Deltagare i Kemikalieinspektionens internationella program ITP.

Förmåner och villkor

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen kan erbjuda flera olika förmåner till sina medarbetare.

Flextid

Inom vissa ramar är det möjligt att arbeta flextid.

Friskvård

Som anställd har du möjlighet till en timmes friskvård per vecka under arbetstid. Träningslokaler finns i fastigheten och ledarledda träningsprogram erbjuds på särskilda tider.

Företagshälsovård

Vi erbjuder våra anställda till exempel hälsokartläggningar,vaccinationer (som behövs i jobbet), rehabilitering, krisstöd och chefsstöd med mera.

Försäkringar

Du omfattas av avtalet om statens grupplivförsäkring (TLG-S), avtalet om personskadeförsäkring (PSA) och av vissa försäkringsregler i de så kallade sektoravtalen/Villkorsavtal-T/Villkorsavtal.

Semester

Beroende på din ålder har du rätt till 28–35 dagars semester.

Övriga förmåner

Kemikalieinspektionen erbjuder flera olika förmåner och aktiviteter, bland annat en konstförening, gratis fika, fri tillgång till träningslokaler, arbetsglasögon samt i vissa fall även bidrag till studier under fritiden.

Senast uppdaterad 31 maj 2023