Lagkrav som kan gälla om du tillverkar, importerar eller säljer ljus

Tabellen sammanfattar lagkraven som kan gälla beroende på om du tillverkar eller importerar farliga eller ofarliga ämnen och blandningar till ljus eller om du tillverkar, importerar eller säljer farliga eller ofarliga färdiga ljus.

Sammanfattande tabell över lagkrav som kan gälla om du tillverkar, importerar eller säljer ljus.

Lagkrav

Import av ämnen eller blandningar till ljusmassa (till exempel vax, färgämnen och doftoljor)

Egen tillverkning av ämnen eller blandningar (till exempel vax, färgämnen och doftoljor)

Försäljning och/eller import av färdiga ljus

Försäljning och/eller import av varor (till exempel veke, behållare eller förpackning)


Farliga ämnen eller blandningar

Ofarliga ämnen eller blandningar

Farliga ämnen eller blandningar

Ofarliga ämnen eller blandningar

Farliga ämnen ingår över vissa halter

Utan farliga ämnen

Farliga ämnen ingår över vissa halter

Utan farliga ämnen

Anmälan till Kemikalie­inspektionens produkt­register

✓¹

✓¹

✓¹

✓¹

Klassificering enligt CLP-förordningen (1272/2008)


Förpackning enligt CLP-förordningen (1272/2008)Märkning enligt CLP-förordningen (1272/2008)Anmälan till Echas klassificerings- och märkningsregister✓²
Anmäla uppgifter till Gift­informations­centralenMärkning med UFI-kodRegistrering av ämnen till Echa enligt Reach-förordningen (1907/2006)Säkerhets­data­blad
✓³
Anmälan till Echa av särskilt farliga ämnen i varor


✓²


Tungmetaller i förpack­nings­­materialAnmälan till SCIP-databasenInformation om farliga ämnen i varor enligt artikel 33 i Reach-förordningenProduktsäkerhetslagen*
¹ Utgår i de fall man handlar inom Sverige.

² Gäller då du importerar ljus.

³ Gäller endast vid försäljning till företag.

* Omfattar övergripande principiella regler för alla varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter och som gäller när det inte finns någon specifik lagstiftning som reglerar motsvarande risker.