handeln – Upptaktsdag i Stockholm, extratillfälle

2017-09-26 Under hösten 2017 erbjuder vi Sveriges alla kommuner att delta i ett gemensamt tillsynsprojekt. Projektets huvudsakliga fokus är att kontrollera att kemiska produkter i handeln är märkta enligt CLP-förordningen.

EU-informationsmöte – aktuella frågor inom flera lagstiftningar

2017-10-17 Information till företag, myndigheter och andra som berörs av kemikalieregler.

Visa hela kalendern
  • Forum för Giftfri miljö den 21 november 2016