Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Vägledning om kemikaliekontroll för andra länder

Denna serie med vägledningsdokument berör olika områden som är viktiga för en nationell kemikaliekontroll. Exempel på områden som kommer att behandlas är hållbar finansiering, lagstiftning, information om kemikalier och företag, faro- och riskbedömning, riskhantering och tillsyn.