Otillåtet råttgift och insektsmedel såldes på svenska sajter

Kemikalieinspektionen har hittat 55 otillåtna produkter på svenska e-handelssidor. Det handlar till exempel om produkter som råttgift och insektsmedel. Myndigheten kontrollerade även annonserna för produkterna. 74 procent saknade den obligatoriska frasen om att använda produkterna med försiktighet. 16 procent av annonserna innehöll vilseledande information i form av uttryck som ”miljövänligt” och ”ogiftigt”.

– Bekämpningsmedel som säljs måste vara godkända. Det är viktigt att konsumenter får information om produkternas eventuella faror och hur de ska användas. Otillåtna eller felaktigt använda bekämpningsmedel kan innebära risker både för hälsa och miljö, säger Johanna Stigwall, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Myndigheten kontrollerade 57 annonser från 35 företag. Man genomförde tillsyn av rått- och musmedel samt olika sorters insektsmedel som såldes på tre stora svenska e-handelssidor. När Kemikalieinspektionen följde upp tillsynsarbetet några månader senare hade 10 av 24 företag fortfarande otillåtna biocidprodukter i sitt sortiment, trots myndighetens anmärkning. Biocidprodukter är kemiska eller biologiska bekämpningsmedel som används för att bekämpa och kontrollera skadliga organismer. De bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel räknas som biocidprodukter.

Mygg- och insektsmedel är de produkter som Kemikalieinspektionen får mest tips om och det är en av anledningarna till att man har inkluderat produkterna i ett tillsynsprojekt.

– Det förekommer till exempel att myggmedel vars verksamma ämne är växtbaserat marknadsförs som ett naturligt alternativ till konventionella myggmedel, trots att även dessa produkter är biocidprodukter och kräver produktgodkännande, säger Johanna Stigwall.
Kemikalieinspektionens tillsyn visade att:
• Otillåtna biocidprodukter är lätta att hitta på svenska e-handelssidor. Totalt hittades 55 biocidprodukter som är otillåtna på den svenska marknaden.
• 74 procent av de kontrollerade annonserna saknade den obligatoriska fras om att använda biocidprodukter med försiktighet som krävs vid försäljning av biocidprodukter.
• 16 procent av annonserna innehöll vilseledande information i form av uttryck som exempelvis ”miljövänligt” och ”ogiftigt”. Sådana påståenden är otillåtna för biocidprodukter.
• För de produkter som var klassificerade som farliga kemiska produkter så saknades faroinformation för 76 procent av annonserna.

Sedan slutet av 2019 finns inte längre några mus- och råttmedel som är godkända för konsumentanvändning i Sverige.

Hela rapporten kan du läsa här.