Lagar och regler

Större delen av lagstiftningen inom Kemikalie­­inspektionens ansvars­område är reglerad på EU-nivå. Lagstiftningen omfattar kemiska produkter, bekämp­nings­medel och varor. Vissa av reglerna för kemiska produkter gäller också för biotekniska organismer.

 

Jobbar du på ett företag och vill ha vägledning i vilka lagar och regler som gäller för din verksamhet? I vår vägledning för företag hjälper vi dig att ta reda på vilka lagar och regler som kan gälla för dig som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor.

EU-lagstiftning

Regler i EU-förordningar gäller direkt i alla medlemsländer utan att de först införlivas i nationella regler. Det gäller till exempel:

EU-direktiv måste däremot införlivas i svensk rätt genom lag, förordning eller föreskrifter. Exempel på EU-direktiv som har införlivats i svensk rätt är reglerna om leksaker och reglerna om elektriska och elektroniska produkter.

Det är Sveriges riksdag som fattar beslut om lagar och lagändringar. Svenska förordningar beslutas av regeringen. Regeringen kan i vissa fall överlåta till myndigheter att besluta om föreskrifter inom respektive ansvarsområde.

Läs mer om lagstiftningsprocessen i Sverige på Regeringens webbplats.

Miljöbalken och förordningar som är utfärdade med stöd av balken är grunden för den svenska, nationella miljö­lag­stift­ningen.

Kemikalieinspektionen stödjer regeringen i arbetet med konventioner och överenskommelser.

Regeldatabaser

EUR-Lex, ingången till EU-rätten

Dokument och lagar på Sveriges riksdags webbplats.

Search for Chemicals på Europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats

EUCLEF (European Union Chemical Legislation Finder) på Europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats

 

Europeiska unionens officiella tidning (EUT)

Tidningen publicerar ny och ändrad EU-lagstiftning.

Senast publicerade nummer.

Prenumerera på nyheter

Kemikalieinspektionens nyhetsbrev.

Europeiska kemikaliemyndigheten, Echas nyhetsbrev (på engelska).

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej