Tillsynsrapporter

I Kemikalieinspektionens tillsynsrapporter finns bland annat resultat från våra tillsynsprojekt, praktisk tillsynsvägledning och våra planer för tillsyn, marknadskontroll och vägledning.

2020

Tillsyn 11/20: The Swedish Chemicals Agency's Analyses in conjunction with Enforcement 2019

Enforcement 11/20: The Swedish Chemicals Agency's Analyses in conjunction with Enforcement 2019

På engelska. Endast som PDF. Juni 2020.

Enforcement 11/20

 

 

Tillsyn 10/20: Kemikalieinspektionens analyser i samband med tillsyn 2019

Tillsyn 10/20: Kemikalieinspektionens analyser i samband med tillsyn 2019

Rapporten är en sammanställning av de analyser som Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning har låtit utföra under 2019. 

April 2020. Endast som PDF. 

Tillsyn 10/20

 

 

Enforcement report 9/20: Information on hazardous substances in articles

Enforcement 9/20: Information on hazardous substances in articles

This project focused on controlling whether hazardous substances were present in articles on the Swedish market, and whether consumers are able to get the information they are entitled to.

Mars 2020. Endast som PDF. Svensk version: Tillsyn 4/20

Enforcement 9/20

 

Tillsynsrapport 4/20 – Information om farliga ämnen i varor

Tillsyn 4/20: Information om farliga ämnen i varor

Ett tillsynsprojekt med fokus på kontroll av farliga ämnen i varor som finns på den svenska marknaden och om konsumenter har möjlighet att få den information ämnena som de har rätt till.

Februari 2020. Endast som PDF.

Tillsyn 4/20

 

Tillsyn 3/20 – Tillsyns- och marknadskontrollplan 2020

Tillsyn 3/20: Tillsyns- och marknadskontrollplan 2020

Tillsyns- och marknadskontrollplanen beskriver vilka tillsynsaktiviteter som prioriteras för 2020 inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde.

Februari 2020. Endast som PDF.

Tillsyn 3/20

 

Tillsyn 2/20 – Behovsutredning för operativ tillsyn 2020–2022

Tillsyn 2/20: Behovsutredning för operativ tillsyn 2020–2022

Behovsutredningen beskriver Kemikalieinspektionens bedömning av tillsynsbehovet för de kommande tre åren inom ramen för sitt uppdrag.

Februari 2020. Endast som PDF.

Tillsyn 2/20

 

Tillsyn 1/20 – Hemelektronik 2019

Tillsyn 1/20: Hemelektronik 2019

Tillsyn av museibutiker, batterier och batteriprodukter, musikelektronik och produkter utvalda av Elsäkerhetsverket.

Februari 2020. Endast som PDF.

Tillsyn 1/20

 

2019

Tillsyn 12/19 – Oljelampor

Tillsyn 12/19: Oljelampor – tillsyn av säkerhetskraven

December 2019. Endast som PDF.

Tillsyn 12/19

 

Enforcement 11/19 – The Swedish Chemicals Agency’s Analyses in conjunction with Enforcement 2018

Enforcement 11/19: The Swedish Chemicals Agency’s Analyses in conjunction with Enforcement 2018

November 2019. Endast som PDF.

Svensk version: Tillsyn 9/19

Enforcement 11/19

 

Tillsyn 10/19 – Plan för Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning 2019–2021

Tillsyn 10/19: Plan för Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning 2019–2021

November 2019. Endast som PDF.

Tillsyn 10/19

 

Tillsyn 9/19 – Kemikalieinspektionens analyser i samband med tillsyn 2018

Tillsyn 9/19: Kemikalieinspektionens analyser i samband med tillsyn 2018

Oktober 2019. Endast som PDF.

Engelsk version: Enforcement 11/19.

Tillsyn 9/19

 

Tillsyn 8/19 – Läder 2019

Tillsyn 8/19: Läder 2019 

Kontroll av sexvärt krom och andra farliga ämnen i varor av läder.

November 2019. Endast som PDF.

Tillsyn 8/19

 

Tillsyn 7/19 – Tillsyn av vätskor till e-cigaretter

Tillsyn 7/19: Tillsyn av vätskor till e-cigaretter

Oktober 2019. Endast som PDF.

Tillsyn 7/19

 

Tillsyn 6/19 – Enforcement of squishies

Enforcement 6/19: Enforcement of squishies

Engelsk version av Tillsyn 5/19.

Juni 2019. Endast som PDF.

Enforcement 6/19

 

Tillsyn 5/19 – Tillsyn av squishies

Tillsyn 5/19: Tillsyn av squishies

April 2019. Endast som PDF.

Tillsyn 5/19

 

Tillsyn 4/19 – Tillsyn av informationsplikten, ämnen på kandidatförteckningen

Tillsyn 4/19: Tillsyn av informationsplikten

Ämnen på kandidatförteckningen

Februari 2019. Endast som PDF.

Tillsyn 4/19

 

Enforcement 3/19 – Enforcement of e-commerce.

Enforcement 3/19: Enforcement of e-commerce

Februari 2019. 

På engelska. Svensk version i Tillsyn 12/18.
Endast som PDF.

