Planscher och andra trycksaker

Vad betyder farosymbolerna?

Vad betyder farosymbolerna?

Plansch A4/A3.

Oktober 2019. Endast som PDF.

Plansch A4
Plansch A3

 

Kort, A5

Så bidrar arbetet för Giftfri miljö till FN:s hållbarhetsmål

Förebyggande kemikaliekontroll bidrar direkt och indirekt till FN:s hållbarhetsmål. Det svenska miljökvalitetsmålet Giftfri miljö har tydlig och direkt koppling till åtta av de sjutton hållbarhetsmålen.

Oktober 2016. Endast som PDF.

Kort i A5-format

 

Plansch, A2

Klassificering och märkning enligt CLP

December 2019 – version 4.0

Endast som PDF.

Systemet med klassificering, märkning och säkerhetsdatablad syftar till att identifiera ett ämnes eller en blandnings farliga egenskaper och ge mottagarna nödvändig information så att ett gott skydd säkerställs.

CLP-plansch i A2-format