PM

Kemikalieinspektionen har från 1986 till idag tagit fram ett stort antal utredningar och kunskapssammanställningar i form av rapporter och PM. Många handlar om kemikalier som påverkar hälsan eller miljön.

2020

PM 3/20: Review and analysis of exemptions under EU law for substances of very high concern in recycled material

PM 3/20: Review and analysis of exemptions under EU law for substances of very high concern in recycled material

Juli 2020. Endast som PDF. På engelska..

PM 3/20

 

PM 2/20: Chemicals of Global Concern

PM 2/20: Chemicals of Global Concern

A strategy and criteria for their identification.

Maj 2020. Endast som PDF.

PM 2/20

 

2019

PM 5/19: Toxikologiska aspekter i innovationsprogram

PM 5/19: Toxikologiska aspekter i innovationsprogram med fokus på nya kemikalier och material

En intervjustudie utförd av WSP.

Februari 2020. Endast som PDF.

PM 5/19

 

PM 4/19: Chemical Substances in Paper and Paperboard

PM 4/19: Chemical Substances in Paper and Paperboard

A study within the government assignment on mapping hazardous chemical substances 2017–2020.

Oktober 2019. Endast som PDF.

PM 4/19

 

PM 3/19: National plan of Dental amalgam phase out

PM 3/19: National plan of Dental amalgam phase out

Swedish experiences.

Juni 2019. Endast som PDF.

PM 3/19

 

PM 2/19: Survey on substances in plastics in the Swedish product register.

PM2/19: Survey on substances in plastics in the Swedish product register

Oktober 2019. Endast som PDF.

PM 2/19

 

PM 1/19: Skin sensitising, skin corrosive and skin irritating substances in textiles, leather, furs and hides

PM1/19: Skin sensitising, skin corrosive and skin irritating substances in textiles, leather, furs and hides

April 2019. Endast som PDF.

PM 1/19

 

2018

PM 4/18 – Chemical substances in elastomer materials.

Chemical substances in elastomer materials

PM 4/18, september 2018
Endast som PDF.

PM 4/18

 

PM 3/18 – Kartläggning av polymerpartiklar i kosmetiska och kemiska produkter.

Kartläggning av polymerpartiklar i kosmetiska och kemiska produkter

PM 3/18, mars 2018

Endast som PDF.

PM 3/18

 

PM 2/18 – Grouping of chemical substances in the REACH and CLP regulations

Grouping of chemical substances in the REACH and CLP regulations

PM 2/18, mars 2018

Endast som PDF.

PM 2/18

  

PM 1/18 – Kartläggning av kriterier för farliga ämnen i miljömärkningssystem

Kartläggning av kriterier för farliga ämnen i miljömärkningssystem

PM 1/18, juni 2018

Endast som PDF.

PM 1/18

  

2017

PM 5/17 – Gruppering av kemiska ämnen inom Reach-förordningen och CLP-förordningen

Gruppering av kemiska ämnen inom Reach-förordningen och CLP-förordningen

PM 5/17, december 2017

Endast som PDF.

PM 5/17

 

PM 4/17 – Biocidal substances in the material of marketed articles

Biocidal substances in the material of marketed articles – exploring the literature

PM 4/17, september 2017

Endast som PDF.

PM 4/17

 

PM 2/17 – Study of a possible restriction of MCCP in electrical and electronic equipment regulated under RoHS

Study of a possible restriction of MCCP in electrical and electronic equipment regulated under RoHS

PM 2/17, juni 2017.

Endast som PDF.

PM 2/17

 

PM 1/17 – Sensitizers in textiles and toys

Sensitizers in textiles and toys – A consultant study conducted by Swerea IVF

PM 1/17, januari 2017.

Endast som PDF.

PM 1/17

 

2016

PM 7/16 – Contact Allergy to Textile Dyes

Contact Allergy to Textile Dyes – Prevalence analysis of patch test data from the baseline series in the Swedish database EpiReg

PM 7/16, december 2016.

Endast som PDF.

PM 7/16

 

PM 6/16 – Market survey on articles treated with biocides

Market survey on articles treated with biocides

PM 6/16, november 2016.

