Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Kvinna vid dator.

Ska du anmäla produkter till produktregistret 2019?

Besök något av våra informationsmöten så får du information och tips om vad du behöver tänka på.

Kvinna ställer upp sprayflaskor med rengöringsmedel högt upp på en hatthylla.

Våra tips för en kemikaliesmart vardag

Se filmen med våra bästa tips för en kemikaliesmart vardag på kemikalieribarnsvardag.se.

Tandborste och tandkräm

Regler om plastpartiklar i kosmetiska produkter

Från och med den 1 juli 2018 gäller ett nytt, svenskt förbud mot små plastpartiklar i kosmetiska produkter.

  • Aktuellt

PACT listar de ämnen som utvärderas inom Reach och CLP

Den så kallade PACT-listan innehåller information om ämnen som är under någon form av utvärdering inom Reach- eller CLP-förordningen. Det är den europeiska kemikaliemyndigheten Echa som sammanställer listan.

Slutdatum och sista ansökningsdatum för tillståndspliktiga ämnen i Reach

Nu närmar sig slutdatum och sista ansökningsdatum för flera tillståndspliktiga ämnen i Reach bilaga XIV. Slutdatum är det datum då du måste sluta sälja eller använda ett ämne som du inte har tillstånd för.

Uppgifter till Giftinformationscentralen

Tillverkar du blandningar för vidareförsäljning eller importerar du blandningar till EU/EES? Då kan du beröras av ändrade regler om anmälan till Giftinformationscentralen.

Toxikologiska rådets årsrapport 2017-2018

Toxikologiska rådets årsrapport beskriver utvecklingen av ett varningssystem för att tidigare kunna upptäcka nya potentiella kemikaliehot. I rapporten lyfts två prioriterade områden, PFAS i deponier och kadmiumexponering hos allmänheten.

En rulle med lödtråd.
En rulle med lödtråd.

Förbjudet att sälja lödtenn med bly till privatpersoner

Det är förbjudet att sälja metallegeringar som innehåller bly till privatpersoner sedan den 1 mars 2018. Det gäller till exempel lödtenn eller gjutmetall för tennsoldater om halten bly är 0,3 procent eller högre.

EU-kommissionen
EU-kommissionen

EU-samråd

Echa organiserar offentliga samråd kring förslag på regelutveckling. Syftet med samrådet är för att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information.

Förbjudna kemikalier hittade i julbelysningar

2018-11-27 Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av skadliga kemikalier i julbelysning och andra elektriska juldekorationer. 14 av de 96 granskade produkterna innehöll förbjudna ämnen över gränsvärdena i lagstiftningen.

Nya avgifter för allmänkemikaliedispenser

2018-11-19 Kemikalieinspektionen har beslutat att ändra avgifterna för ansökningar om allmänkemikaliedispenser för att täcka kostnaden för hanteringen.

EU förbjuder 33 farliga ämnen i textil

2018-11-06 EU-kommissionen har beslutat att förbjuda 33 farliga ämnen i bland annat kläder och hemtextilier. De nya reglerna börjar gälla den 1 november 2020.

Kemikalieinspektionen inför krav på att anmäla PFAS-ämnen till produktregistret

2018-11-05 Kemikalieinspektionen har beslutat att företag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om högfluorerade ämnen (PFAS) till myndighetens produktregister. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019. Det innebär att uppgifter om PFAS ska rapporteras till produktregistret för första gången i februari 2020.

Nya ämnen med EU-gemensam klassificering och märkning

2018-10-30 CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har ändrats. Ändringen innebär bland annat att flera ämnen tillkommer på förordningens bilaga VI och att vissa ämnen som redan finns upptagna i bilagan får en ändrad klassificering och märkning. Detta är den trettonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen. Ändringen kallas därför ATP13.

26 beslut i ärenden om nya växtskyddsmedel hittills i år

2018-09-19 Mellan januari och augusti i år har Kemikalieinspektionen fattat 26 beslut i ärenden om godkännanden av nya växtskyddsmedel. 23 av de 26 besluten var bifall på ansökningarna.

Kemikalieinspektionen kartlägger farliga ämnen i konsumentvaror

2018-09-14 Kemikalieinspektionen har hittills genomfört fem olika kartläggningar av hälso- och miljöfarliga ämnen i ett särskilt regeringsuppdrag som pågår fram till slutet av 2020. I arbetet har Kemikalieinspektionen samlat in uppgifter om tusentals ämnen.

Visa alla nyheter

Stockholm – Produktregistrets informationsmöte om årlig redovisning

2019-01-18 Viktig information för både nya och gamla företag som anmäler till Kemikalieinspektionens produktregister.

Göteborg – Produktregistrets informationsmöte om årlig redovisning

2019-01-22 Viktig information för både nya och gamla företag som anmäler till Kemikalieinspektionens produktregister.

Malmö – Produktregistrets informationsmöte om årlig redovisning

2019-01-23 Viktig information för både nya och gamla företag som anmäler till Kemikalieinspektionens produktregister.

Visa hela kalendern