Planscher och andra trycksaker

Vad betyder farosymbolerna?

Vad betyder farosymbolerna?

Plansch A4/A3.

Oktober 2019. Endast som PDF.

Plansch A4
Plansch A3

 

Kort, A5

Så bidrar arbetet för Giftfri miljö till FN:s hållbarhetsmål

Förebyggande kemikaliekontroll bidrar direkt och indirekt till FN:s hållbarhetsmål. Det svenska miljökvalitetsmålet Giftfri miljö har tydlig och direkt koppling till åtta av de sjutton hållbarhetsmålen.

Oktober 2016. Endast som PDF.

Kort i A5-format

 

Plansch, A2

Klassificering och märkning enligt CLP

December 2019 – version 4.0

Artikelnummer: 511 353. 

Går att beställa på adressen: SG-order.ki@stibo.com

Systemet med klassificering, märkning och säkerhetsdatablad syftar till att identifiera ett ämnes eller en blandnings farliga egenskaper och ge mottagarna nödvändig information så att ett gott skydd säkerställs. 

CLP-plansch i A2-format