Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

Kvinna i kontormiljö

Ta fram säkra och hållbara produkter

Få tips på hur du kan göra för att ta fram produkter fria från farliga ämnen

Barn dricker vatten.

Nordisk konferens om PFAS-substitution

Inspireras av företag i framkant, lär om värdefulla verktyg och erfarenheter av PFAS-analyser.

Person som håller i två nappar

Vi har kontrollerat nappars kemikalierisk

Samtliga nappar i vår kontroll fick ett godkänt resultat. Läs rapporten.

Ett barn tittar på en jordglob.

Nytt globalt ramverk för kemikalier

Läs om ramverket som är en efterföljare till den globala kemikaliestrategin (SAICM).

En person söker fram PFAS-listan i PRIO-verktyget.

Fasa ut användningen av PFAS-ämnen

I PRIO finns nära 11 000 PFAS listade. Kontrollera produkter och ställ krav – ladda ner listan.

Påverka lagstiftningen

Lämna synpunkter genom EU:s samrådsförfarande.

Nyheter

Kalender