Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Kvinna håller upp leksakshäst i plast.

Nya filmer om kemikalier i vardagen

Nu finns det nya filmer för elever och pedagoger med tips för en kemikaliesmart vardag i skolan, på förskolan och hemma.

Tandborste och tandkräm

Regler om plastpartiklar i kosmetiska produkter

Från och med den 1 juli 2018 gäller ett nytt, svenskt förbud mot små plastpartiklar i kosmetiska produkter.

En pärm med papper, en penna och en miniräknare.

Starta eget?

Se vår vägledning för företag

  • Aktuellt

Presentationer från EU-informationsmöte

Den 10 oktober ordnade Kemikalieinspektionen ett EU-informationsmöte för företag och andra som är berörda av kemikalielagstiftningen. Nu finns filmer och presentationer från mötet tillgängliga på webben.

Lyssna på Kemikaliepodden om mensskydd

Finns det farliga kemikalier i mensskydd? Lyssna på avsnitt åtta av Kemikaliepodden som handlar om vår kartläggning av innehållet i 35 olika bindor, tamponger, trosskydd och menskoppar.

Barn som spelar fotboll.
Barn som spelar fotboll.

Konstgräsplaner och fallskydd

Information och råd till dig som ska upphandla, anlägga eller underhålla en yta med gummigranulat.

Nya begränsningar av ämnen

EU-kommissionen har nyligen beslutat om att begränsa ämnena metanol i spolar- och avfrostningsvätskor och 1-metyl-2-pyrrolidon (NMP) i kemiska produkter. Begränsningarna finns i bilaga XVII till Reach-förordningen.

Prydnadsoljelampa
Prydnadsoljelampa

Regler för oljelampor i Reach

Prydnadsoljelampor måste uppfylla vissa säkerhetskrav för att få säljas till privatpersoner. Kraven syftar till att förhindra att små barn kommer åt lampoljan inuti.

EU-kommissionen
EU-kommissionen

EU-samråd

Echa organiserar offentliga samråd kring förslag på regelutveckling. Syftet med samrådet är för att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information.

26 beslut i ärenden om nya växtskyddsmedel hittills i år

2018-09-19 Mellan januari och augusti i år har Kemikalieinspektionen fattat 26 beslut i ärenden om godkännanden av nya växtskyddsmedel. 23 av de 26 besluten var bifall på ansökningarna.

Kemikalieinspektionen kartlägger farliga ämnen i konsumentvaror

2018-09-14 Kemikalieinspektionen har hittills genomfört fem olika kartläggningar av hälso- och miljöfarliga ämnen i ett särskilt regeringsuppdrag som pågår fram till slutet av 2020. I arbetet har Kemikalieinspektionen samlat in uppgifter om tusentals ämnen.

Kemikalieinspektionen återkallar godkännanden för växtskyddsmedel med neonikotinoider

2018-09-13 Kemikalieinspektionen återkallar godkännandena för sju växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider. Skälet är att EU-kommissionen har beslutat att växtskyddsmedel med de verksamma ämnena imidakloprid, klotianidin och tiametoxam bara får användas i permanenta växthus. EU-kommissionens beslut innebär också att från den 19 december 2018 får behandlat utsäde bara användas i permanenta växthus.

Mobil-app för effektivare kommunikation – svara på vår företagsenkät

2018-09-11 Myndigheter och organisationer från 13 EU-länder ska tillsammans utveckla en mobil-app med information om farliga kemikalier i varor. Via appen ska konsumenter enkelt kunna få information om en vara innehåller farliga ämnen och ställa frågor till leverantörerna. Från Sverige medverkar Kemikalieinspektionen och Sveriges Konsumenter i samarbetsprojektet.

Kemikalieinspektionen föreslår krav på rapportering av PFAS-ämnen

2018-08-21 Kemikalieinspektionen föreslår att företag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om högfluorerade ämnen (PFAS) till myndighetens produktregister. Förslaget har tidigare i år varit på remiss hos berörda aktörer. Ett något justerat förslag har nu anmälts till EU-kommissionen.

Fler grödor får användas som foder på grund av torkan

2018-07-19 Sommarens torka har gjort att det bland annat råder foderbrist i Sverige. Kemikalieinspektionen har samarbetat med Jordbruksverket och Livsmedelsverket och i dialog med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) för att bidra till att lösa problemen på ett så bra sätt som möjligt.

Visa alla nyheter

Seminarium om tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln

2018-10-23 Under det här seminariet går vi övergripande igenom Reach, CLP och andra regelverk som är aktuella vid tillsyn. Fokus ligger på utsläppande på marknaden och tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln.

Fördjupningsseminarium om märkning av kemiska produkter i detaljhandeln

2018-10-25 Den 25 oktober 2018 (dagen efter grundseminariet den 23-24 oktober) kommer vi att hålla ett endagsseminarium om märkning av kemiska produkter i detaljhandeln.

Mässan Eget företag

2018-11-08 Ska du tillverka, importera eller sälja elektronik, kläder, skor, leksaker, smycken, tvättmedel eller något annat? Som företagare ansvarar du för att dina produkter följer kemikalielagstiftningen.

Utbildning i produktsäkerhet för reklam- och profilproduktsföretag

2018-11-21 Säljer du give aways, till exempel power banks, tröjor, reflexer eller badbollar? Som tillverkare, importör, distributör eller återförsäljare har du ansvar för att de produkter du säljer är säkra. Bland annat ska produkterna uppfylla de lagkrav som finns när det gäller innehåll av kemikalier, elsäkerhet och mekanisk säkerhet, förutom de formella krav som ställs på till exempel märkning.

Visa hela kalendern