Generaldirektör Per Ängquist i en korridor på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist.

Kort om oss

På Kemikalieinspektionen jobbar cirka 280 personer, alla med olika bakgrund, kompetens och mål. Vi är alla med och bidrar till arbetet för att minska riskerna för att människor, djur och miljö ska ta skada av kemikalier.

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen och vi är tillsyns­myndig­heten som ska bevaka att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt.

  • Vi utvecklar lagstiftning och andra styrmedel i Sverige, inom EU och genom vårt internationella samarbete. Vi hanterar reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel och ämnen i varor.
  • Vi prövar ansökningar om tillstånd att få sälja och använda växtskyddsmedel och biocidprodukter innan de får användas.
  • Vi utövar tillsyn över importörer och tillverkare av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor och gör inspektioner.

Läs mer om oss och vår verksamhet här

Senast uppdaterad 24 maj 2024