Endast som PDF.

PM 6/16

 

PM 5/16

Study of how some member states within the EU work in order to reach the deadlines in the evaluation process for plant protection products

PM 5/16, oktober 2016.

Endast som PDF.

PM 5/16

 

PM 4/16

Studie av några EU-länders arbete för att nå tidsfristerna för handläggning av ansökningar om växtskyddsmedel

PM 4/16, oktober 2016.

Endast som PDF.

PM 4/16

 

PM 2/16

Myndighetssamverkan nanomaterial 2015

PM 2/16, april 2016.

Endast som PDF.

PM 2/16

 

PM 1/16

Användning av brand­släck­nings­skum som innehåller hög­fluorerade ämnen i Sverige 2014-2015

PM 1/16, februari 2016.

Endast som PDF.

PM 1/16

 

2015

PM 9/15

Kartläggning av farliga ämnen i byggprodukter i Sverige

PM 9/15, december 2015.

Endast som PDF.

PM 9/15

 

PM 8/15.

Antibacterial treatment of clothes – does it really have an effect?

Measurement of antibacterial effects of treated apparel before and after washing.

PM 8/15, november 2015.

Endast som PDF.

PM 8/15

 

PM 7/15.

Assessment of the risk reduction potential of hazardous substances in electrical and electronic equipment on the EU market

PM 7/15, september 2015.

Endast som PDF.

PM 7/15

 

PM 6/15.

Chemical Analysis of Selected Fire-fighting Foams on the Swedish Market 2014

PM 6/15, augusti 2015.

Endast som PDF.

PM 6/15

 

PM 5/15.

Survey of fire-fighting foam

PM 5/15, april 2015.

Endast som PDF.

PM 5/15

 

PM 4/15.

Utvärdering av arbetet med branschdialoger

PM 4/15, april 2015.

Endast som PDF.

PM 4/15

 

PM 3/15

Nanomaterials upptag och spridning i kroppen och miljön

Svenska myndigheter och nanomaterial

PM 3/15, april 2015

Endast som PDF.

PM 3/15

 

PM 1/15

Impact Assessment of Further Regulation of Nanomaterials at a European Level

PM 1/15, december 2015

Endast som PDF.

PM 1/15

 

2014

PM 3/14.

Kartläggning av brandsläckningsskum

PM 3/14, maj 2014.

Endast som PDF.

PM 3/14

 

PM 2/14

Kartläggning av ftalater i varor i Sverige

PM 2/14, juni 2014.

Endast som PDF.

PM 2/14

 

PM 1/14

Increasing children’s protection through REACH

PM 1/14, december 2013.

Endast som PDF.

PM 1/14

 

2013

PM 8/13

Ansvarsfull utveckling och användning av nanomaterial

Svenska myndigheter och nanomaterial

PM 8/13, december 2013.

Endast som PDF.

PM 8/13

 

PM 7/13

Hur kan en kemikalieskatt på konsumentvaror se ut?

Med exemplet kläder och skor.

PM 7/13, december 2013.

Endast som PDF.

PM 7/13

 

PM 6/13

Barn och kemikaliesäkerhet

Lagstiftning och andra styrmedel.

PM 6/13, januari 2014.

Endast som PDF.

PM 6/13

 

PM 5/13

Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter

Samarbetsprojekt mellan Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen.

PM 5/13, december 2013.

Endast som PDF.

PM 5/13

 

PM 4/13

Soil chemical behaviour of cadmium pigments from paints

PM 4/13, juni 2013.

Endast som PDF.

PM 4/13

 

PM 3/13. PDF

Utvärdering av branschdialoger

Branschen för kosmetika och hygienprodukter, leksaksbranschen och textilbranschen.

PM 3/13, maj 2013.

Endast som PDF.

PM 3/13

 

PM 2/13

Is it possible to determine thresholds for the effects of endocrine disruptors?

A summary of scientific argumentation from 15 relevant publications on endocrine disruption.

PM 2/13, februari 2013.

Endast som PDF.

PM 2/13

 

PM 1/13

The Influence of Legislation on the Location of Chemical Industries

PM 1/13, februari 2013.

Endast som PDF.

