Tillsyn 2/24: E-handel av biocidprodukter 2022

Denna rapport beskriver ett tillsynsprojekt där Kemikalieinspektionen har kontrollerat företag som marknadsfört och sålt biocidprodukter via e-handel till svenska konsumenter under år 2022. Rapporten riktar sig till företag, myndigheter och konsumenter.

Senast uppdaterad 11 mars 2024