Händer som tar handsprit

Frågor och svar om desinfektionsmedel och coronavirus

Just nu är det många som ställer frågor om desinfektionsmedel med anledning av coronaviruset. Här kan du få svar på några av de vanligaste frågorna.

Kemikalieinspektionen

  • Aktuellt

Samråd om alfa-bromadiolon

Alfa-bromadiolon är ett ämne som kan ingå i råttmedel (rodenticider). Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa samlar just nu in information om möjliga substitut till alfa-bromadiolon eller alternativ till råttmedel med detta ämne. Svara på samrådet senast den 14 april 2020.

Orangefärgad illustration av en mobiltelefon och en t-shirt
Orangefärgad illustration av en mobiltelefon och en t-shirt

Lyssna på Kemikaliepodden om biocider i vardagsvaror

Biocider är en sorts bekämpningsmedel som kan användas för att bli av med skadedjur som till exempel råttor och insekter. Men biocider kan också finnas i vanliga vardagsvaror som till exempel sportkläder, skärbrädor, madrasser och duschslangar. Men gör de någon nytta i våra vardagsprylar?

Förbättrad hjälp till dig som ska registrera NANO enligt Reach-förordningen

Webbverktyget e-REACHNano är ett verktyg som kan hjälpa dig som ska registrera information om nanomaterial för de ämnen som du tillverkar eller importerar. Verktyget har nyligen uppdaterats och förklarar genom små korta filmer vad ditt företag behöver registrera. Du som redan har registrerat ämnen kan få hjälp av verktyget att få fram den ytterligare information som krävs om ämnet finns i nanoform.

Testa SCIP-databasen och lämna synpunkter

Nu kan du som vill testa SCIP-databasen och lämna synpunkter till Echa. Är du tillverkare importör eller distributör av varor? Från och med den 5 januari 2021 måste du lämna information till den nya SCIP-databasen om dina varor innehåller något ämne på kandidatförteckningen.

Senare datum för ändrade krav på information till Giftinformationscentralen

EU-kommissionen har tagit ytterligare ett steg för att flytta fram det första datumet för tillämpning av de ändrade reglerna om information till Giftinformationscentralen. Det innebär att de nya kraven för kemiska blandningar avsedda för konsumenter börjar gälla från den 1 januari 2021 istället för 1 januari 2020. Ett formellt beslut väntas i slutet av 2019.

Årets uppföljning: EU-samarbete nyckeln för giftfri miljö

2020-04-01 Halterna av flera särskilt farliga ämnen minskar tack vare regelutveckling inom EU. Det visar Kemikalieinspektionens årliga uppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Samtidigt ger ökad kemikalie- och varuproduktion en ökad diffus spridning av farliga ämnen, vilket motverkar målet.

Kemikalieinspektionen beviljar inte dispens för växtskyddsmedlet Reglone

2020-03-30 Kemikalieinspektionen avslår två ansökningar om dispens för växtskyddsmedlet Reglone vid yrkesmässig odling. Medlet har tidigare varit godkänt att användas mot bland annat ogräs i till exempel odlingar av baljväxter, bär, frukt och grönsaker. Anledningen till avslagen är att det finns godkända alternativ som kan användas istället, samt att hänsyn måste tas till de hälso- och miljörisker som finns med användningen.

Kemikalieinspektionen deltar i Nationella samordningsgruppen för dricksvatten

2020-03-26 Den 24 mars hölls det första mötet inom den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten. Syftet är att arbeta för en trygg och säker dricksvattenförsörjning i Sverige och ge stöd i dricksvattenfrågor.

Ytterligare förenklingar för desinfektionsmedel med anledning av coronaviruset

2020-03-23 Kemikalieinspektionen accepterar nu avvikelse från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Detta gäller hand- och ytdesinfektion som ska användas inom sjukvården eller annan yrkesmässig verksamhet. Förutom svenska, accepterar Kemikalieinspektionen också att märkning och säkerhetsdatablad är skriven på engelska, danska eller norska. Myndigheten ger även undantag från kravet om godkännande för ytterligare ämnen. Från och med nu krävs inget produktgodkännande för desinfektionsmedel innehållande aktivt klor genererade med vissa metoder eller väteperoxid.

Kemikalieinspektionen lättar på reglerna för desinfektionsmedel på grund av coronaviruset

2020-03-20 Kemikalieinspektionen har i dag beslutat att ge dispens från kravet om godkännande för desinfektionsmedel med ämnena 1-propanol och 2-propanol. Kemikalieinspektionen öppnar också upp för fler företag som vill tillverka och sälja desinfektionsmedel utan hänsyn till den så kallade artikel 95-listan.

Nytt verktyg matchar kemikalier mot EU-lagstiftning

2020-03-11 Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har lanserat webbverktyget EUCLEF som hjälper företag att ta reda på hur olika ämnen är reglerade i EU-lagstiftning. Sammanlagt innehåller tjänsten 40 lagstiftningar.

Visa alla nyheter

Välkommen på EU-information - via länk

2020-04-23 Den 23 april anordnar Kemikalieinspektionen en informationsdag för företag, myndigheter och andra som berörs av kemikalieregler. Seminariet riktar sig främst till dig som redan har förkunskaper inom regelverken. På grund av det rådande virusläget kommer seminariet endast att gå att följa via en livesändning på nätet.

Forum för Giftfri miljö

2020-11-12 Nytt datum för konferensen är den 12 november. Forum för Giftfri miljö flyttas från den 26 mars till den 12 november på grund av coronaviruset.

Visa hela kalendern