Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Kvinna håller upp leksakshäst i plast.

Nya filmer om kemikalier i vardagen

Nu finns det nya filmer för elever och pedagoger med tips för en kemikaliesmart vardag i skolan, på förskolan och hemma.

Tandborste och tandkräm

Regler om plastpartiklar i kosmetiska produkter

Från och med den 1 juli 2018 gäller ett nytt, svenskt förbud mot små plastpartiklar i kosmetiska produkter.

En pärm med papper, en penna och en miniräknare.

Starta eget?

Se vår vägledning för företag

Utsnitt från broschyren Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag

Webbplats med tips och råd om en kemikaliesmart vardag till dig som tar hand om barn.

  • Aktuellt

Lyssna på Kemikaliepodden om mensskydd

Finns det farliga kemikalier i mensskydd? Lyssna på avsnitt åtta av Kemikaliepodden som handlar om vår kartläggning av innehållet i 35 olika bindor, tamponger, trosskydd och menskoppar.

Barn som spelar fotboll.
Barn som spelar fotboll.

Konstgräsplaner och fallskydd

Information och råd till dig som ska upphandla, anlägga eller underhålla en yta med gummigranulat.

Nya begränsningar av ämnen

EU-kommissionen har nyligen beslutat om att begränsa ämnena metanol i spolar- och avfrostningsvätskor och 1-metyl-2-pyrrolidon (NMP) i kemiska produkter. Begränsningarna finns i bilaga XVII till Reach-förordningen.

Prydnadsoljelampa
Prydnadsoljelampa

Regler för oljelampor i Reach

Prydnadsoljelampor måste uppfylla vissa säkerhetskrav för att få säljas till privatpersoner. Kraven syftar till att förhindra att små barn kommer åt lampoljan inuti.

EU-kommissionen
EU-kommissionen

EU-samråd

Echa organiserar offentliga samråd kring förslag på regelutveckling. Syftet med samrådet är för att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information.

Fler grödor får användas som foder på grund av torkan

2018-07-19 Sommarens torka har gjort att det bland annat råder foderbrist i Sverige. Kemikalieinspektionen har samarbetat med Jordbruksverket och Livsmedelsverket och i dialog med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) för att bidra till att lösa problemen på ett så bra sätt som möjligt.

EU-länderna har röstat ja till förbud mot mjukgörande ftalater i varor

2018-07-11 EU:s medlemsländer har vid en omröstning i EU:s Reach-kommitté i dag röstat igenom ett förslag från EU-kommissionen om att förbjuda fyra ftalater – så kallade mjukgörare, i varor. Det exakta datumet för när förbudet börjar gälla ännu inte fastställt, men det blir i mitten av 2020.

Tio nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

2018-06-27 Tio nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Tre av ämnena förs upp på listan efter förslag från Sverige.

Kemikalieinspektionen arrangerade samtal om hållbarhet under Almedalsveckan

2018-06-27 Hur kan användningen av kemikalier bli långsiktigt hållbar och vad behöver vi göra för att öka skyddet för hälsa och miljö? Det var temat för ett seminarium som Kemikalieinspektionen arrangerade under Almedalsveckan i Visby.

Ny rapport: Ingen anledning till oro för kemikalier i mensskydd

2018-06-26 Risken för negativa hälsoeffekter från kemikalier i mensskydd är låg, visar en rapport som Kemikalieinspektionen publicerar i dag. Myndigheten har kartlagt innehållet av kemiska ämnen i 35 olika bindor, tamponger, trosskydd och menskoppar.

Ny teknisk anpassning av regler för klassificering och märkning

2018-06-26 CLP-förordningen har uppdaterats för att anpassas till den tekniska utvecklingen. Ändringen innebär att ämnesnamn nu finns på svenska för alla ämnen och ämnesgrupper som förekommer i bilaga VI till förordningen. CLP-förordningen innehåller regler för att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter. Detta är den elfte tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP11).

Visa alla nyheter

Seminarium om datakraven i ansökan om godkännande för biocidprodukter

2018-09-18 Välkommen till ett heldagsseminarium om datakraven i ansökan om godkännande av biocidprodukter den 18 september 2018. Under seminariet kommer vi presentera kraven inom kemi, hälsa, miljö och effektivitet. Seminariet är relevant för alla företag som kommer att behöva ansöka om godkännande av en biocidprodukt.

Välkommen på EU-information

2018-10-10 Den 10 oktober anordnar Kemikalieinspektionen en informationsträff för företag, myndigheter och andra som berörs av kemikalieregler.

Seminarium om tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln

2018-10-23 Under det här seminariet går vi övergripande igenom Reach, CLP och andra regelverk som är aktuella vid tillsyn. Fokus ligger på utsläppande på marknaden och tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln.

Fördjupningsseminarium om märkning av kemiska produkter i detaljhandeln

2018-10-25 Den 25 oktober 2018 (dagen efter grundseminariet den 23-24 oktober) kommer vi att hålla ett endagsseminarium om märkning av kemiska produkter i detaljhandeln.

Visa hela kalendern