PM 1/13

 

2012

PM 18/12

Chlorinated paraffins in Swedish breast milk

PM 18/12, december 2012.

Endast som PDF.

PM 18/12

 

PM 17/12

Temporal trends of perfluorinated alkyl acids in eggs, milk and farmed fish from the Swedish food production

PM 17/12, december 2012.

Endast som PDF.

PM 17/12

 

PM 16/12

Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige

PM 16/12, december 2012.

Endast som PDF.

PM 16/12

 

PM 15/12

Karaktärisering av kända hormonstörande substanser som underlag för utvärdering av hur väl dagens informationskrav och föreslagna kriterier identifierar hormonstörande ämnen

PM 15/12, december 2012.

Endast som PDF.

PM 15/12

 

PM 14/12

Material Recycling without Hazardous Substances

– Experiences and future outlook of ten manufacturers of consumer products

PM 14/12, december 2012.

Endast som PDF.

PM 14/12

 

PM 13/12

Kunskapssammanställning av forskning relaterad till hormonstörande ämnen i Sverige 2005-2011

PM 13/12, december 2012.

Endast som PDF.

PM 13/12

 

PM 12/12

Samhällsekonomisk kostnad för frakturer orsakade av kadmiumintag via maten

PM 12/12, oktober 2012.

Endast som PDF.

PM 12/12

 

PM 11/12

Skadedjurssanerares behörighet

PM 11/12, oktober 2012.

Endast som PDF.

PM 11/12

 

PM 10/12

Biocide treated articles – assessing knowledge levels

PM 10/12, oktober 2012.

Endast som PDF. 

PM 10/12

 

PM 9/12

The sensitivity of the Baltic Sea ecosystems to hazardous compounds – The BaltSens project

PM 9/12, oktober 2012.

Endast som PDF. 

PM 9/12

 

PM 8/12

Low-dose effects of Bisphenol A - identification of points of departure for the derivation of an alternative reference dose

PM 8/12, september 2012.

Endast som PDF. 

PM 8/12

 

PM 7/12

Kemisk karakterisering av plastdetaljer i leksaker och barnartiklar

PM 7/12, september 2012.

Endast som PDF.

PM 7/12

 

PM 6/12

Literature survey of chemicals in toys

PM 6/12, september 2012.

Endast som PDF.

PM 6/12

 

PM 5/12

Nationella byggregler avseende kemiska ämnen – kartläggning av enskilda EU-länder

PM 5/12, november 2012.

Endast som PDF.

PM 5/12

 

PM4/12

Swedish agencies and nanomaterial: Activities and developments

PM 4/12, juni 2012.

Endast som PDF.

PM 4/12

 

PM 3/12

Kemiska ämnen i elektroniska komponenter

En kartläggning av den kemiska sammansättningen i elektronikkomponenter.

PM 3/12, april 2012.

Endast som PDF.

PM 3/12

 

PM 2/12

Biocide treated articles

– an Internet survey

Studien beskriver hur biocidbehandlade konsumentprodukter marknadsförs på Internet.

PM 2/12, mars 2012.

Endast som PDF.

PM 2/12

 

PM 1/12

Antibacterial substances leaking out with the washing water

Analyses of silver, triclosan and triclocarban in textiles before and after washing.

PM 1/12, februari 2012.

Endast som PDF.

PM 1/12

 

2011

PM 4/11

Antibakteriella ämnen läcker från kläder vid tvätt

Analys av silver, triklosan och triklokarban i textilier före och efter tvätt. 

PM 4/11, december 2011.

Endast som PDF.

PM 4/11

 

PM 3/11

The Environmental Economics of a Global Ban on Mercury-added Products

PM 3/11, november 2011.

Endast som PDF.

PM 3/11

 

PM 2/11

Mercury phase-out

A study of the experiences of Swedish companies.

PM 2/11, oktober 2011.

Endast som PDF.

PM 2/11

 

PM 1/11

Internationell förekomst av ekonomiska styrmedel på kemikalieområdet

PM 1/11, maj 2011.

Endast som PDF.  

PM 1/11

 

2010

PM 4/10

Kemikalier och klimat

Synergier och målkonflikter mellan miljömålen Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan.

