Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Utsnitt från broschyren Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag

Ny webbplats med tips om en kemikaliesmart vardag till dig som tar hand om barn.

Nya farosymboler på burkar med kemikalier.

Äldre märkning upphör att gälla

Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som du köper eller säljer vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen.

Dricksvattenfontän

Högfluorerade ämnen – PFAS

Hitta rätt bland myndigheterna – vem gör vad?

En klädbutik

Din rätt att få information

Du har rätt att få veta vad produkten innehåller. Våga fråga!

  • Aktuellt

Nytt avsnitt av Kemikaliepodden

Textil är ett material som vi har nära kroppen varje dag, men textil kan innehålla kemikalier som är skadliga för hälsa och miljö. Nu kan du lyssna på det sjätte avsnittet av kemikaliepodden.

Nya kriterier för ämnen med låg risk i växtskyddsmedel

EU-kommissionen har uppdaterat kriterierna för verksamma ämnen med låg risk i växtskyddsmedel. De nya kriterierna gäller från 28 augusti 2017.

Kommande slutdatum för tillståndspliktiga ämnen i Reach

Nu närmar sig slutdatum för flera tillståndspliktiga ämnen i Reach bilaga XIV. Slutdatum är det datum då du måste sluta sälja eller använda ett ämne som du inte har tillstånd för. Det gäller bland annat flera krom(VI)-föreningar som blir tillståndspliktiga i höst.

EU-kommissionen
EU-kommissionen

Hitta EU-samråd på kemikalieområdet

Lämna dina synpunkter på EU:s politik och lagstiftning genom det så kallade samrådsförfarandet.

Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.
Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.

Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2020

Kemikalieinspektionen har fått uppdraget att fortsätta arbetet med handlings­planen för en giftfri vardag under 2015–2020.

En pojke fiskar med metspö.
En pojke fiskar med metspö.

Åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen – PFAS

Målet är att öka kunskapen och minska användningen av högfluorerande ämnen (PFAS) för att skydda vår miljö, särskilt vårt grundvatten och dricksvatten.

Kemikalieinspektionen lanserar mobilsajt om kemikalier i barns vardag

2017-10-12 Kemikalieinspektionen lanserar en mobilanpassad webbplats med lättillgänglig information om kemikalier i barns vardag. Lanseringen av sajten sker i helgen, i samband med Underbara Barn-mässan i Stockholm.

Myndigheter startar dialog med textilbranschen – tillsammans kan vi minska miljöpåverkan

2017-10-11 I veckan inleder Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen en flerårig satsning för att minska textilkonsumtionens negativa miljöpåverkan. För att använda våra resurser, både vad gäller vatten och textilråvara, på ett smart och effektivt sätt i hela värdekedjan samtidigt som vi minskar användningen av skadliga kemikalier, behöver myndigheter och företag arbeta tillsammans.

Nytt EU-samarbete om mobil-app med information om farliga kemikalier

2017-09-20 Myndigheter och organisationer från 13 EU-länder ska tillsammans utveckla en mobil-app med information om farliga kemikalier i varor. Via appen ska konsumenter enkelt kunna få information om en vara innehåller farliga ämnen och ställa frågor till leverantörerna. Från Sverige medverkar Kemikalieinspektionen och Sveriges Konsumenter i samarbetsprojektet.

Kemikalieinspektionen har godkänt 38 nya växtskyddsmedel i år

2017-09-19 Mellan januari och augusti i år godkände Kemikalieinspektionen 38 nya växtskyddsmedel i Sverige. Det är en ökning jämfört med samma period förra året då 18 nya växtskyddsmedel godkändes.

Visa alla nyheter

SweNanoSafe Fokusmöte: ”Nanomaterial i arbetsmiljön”

2017-10-24 SweNanoSafe arrangerar detta möte i samarbete med Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen och SwedNanoTech.

Tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln

2017-10-25 Välkommen till tvådagarsseminariet ”Tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln”, en årligen återkommande grundutbildning om kemikalietillsyn på Kemikalieinspektionen i Sundbyberg.

Visa hela kalendern
  • Forum för Giftfri miljö den 21 november 2016