Man som handlar via internet.

Tips till dig som handlar på nätet

Varor som du köper via internet kan ibland innehålla ämnen som är förbjudna inom EU. Läs våra råd för att handla säkert på nätet.

Kemikalieappen logotyp

Informera dina kunder med Kemikalieappen

Med den nya Kemikalieappen kan du hjälpa dina kunder att snabbt få veta om det finns några särskilt farliga ämnen i dina varor eller inte.

En E-kolv som står på ett papper där kemiska strukturer är uppritade.

Substitution av farliga ämnen

Vill du ha tips på hur ditt företag kan fasa ut farliga ämnen i varor eller produkter? Kanske redan innan ämnena blir begränsade i lagen? Ligg steget före – lär dig mer om substitution.

Kemikalieinspektionen

  • Aktuellt

EU-kommissionen
EU-kommissionen

EU-samråd om hormonstörande ämnen

EU-kommissionen genomför just nu ett samråd om hur hormonstörande ämnen regleras i samtliga relevanta lagstiftningar. Syftet är att utvärdera behovet av att effektivisera lagstiftningen för att stärka skyddet för människors hälsa och miljön. Intressenter kan svara på kommissionens samråd mellan den 6 december 2019 och den 31 januari 2020.

SCIP-databasen – information om särskilt farliga ämnen i varor

Är du tillverkare importör eller distributör av varor? Från och med den 5 januari 2021 måste du lämna information till den nya SCIP-databasen om dina varor innehåller något ämne på kandidatförteckningen. Informationen ska användas i avfallshanteringen av varorna.

Senare datum för ändrade krav på information till Giftinformationscentralen

EU-kommissionen har tagit ytterligare ett steg för att flytta fram det första datumet för tillämpning av de ändrade reglerna om information till Giftinformationscentralen. Det innebär att de nya kraven för kemiska blandningar avsedda för konsumenter börjar gälla från den 1 januari 2021 istället för 1 januari 2020. Ett formellt beslut väntas i slutet av 2019.

Nytt avsnitt av Kemikaliepodden om att bygga och renovera kemikaliesmart

Senaste avsnittet av Kemikaliepodden handlar om hur du som privatperson kan hitta så kemikaliesmarta byggnadsmaterial som möjligt. Du får också veta hur du på bästa sätt kan skydda dig från skadliga kemikalier när du bygger och renoverar.

Biostimulanter undantas från EU:s växtskyddsmedelsförordning

EU:s växtskyddsmedelsförordning har ändrats så att växtbiostimulanter definieras och undantas från reglerna för växtskyddsmedel. Det innebär bland annat att växtbiostimulanter inte längre kan omfattas av krav på produktgodkännande. Ändringarna gäller från den 15 juli 2019.

Kemikalieinspektionen beviljar dispens för användning av växtskyddsmedel mot granbarkborren

2020-01-17 Kemikalieinspektionen beviljar dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedlet Typosan P306. Medlet används i kombination med fällor för att bekämpa granbarkborrar i skogsbruket. Dispensen gäller från den 15 april till den 13 augusti i hela Götaland och Svealand.

Fyra nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

2020-01-17 EU:s kemikaliemyndighet Echa har lagt till fyra nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen.

Användningsvillkoren skärps för musmedel med alfakloralos

2019-12-18 Kemikalieinspektionen har beslutat att skärpa användningsvillkoren för musmedel som innehåller ämnet alfakloralos. Detta sker efter ett ökat antal förgiftningar av bland annat katter. Enligt de nya villkoren får medel med alfakloralos bara användas yrkesmässigt efter avklarad utbildning och produkten får inte användas i miljöer där katter kan förväntas förekomma. Döda möss ska samlas in. De nya villkoren gäller omedelbart för både försäljning och användning.

Oljelampor klarade inte säkerhetskrav

2019-12-12 Kemikalieinspektionen har undersökt om oljelampor uppfyller säkerhetskraven i lagstiftningen. 19 av 26 prydnadsoljelampor som såldes till privatpersoner klarade inte kraven eller saknade dokumentation som visade att de uppfyllde kraven.

EU-länderna stoppar användningen av växtskyddsmedel med klorpyrifos

2019-12-09 En majoritet av EU:s medlemsländer har röstat ja till EU-kommissionens förslag om att inte förnya godkännandet för ämnet klorpyrifos i växtskyddsmedel. Resultatet av omröstningen innebär att växtskyddsmedel med klorpyrifos inte får säljas eller användas i EU från och med våren 2020.

Kemikalieinspektionen ser över villkoren för musgift med alfakloralos

2019-12-04 Kemikalieinspektionen har inlett en översyn av villkoren för att använda musgift som innehåller ämnet alfakloralos. Orsaken är samstämmiga rapporter om att katter blir förgiftade av ämnet.

Visa alla nyheter

Göteborg – Informationsmöte om anmälan till Produktregistret och om biocidreglerna

2020-01-22 Viktig information för både nya och gamla företag som anmäler till Kemikalieinspektionens produktregister.

Malmö – Informationsmöte om anmälan till Produktregistret och om biocidreglerna

2020-01-23 Viktig information för både nya och gamla företag som anmäler till Kemikalieinspektionens produktregister.

Forum för Giftfri miljö 2020

2020-03-26 Ta ett steg mot en kemikaliesmart framtid – byt ut farliga kemikalier.

Välkommen på EU-information med fördjupning om säkerhetsdatablad

2020-04-23 Den 23 april anordnar Kemikalieinspektionen en informationsdag för företag, myndigheter och andra som berörs av kemikalieregler. Seminariet riktar sig främst till dig som redan har förkunskaper inom regelverken.

Visa hela kalendern