Publikationer

Kemikalieinspektionen har från 1986 till idag tagit fram ett stort antal kunskapssammanställningar i form av PM, rapporter, faktablad och broschyrer med mera. Många handlar om kemikalier som påverkar hälsan eller miljön.

Broschyrer och foldrar

I våra broschyrer och foldrar hittar du till exempel råd om användning av kemiska ämnen eller produkter, om reglerna för kemikalier med mera. Vi berättar också om olika delar av vår egen verksamhet både i Sverige och internationellt.

Gå till broschyrer och foldrar

Faktablad

I våra faktablad finns råd om kemikaliereglerna och annan hjälp till dig som importerar, tillverkar, säljer eller använder kemiska produkter eller andra varor som innehåller kemikalier. Faktabladen är också till hjälp för dig som utövar tillsyn över sådan verksamhet i din kommun eller i ditt län.

Gå till faktablad

Material till skola och förskola

Kemikalieinspektionen har i samarbete med andra myndigheter och organisationer varit med och tagit fram material till både förskolor och skolor.

Gå till material till skola och förskola

Nyhetsbrev

Här kan du läsa de senaste nyhetsbreven från Kemikalieinspektionen och prenumerera på våra kommande nyhetsbrev och pressmeddelanden.

Gå till nyhetsbrev

Planscher och andra trycksaker

Gå till planscher och andra trycksaker

PM

Kemikalieinspektionen har från 1986 till idag tagit fram ett stort antal utredningar och kunskapssammanställningar i form av rapporter och PM. Många handlar om kemikalier som påverkar hälsan eller miljön.

Gå till PM

Rapporter

Kemikalieinspektionen har från 1986 till idag tagit fram ett stort antal utredningar och kunskapssammanställningar i form av rapporter och PM. Många handlar om kemikalier som påverkar hälsan eller miljön. I rapportserien publicerar vi också redovisningar från våra regeringsuppdrag.

Gå till rapporter

Statistik

Sedan 1986 publicerar Kemikalieinspektionen statistik över verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Statistiken baseras på information från innehavare av godkännanden för bekämpningsmedel.

Gå till statistik över verksamma ämnen i bekämpningsmedel

Gå till våra andra statistikprodukter

Tillsynsrapporter

I tillsynsrapporterna finns bland annat resultat från våra tillsynsprojekt, praktisk tillsynsvägledning och våra planer för tillsyn, marknadskontroll och vägledning.

Gå till tillsynsrapporter

Vägledning om kemikaliekontroll för andra länder

Denna serie med vägledningsdokument berör olika områden som är viktiga för en nationell kemikaliekontroll. Exempel på områden som kommer att behandlas är hållbar finansiering, lagstiftning, information om kemikalier och företag, faro- och riskbedömning, riskhantering och tillsyn.

Gå till vägledning om kemikaliekontroll för andra länder

Årsredovisningar och budgetunderlag

Kemikalieinspektionen ska varje år lämna in en årsredovisning och ett budgetunderlag till regeringen. Dokumenten ska fungera som underlag för regeringens uppföljning, prövning eller budgetering av vår verksamhet.

Gå till årsredovisningar och budgetunderlag

Senast uppdaterad 26 oktober 2021