Biocider

Biocidprodukter är kemiska eller biologiska bekämpningsmedel som används för att bekämpa och kontrollera skadliga organismer. De bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel räknas som biocidprodukter.

Biocidprodukter som verkar på kemiskt eller biologiskt sätt omfattas av biocidlagstiftningen. Det kan till exempel vara desinfektionsmedel, myggmedel, träskyddsmedel, råttgift eller en båtbottenfärg. Biocidprodukter som däremot verkar på ett fysiskt eller mekaniskt sätt omfattas inte av reglerna för biocider. En mekanisk råttfälla är ett exempel på en sådan produkt.

Reglerna om biocidprodukter hittar du här 

I bekämpningsmedelsregistret kan du söka uppgifter om alla biocidprodukter som är eller har varit godkända att använda och tillhandahålla på marknaden i Sverige. Om produkten inte finns i registret kan det bero på att den aldrig varit godkänd i Sverige.

Biocidprodukter som har fått ett så kallat unionsgodkännande finns i Echas databas över biocidprodukter.

Sök i databasen på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Introduktion till biocidprodukter

Se en kort film där vi förklarar vad biocidprodukter är och vilka det krävs tillstånd för att få importera eller sälja.

Obs! KIFS 2008:3 har upphävts och upphörde att gälla den 1 maj 2022.
Den ersattes då av KIFS 2022:3

Om du vill importera eller sälja

Om du vill importera, sälja eller på annat sätt överlåta eller använda en biocidprodukt i Sverige behöver du i många fall ansöka om godkännande. Du kan få hjälp i vår guide om ansökan för biocidprodukter.

Guide om ansökan för biocidprodukter

Kemikalieinspektionen bedömer om ansökan om godkännande uppfyller kraven i gällande regelverk. Om de verksamma ämnena i biocidprodukten är under utvärdering i EU:s granskningsprogram, bedömer vi ansökan om produktgodkännande enligt bestämmelser i miljöbalken och den svenska bekämpningsmedelsförordningen. Om de verksamma ämnena i biocidprodukten är nya eller redan godkända på EU-nivå, bedömer vi ansökan om produktgodkännande enligt EU:s biocidförordning istället.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas produkterna även av andra regler. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar Länk till annan webbplats. som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna. Till exempel gäller att man ska göra anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister. Du kan skaffa ett konto och registrera din verksamhet till produktregistret via den här webbsidan Länk till annan webbplats..

Kontakta oss i god tid innan ansökan

Om ni vill ansöka om ett nytt produktgodkännande där Kemikalieinspektionen ska utvärdera den fullständiga dokumentationen är det viktigt att ni kontaktar oss i god tid, helst ett år innan ni önskar skicka in en sådan ansökan. Detta för att kunna ge det stöd som behövs inför ansökan, men även för att kunna planera vår verksamhet. Vänligen notera att för ansökningar enligt EU:s biocidförordning måste alla produktens verksamma ämnen ha ett godkännandedatum i den aktuella produkttypen innan Kemikalieinspektionen kan behandla er förfrågan.

Enligt biocidförordningen är du skyldig att rådgöra med oss inför en ansökan, om Sverige är det land som ska vara referensmedlemsstat. Detta framgår av bilaga 3.2 i EU:s biocidförordning. För att vi ska få tillräcklig information om er tänkta ansökan så fyller ni i blanketten "Information om er tänkta ansökan i Sverige" , 57.4 kB. och bifogar den till er förfrågan. Vi återkopplar till er när vi tittat på informationen.

Om vi kommer överens om att Sverige ska vara referensmedlemsstat så bokas ett så kallat pre-submission möte. Vi har som målsättning att ett sådant möte ska hållas senast 6 månader innan ansökan skickas in. Under detta möte kan vi diskutera processen, datakraven eller andra frågor som är aktuella för er ansökan. Ett sådant möte är kostnadsfritt för ansökande företag.

Kontakta oss via kemi@kemi.se.

Krav på dokumentation i godkännandeprocessen

En viktig del av godkännandeprocessen är att säkerställa att ansökan innehåller tillräckligt med information om produktens risker vid normal användning. Genom att bedöma riskerna kan det gå att förebygga eventuella skador eller minimera dem till acceptabla nivåer genom riskhanteringsåtgärder. Även produkternas effektivitet blir bedömd vid godkännandet.

Krav på tillgång till dokumentation vid överlåtelse

Om du vill sälja eller på annat sätt överlåta en biocidprodukt måste du kunna visa att du eller någon i leverantörskedjan har tillgång till dokumentation om det verksamma ämnet i produkten. Detta krav gäller oavsett om din produkt måste vara godkänd eller inte.

Läs mer om kravet på tillgång till dokumentation i leverantörskedjan

Vanliga frågor om biocidprodukter

Länk till frågor och svar om biocider och ställ din egen fråga Länk till annan webbplats..


Den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har många frågor och svar på deras webbsida. Du hittar dem här (endast på engelska) https://www.echa.europa.eu/web/guest/support/qas-support/browse Länk till annan webbplats.

Innehållsförteckning:

Senast uppdaterad 5 maj 2023