Vägledning om kemikaliekontroll för andra länder

Denna serie med vägledningsdokument berör olika områden som är viktiga för en nationell kemikaliekontroll. Exempel på områden som kommer att behandlas är hållbar finansiering, lagstiftning, information om kemikalier och företag, faro- och riskbedömning, riskhantering och tillsyn.

2020

Guidance 1/20 - Hazard and risk assessment and risk reduction nof pesticides

Hazard and risk assessment and risk reduction of pesticides

Guidance 1/20, april 2020. Finns bara på engelska.

Endast som PDF.

Guidance 1/20

 

2019

Guidance 1/19 – Access to information on primary suppliers and chemicals on the market

Access to information on primary suppliers and chemicals on the market

Guidance 1/19, juni 2019. Finns bara på engelska.

Endast som PDF.

Guidance 1/19

 

2018

Guidance 4/18 – Enforcement of legislation on chemicals placed on the market

Enforcement of legislation on chemicals placed on the market

Guidance 4/18, december 2018. Finns bara på engelska.

Endast som PDF.

Guidance 4/18

 

Guidance 3/18 – Legislation on chemicals placed on the market

Legislation on chemicals placed on the market

Guidance 3/18, december 2018. Finns bara på engelska.

Endast som PDF.

Guidance 3/18

 

Guidance 2/18 – Risk reduction of chemicals

Risk reduction of chemicals

Guidance 2/18, juni 2018. Finns bara på engelska.

Endast som PDF.

Guidance 2/18

 

Guidance 1/18 – Sustainable financing of institutional capacity for chemicals control

Sustainable financing of institutional capacity for chemicals control

Guidance 1/18, maj 2018. Finns bara på engelska.

Endast som PDF.

Guidance 1/18

2017

Brochure - Control of chemicals placed on the market

Control of chemicals placed on the market

May 2017. Endast som PDF.

Control of chemicals placed on the market