PM 4/10, oktober 2010.

Endast som PDF.

PM 4/10

 

PM 3/10

Hazard and Risk Assessment of Chemical Mixtures under REACH State of the Art, Gaps and Options for Improvement

PM 3/10, juni 2010.

Endast som PDF.

PM 3/10

 

PM 2/10.

Klimatförändringarna - en utmaning för jordbruket och giftfri miljö

PM 2/10, juni 2010.

Endast som PDF.

PM 2/10

 

PM 1/10.

Capacity Building for Sound Management of Chemicals.

PM 1/10, mars 2010.

Endast som PDF.

PM 1/10

 

2009

PM 4/09.

Högfluorerade ämnen i kläder, skor och kemiska produkter – ett tillsynsprojekt

PM 4/09, juli/augusti 2009.

Endast som PDF.

PM 4/09

 

PM 3/09.

Hur används PRIO?

En utvärdering av Kemikalieinspektionens prioriteringsguide.

PM 3/09, maj 2009.

Endast som PDF.

PM 3/09 

 

PM 2/09.

Nanomaterial – aktiviteter för att identifiera och uppskatta risker

PM 2/09, maj 2009.

Endast som PDF.

PM 2/09

 

PM 1/09.

Användningen av nanomaterial i Sverige 2008 - analys och prognos

PM 1/09, maj 2009.

Endast som PDF.

PM 1/09 

 

2008

PM 5/08.

Kartläggning av kemiska ämnen i tre materialslag; plast, gummi och textil

PM 5/08, oktober 2008.

Endast som PDF.

PM 5/08

Bilagorna 1-3

 

PM 4/08.

Legislation for risk management at marketing of chemicals - the first step of the supply chain

PM 4/08, juni 2008.

Endast som PDF.

PM 4/08

 

PM 3/08.

Tough action is needed to achieve A Non-Toxic Environment

A brief summary of the basis of the second in-depth evaluation of the Environmental Quality Objective A Non-Toxic Environment.

PM 3/08, mars 2008.

Endast som PDF.

PM 3/08

 

PM 2/08.

Sammanfattning av underlag till den andra fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

PM 2/08, mars 2008.

Endast som PDF.

PM 2/08 

 

PM 1/08.

Lokal och regional kemikalieanvändning - inventering och utarbetande av metoder för mätning

PM 1/08, januari 2008.

Endast som PDF.

PM 1/08

 

2007

PM 1/07.

Capacity Building for Chemicals Control. Organisation, responsibilities and tasks of governmental institutions and trade and industry

PM 1/07, juli 2007.

Endast som PDF.

PM 1/07

 

2006

PM 3/06.

Synthetic turf from a chemical perspective - a status report

PM 3/06, juli 2006.

Endast som PDF.

PM 3/06

 

PM 2/06.

Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv, en lägesrapport.

PM 2/06, juni 2006.

Endast som PDF.

PM 2/06

 

PM 1/06.

Survey and technical assessment of alternatives to TBBPA and HBCDD

PM 1/06, maj 2006.

Endast som PDF.

PM 1/06

 

2005

PM 9/05.

Mercury-free Dental Fillings

Phase-out of amalgam in Sweden.

PM 9/05, december 2005.

Endast som PDF.

PM 9/05

 

PM 8/05.

RIO 2005 - Regionala inspektionsprojekt i Kalmar-, Stockholms- och Sörmlands län

PM 8/05, december 2005.

Endast som PDF.

PM 8/05

 

PM 7/05.

Mercury-free blood pressure measurement equipment

Experiences in the Swedish healthcare sector.

PM 7/05, november 2005.

Endast som PDF.

PM 7/05

 

PM 6/05.

Konstnärsfärger 2004 - ett inspektionsprojekt.

PM 6/05, juli 2005.

Endast som PDF.

PM 6/05

 

PM 5/05.

Antibakteriella substanser och azofärgämnen i varor

PM 5/05, juni 2005.

Endast som PDF.

PM 5/05

 

PM 4/05.

Hur riskerna med båtbottenfärger för fritidsbåtar kan minska

PM 4/05, juni 2005.

Endast som PDF.

PM 4/05

 

PM 3/05.

Säkerhetsdatablad för arbetsplatsens behov

Myndighetssamverkan 2004 - Ett tillsynsprojekt om säkerhetsdatablad för avfettningsmedel.

PM 3/05, maj 2005.

Endast som PDF.

PM 3/05

 

PM 2/05.

Kemikalieinspektionens polisanmälningar efter miljöbalkens införande

Sammanställning 1999-2003.

PM 2/05, april 2005.

Endast som PDF.

PM 2/05

 

PM 1/05.

RIO Skåne 2004

Ett regionalt inspektionsprojekt.

PM 1/05, mars 2005.

Endast som PDF.

PM 1/05

 

2004

PM 9/04.

Biocid 2004

Ett inspektionsprojekt om mygg-, flug- och fästingmedel.

PM 9/04. November 2004.

Endast som PDF.

PM 9/04

 

PM 8/04.

Guidance in the Assessment of Diffuse Emissions from Articles

PM 8/04, november 2004.

Endast som PDF.

PM 8/04

 

PM 7/04.

Vägledning vid bedömning av diffusa emissioner från varor

PM 7/04, november 2004.

Endast som PDF.

PM 7/04

 

PM 6/04.

Pesticide Risk Indicators at National Level and Farm Level - A Swedish Approach

PM 6/04, september 2004.

Endast som PDF.

PM 6/04

 

PM 5/04.

Survey and technical assessment of alternatives to decabromodiphenyl ether (decaBDE) in textile applications

PM 5/04, september 2004.

Endast som PDF.

PM 5/04

 

PM 4/04.

Kartläggning och teknisk bedömning av alternativ till dekabromdifenyleter (dekaBDE) i textila applikationer.

PM 4/04, september 2004.

Endast som PDF.

PM 4/04

 

PM 3/04.

Allergi 2003

Rapport från ett inspektionsprojekt.

PM 3/04, september 2004.

Endast som PDF.

PM 3/04

 

PM 2/04.

Flamskydd 2003

Rapport från inspektioner hos cirka 50 företag som tillverkar, för in eller importerar flamskyddade varor.

PM 2/04, juni 2004.

Endast som PDF.

PM 2/04

 

PM 1/04.

Rapport från ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003

PM 1/04. April 2004.

Endast som PDF.

PM 1/04

 

2003

PM 3/03.

Båtbottenfärger

Ett inspektionsprojekt.

PM 3/03, juni 2005.

Endast som PDF.

PM 3/03

 

PM 2/03.

Varor och barn

Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt 2002/2003.

PM 2/03, april 2004.

Endast som PDF.

PM 2/03

 

2002

PM 3/02.

Rapport från ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2002

PM 3/02, april 2004.

Endast som PDF.

PM 3/02

 

PM 2/02.

Chemicals in articles – where is the knowledge?

A project aimed at developing methodology for follow-up of chemical contents in articles.

PM 2/02, januari 2002.

Endast som PDF.

PM 2/02

 

PM 1/02.

Kemikalier i varor - var finns kunskapen?

Rapport från ett metodikprojekt för uppföljning av kemikalier i varor.

PM 1/02, januari 2002.

Endast som PDF.

PM 1/02

 

2001

PM 2/01.

Kemikaliespridning från produkter

Kemikalier i skor - en förstudie.

PM 2/01, juni 2001.

Endast som PDF.

PM 2/01

 

PM 1/01.

Lägesbeskrivning för avveckling av bly, bromerade flamskyddsmedel, kvicksilver, nonylfenoletoxilater och klorparaffiner.

PM 1/01, januari 2001.

Endast som PDF.

PM 1/01

 

Före 2001

PM 1/98 – Swedish Agricultural and Horticultural crops.

Swedish Agricultural and Horticultural crops

PM 1/98. Januari 1998.

Endast som PDF.

PM 1/98

 

PM 2/98 – The Economics of the Swedish Policy to Reduce Cadmium in Fertilisers.

The Economics of the Swedish Policy to Reduce Cadmium in Fertilisers

PM 2/98. Mars 1998.

Endast som PDF.

PM 2/98