Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Person som tittar på en näthandelssida på en surfplatta.

Är du e-handlare?

Företag som säljer via internet ansvarar för att produkterna är säkra och uppfyller kemikaliereglerna.

Kvinna vid dator.

Ska du anmäla produkter till produktregistret 2019?

Läs mer om produktregistret och hur du använder vår e-portal.

Kvinna ställer upp sprayflaskor med rengöringsmedel högt upp på en hatthylla.

Våra tips för en kemikaliesmart vardag

Se filmen med våra bästa tips för en kemikaliesmart vardag på kemikalieribarnsvardag.se.

  • Aktuellt

Vätskor till e-cigaretter 

Vätskor till e-cigaretter, så kallade e-vätskor, är kemiska produkter som omfattas av flera olika lagstiftningar. Både e-vätskor som innehåller nikotin och e-vätskor utan nikotin omfattas av regler som gäller dig som importerar, tillverkar eller säljer e-vätskor.

Lyssna på Kemikaliepodden om leksaker

Finns det leksaker som innehåller farliga kemikalier? I det senaste avsnittet av Kemikaliepodden tar vi upp vad som kan vara bra att känna till för dig som ska handla leksaker. Vi pratar bland annat om batteridrivna, parfymerade och begagnade leksaker, och om att handla säkert på nätet.

Förnyade godkännanden för växtskyddsmedel med glyfosat

Tre växtskyddsmedel som innehåller glyfosat har fått förnyat godkännande. För många produkter pågår fortfarande utvärderingen medan några produkter fasas ut.

PACT listar de ämnen som utvärderas inom Reach och CLP

Den så kallade PACT-listan innehåller information om ämnen som är under någon form av utvärdering inom Reach- eller CLP-förordningen. Det är den europeiska kemikaliemyndigheten Echa som sammanställer listan.

Slutdatum och sista ansökningsdatum för tillståndspliktiga ämnen i Reach

Nu närmar sig slutdatum och sista ansökningsdatum för flera tillståndspliktiga ämnen i Reach bilaga XIV. Slutdatum är det datum då du måste sluta sälja eller använda ett ämne som du inte har tillstånd för.

Uppgifter till Giftinformationscentralen

Tillverkar du blandningar för vidareförsäljning eller importerar du blandningar till EU/EES? Då kan du beröras av ändrade regler om anmälan till Giftinformationscentralen.

Ny utvärdering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

2019-02-22 Kemikalieinspektionens bedömningar av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö i den fördjupade utvärderingen visar att målet inte är uppnått och inte kommer att kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. På längre sikt finns det dock goda förutsättningar för att kunna hantera kemiska ämnen så att de inte leder till skador på människa eller miljö, eller förorenar våra livsmedel och vår omgivning.

Förbjudna kemikalier upptäckta i var sjätte vara som delas ut gratis

2019-02-21 Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av hälso- och miljöfarliga ämnen i reklamartiklar som delas ut gratis. 20 av 115 granskade varor innehöll otillåtna halter av förbjudna kemikalier.

Fler förgiftas av nikotinvätskor till e-cigaretter

2019-02-19 Den ökade användningen av e-cigaretter har lett till fler samtal till Giftinformationscentralen om misstänkta förgiftningar. En del av samtalen gäller att barn kommer åt e-cigaretter eller påfyllningsvätska. En enda klunk e-vätska med nikotin kan orsaka allvarliga symtom hos ett barn.

Kemikalieinspektionen ger svar om dispens för växtskyddsmedel

2019-02-13 Kemikalieinspektionens beslut om en tillfällig dispens för växtskyddsmedlet Gaucho i sockerbetsodlingar har uppmärksammats i medierna den senaste veckan. I dag förklarar vi skälen och bakgrunden till beslutet närmare i en debattreplik.

EU:s kemikaliemyndighet föreslår förbud mot mikroplaster

2019-02-07 Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa föreslår ett förbud mot avsiktligt tillsatt mikroplast i kemiska produkter. Echa har bedömt att ett förbud på EU-nivå är motiverat för att skydda hälsa och miljö mot utsläpp av mikroplast.

Ny fördjupad utvärdering av miljömålen

2019-01-30 Vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering av de svenska miljömålen och nu är det dags igen. Kemikalieinspektionen ansvarar för området Giftfri miljö.

Visa alla nyheter

Webbinarium om tillsyn av växtskyddsmedel på golfbanor

2019-03-22 Kemikalieinspektionen har tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket genomfört ett nationellt tillsynsprojekt om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor. Syftet med webbinariet är att presentera resultaten från projektet.

Välkommen på EU-information

2019-04-11 Den 11 april anordnar Kemikalieinspektionen en informationsdag för företag, myndigheter och andra som berörs av kemikalieregler.

Café Starta & driva eget – Jönköping

2019-04-23 Ska du tillverka, importera eller sälja elektronik, kläder, skor, leksaker, smycken, tvättmedel eller något annat? Som företagare ansvarar du för att dina produkter följer kemikalielagstiftningen.

Mässan Eget företag – Malmö

2019-04-24 Ska du tillverka, importera eller sälja elektronik, kläder, skor, leksaker, smycken, tvättmedel eller något annat? Som företagare ansvarar du för att dina produkter följer kemikalielagstiftningen.

Visa hela kalendern