Jobba hos oss

Vill du vara med i arbetet för en giftfri miljö och öka kunskapen om kemikalier i vår vardag? Då är Kemikalieinspektionen arbetsplatsen för dig.

Här publicerar de lediga tjänster vi har ute för rekrytering.

Om du vill ansöka om praktik, examensarbete, sommarjobb eller kort anställning, sänd en intresseanmälan.

Kort om oss

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen och vi är tillsyns­myndig­heten som ska bevaka att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt.

  • Vi utvecklar lagstiftning och andra styrmedel i Sverige, inom EU och genom vårt internationella samarbete. Vi hanterar reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel och ämnen i varor.
  • Vi prövar ansökningar om tillstånd att få sälja och använda växtskyddsmedel och biocidprodukter innan de får användas.
  • Vi utövar tillsyn över importörer och tillverkare av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor och gör inspektioner.

Vår generaldirektör är Per Ängquist. Vi är ungefär 270 medarbetare.

Läs mer om oss och vår verksamhet här

Att vara medarbetare hos oss

Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete, både på en nationell såväl som internationell nivå. Att vara anställd på Kemikalieinspektionen innebär att varje medarbetare är av betydelse för att vi som myndighet ska fungera som en spännande och trevlig arbetsplats där kunskaper tas till vara och där du utvecklas.

Vi värnar om din hälsa och din arbetsmiljö. Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.

Vi bedriver ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Förmåner och arbetsvillkor

Semester

Beroende på din ålder har du rätt till 28–35 dagars semester.

Flextid

Inom vissa ramar är det möjligt att arbeta flextid.

Friskvård

Som anställd har du möjlighet till en timmes friskvård per vecka under arbetstid. Träningslokaler finns i fastigheten och ledarledda träningsprogram erbjuds på särskilda tider.

Företagshälsovård

Vi erbjuder våra anställda hälsovårdstjänster såsom vaccinationer, rehabilitering, hälsokartläggningar, kostrådgivning, krisstöd och chefsstöd med mera.

Försäkringar

Du omfattas av avtalet om statens grupplivförsäkring (TLG-S), avtalet om personskadeförsäkring (PSA) och av vissa försäkringsregler i de så kallade sektoravtalen/Villkorsavtal-T/Villkorsavtal.

Övriga förmåner

Kemikalieinspektionen erbjuder flera olika förmåner och aktiviteter, bland annat en konstklubb, gratis fika, fri tillgång till träningslokaler, arbetsglasögon samt i vissa fall även bidrag till studier under fritiden.

Senast uppdaterad 14 september 2020