Enforcement 3/19

 

Tillsyn 2/19 – Tillsyns- och marknadskontrollplan 2019

Tillsyn 2/19: Tillsyns- och marknadskontrollplan 2019

Januari 2019. Endast som PDF.

Tillsyn 2/19

 

Tillsyn 1/19: Reklamartiklar 2018

Tillsyn 1/19: Reklamartiklar 2018

Februari 2019. Endast som PDF

Tillsyn 1/19

 

2018

Tillsyn 12/18 – Tillsyn av julbelysning och elektriska personvardsprodukter

Tillsyn av e-handel

December 2018.

På svenska. Engelsk version i Tillsyn 3/19.

 Endast som PDF.

Tillsyn 12/18

 

Tillsyn 11/18 – Tillsyn av julbelysning och elektriska personvardsprodukter

Tillsyn av julbelysning och elektriska personvårdsprodukter

November 2018. Endast som PDF.

Tillsyn 11/18

 

Tillsyn 10/18 – Plan för Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning 2019-2021.

Plan för Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning 2019-2021

Oktober 2018. Endast som PDF.

Tillsyn 10/18

 

Tillsyn 9/18 – Kemikalieinspektionen behovsutredning för operativ tillsyn 2019-2021.

Kemikalieinspektionen behovsutredning för operativ tillsyn 2019-2021

Oktober 2018. Endast som PDF.

Tillsyn 9/18

 

Tillsyn 8/18 – Tillsyn av återförsäljare av växtskyddsmedel.

Tillsyn av återförsäljare av växtskyddsmedel

Juli 2018. Endast som PDF.

Tillsyn 8/18

 

Tillsyn 7/18 – Kadmium i mineralgödsel.

Kadmium i mineralgödsel

September 2018. Endast som PDF.

Tillsyn 7/18

 

Tillsyn 6/18 – The Swedish Chemicals Agency's analyses in conjunction with enforcement 2017

The Swedish Chemicals Agency's analyses in conjunction with enforcement

Juni 2018. Endast som PDF. På engelska.

Tillsyn 6/18

 

Tillsyn 5/18 – Kemikalieinspektionens analyser i samband med tillsyn 2017

Kemikalieinspektionens analyser i samband med tillsyn 2017

Juni 2018. Endast som PDF.

Tillsyn 5/18

 

Tillsyn 4/18 – Tillsyn av små varor som barn kan stoppa i munnen

Tillsyn av små varor som barn kan stoppa i munnen

Rapport från ett tillsynsprojekt 2017.

April 2018. Endast som PDF.

Tillsyn 4/18

 

Tillsyn 3/18 – Märkning av kemiska produkter i handeln

Märkning av kemiska produkter i handeln

Ett samverkansprojekt tillsammans med Sveriges kommuner.

April 2018. Endast som PDF.

Tillsyn 3/18

 

Tillsyn 13/17 – Ögonfranslim

Tillsyns- och marknadskontrollplan 2018

Planen beskriver vilka tillsyns­aktiviteter som prioriteras under 2018 inom Kemikalieinspektionens område.

Februari 2018. Endast som PDF.

Tillsyn 2/18

 

Tillsyn 13/17 – Ögonfranslim

Återkontroll av tidigare åtalsanmälda företag

Rapport från ett tillsynsprojekt 2017.

Februari 2018. Endast som PDF.

Tillsyn 1/18

 

 

2017

Tillsyn 13/17 – Ögonfranslim

Ögonfranslim

Rapport från ett tillsynsprojekt 2016/2017.

Oktober 2017. Endast som PDF.

Tillsyn 13/17

 

Tillsyn 12/17 – Plan för tillsynsvägledning 2016-2018

Plan för tillsynsvägledning för åren 2016-2018

Reviderad inför 2018

November 2017. Endast som PDF.

Tillsyn 12/17

 

Tilsyn 11/17 – Handledning i detaljhandelstillsyn

Detalj­handels­tillsyn

Handledning för tillsyn av kemiska produkter och bekämpnings­medel i detalj­handeln.

Augusti 2017. Endast som PDF.

Tillsyn 11/17

 

Tillsyn 10/17 – Kemikalieinspektionens åtalsanmälningar 2012-2016

Kemikalie­inspektionens åtalsa­nmälningar 2012-2016

Rapporten beskriver hur Kemikalie­inspektionens åtals­anmäl­ningar har behandlats i rätts­systemet under åren 2012-2016.

Augusti 2017. Endast som PDF.

Tillsyn 10/17

 

Tillsyns- och marknadskontrollplan 2017.

Tillsyns- och marknads­kontroll­plan 2017

Planen beskriver vilka tillsyns­aktiviteter som prioriteras för 2017 inom Kemikalieinspektionens område.

April 2017. Endast som PDF.

Tillsyn 9/17

 

PAH:er i gummi och plast – rapport från ett tillsynsprojekt 2016.

PAH:er i gummi och plast

Rapport från ett tillsynsprojekt 2016.

April 2017. Endast som PDF.

Tillsyn 8/17

 

The Swedish Chemicals Agency's Analyses in Conjunction with Enforcement 2016.

