Tända stearinljus och värmeljus

Både vanliga ljus och doftljus omfattas av flera kemikalieregler.

Regler om ljus

Både vanliga ljus och doftljus omfattas av flera kemikalieregler. Det gäller främst vissa regler för kemiska produkter men kan också handla om regler för varor. Det är du som säljer ljusen som är ansvarig för att ljusen uppfyller reglerna.

Du som tillverkar, importerar och säljer ljus är ansvarig för att ljusen uppfyller alla regler. Det finns flera olika regler inom respektive område, som innebär att du kan behöva anmäla, informera om innehåll och farliga egenskaper och kontrollera att dina produkter inte innehåller ämnen som är förbjudna eller inte får finnas över vissa halter.

Du behöver därför ha god kunskap om kemikaliereglerna och ha koll på vilka ämnen dina produkter innehåller, hur ämnena klassificeras och i vilka halter de förekommer.

På dessa sidor tar vi upp de regler som kan vara aktuella men det är inte säkert att dina ljus berörs av alla. Till exempel så omfattas ljus som inte innehåller farliga ämnen av färre regler än ljus som innehåller farliga ämnen. Därför kan det vara klokt att välja ofarliga ljus och råvaror. Det kan också underlätta för dig att handla in råvaror eller ljus av leverantörer inom EU, då omfattas din leverantör av krav på att informera dig om produkterna innehåller farliga ämnen.

Information för dig som tillverkar ljus och säljer

Information för dig som köper färdiga ljus och säljer vidare

Sammanfattande tabell över lagkrav som kan gälla om du tillverkar, importerar eller säljer ljus

Utöver de regler som tas upp på de sidor som länkas till ovan gäller också Produktsäkerhetslagen. Det är en lag som ställer krav på att alla varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter ska vara säkra. Den omfattar övergripande principiella regler som gäller när det inte finns någon specifik lagstiftning som reglerar motsvarande risker.

Läs mer om produktsäkerhet på Konsumentverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Se Produktsäkerhetslagen på riksdagens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 20 december 2023