Analyses in Conjunction with Enforcement 2016

The Swedish Chemicals Agency's Analyses in Conjunction with Enforcement 2016.

Mars 2017. Endast som PDF.

Tillsyn 7/17

 

Kemikalieinspektionens analyser i samband med tillsyn 2016.

Analyser i samband med tillsyn 2016

Kemikalieinspektionens analyser i samband med tillsyn 2016.

Mars 2017. Endast som PDF.

Tillsyn 6/17

 

Kontroll av snycken 2016.

Kontroll av smycken

Rapport från ett tillsynsprojekt 2016.

Mars 2017. Endast som PDF.

Tillsyn 5/17

 

Konserveringsmedel i färg och tapetlim

Konserveringsmedel i färg och tapetlim

Rapport från ett tillsynsprojekt 2016.

Mars 2017. Endast som PDF.

Tillsyn 4/17

 

Tillsyn 3/17 – Textil 2016 – Sängkläder, handdukar och andra textilier i barnens hemmiljö.

Textil 2016

Sängkläder, handdukar och andra textilier i barnens hemmiljö.

Mars 2017. Endast som PDF.

Tillsyn 3/17

 

Tillsyn av leksaker 2016.

Tillsyn av leksaker

Rapport från ett tillsynsprojekt 2016.

Februari 2017. Endast som PDF.

Tillsyn 2/17

 

Tillsyn av sexleksaker 2016.

Tillsyn av sexleksaker

Rapport från ett tillsynsprojekt 2016.

Januari 2017. Endast som PDF.

Tillsyn 1/17

 

2016

 

Recovered subtances, report on an enforcement project 2016

Recovered substances

Report on an enforcement project 2016.

December 2016. Endast som PDF.
Svensk version finns i Tillsyn 10/16.

Tillsyn 13/16

 

RoHS AdCo Joint Project 2016, USB cables and contacts.

RoHS AdCo Joint Project 2016

USB cables and contacts.

December 2016. Endast som PDF.

Tillsyn 12/16

 

Tillsyn av elektriska lågprisprodukter.

Tillsyn av elektriska lågprisprodukter

Rapport från ett tillsynsprojekt.

December 2016. Endast som PDF.

Tillsyn 11/16

 

Återvunna ämnen

Återvunna ämnen

Rapport från ett tillsynsprojekt.

November 2016. Endast som PDF.

Tillsyn 10/16

 

Annual Report on control measures according to Article 68 of Regulation (EC) No. 1107/2009

Annual Report on control measures according to Article 68 of Regulation (EC) No. 1107/2009

November 2016. Endast som PDF.

Tillsyn 9/16

 

Plan för tillsynsvägledning för åren 2016-2018.

Plan för tillsynsvägledning för åren 2016-2018

Reviderad inför 2017

Oktober 2016. Endast som PDF.

Tillsyn 8/16

 

Engelsk version av Tillsyn 1/16. The Swedish Chemicals Agency’s Analyses in Conjunction with Enforcement 2014–2015

Tillsyn 7/16

The Swedish Chemicals Agency’s Analyses in Conjunction with Enforcement 2014–2015. Engelsk version av Tillsyn 1/16.

Oktober 2016. Endast som PDF.

Tillsyn 7/16

 

Tillsyn 5/16

Tillsyn av plastvaror 2015

Mars 2016.

Endast som PDF.

Tillsyn 5/16

 

Tillsyn 4/16

Strategi för tillsyn över kemikalier i varor

Mars 2016.

Endast som PDF.

Tillsyn 4/16

 

Tillsyn 3/16

Textil och läder

Ett tillsynsprojekt om skor och fritidskläder.

Februari 2016.

Endast som PDF.

Tillsyn 3/16

 

Tillsyn 2/16

Tillsyns- och marknadskontrollplan 2016

Januari 2016.

Endast som PDF.

Tillsyn 2/16

 

Tillsyn 1/16

Analyser i samband med tillsyn 2014 – 2015

Februari 2016.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/16

 

2015

 

Tillsyn 5/15

Plan för tillsynsvägledning för åren 2016-2018

December 2015.

Endast som PDF.

Tillsyn 5/15

 

Tillsyn 4/15

Tillsyns- och marknadskontrollplan 2015

Maj 2015.

Endast som PDF.

Tillsyn 4/15

 

Tillsyn 3/15

Plan för tillsynsvägledning för åren 2013-2015

April 2015.

Endast som PDF.

Tillsyn 3/15

 

Tillsyn PM 1/15 – Material i inomhusmiljön 3

Material i inomhusmiljön 3, textil interiör

Februari 2015.

Endast som PDF.

Tillsyn 2/15

 

Tillsyn PM 1/15 – Smycken i detaljhandeln.

Smycken i detaljhandeln

Ett samverkansprojekt mellan Kemikalieinspektionen och landets kommuner.

Februari 2015.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/15

 

2014

 

Tillsyn PM 6/14

Tillsyn 6/14

Analyses by the Swedish Chemicals Agency in connection with enforcement 2008-2013

Oktober 2014.

Endast som PDF.

Tillsyn 6/14

 

Tillsyn PM 5/14

Tillsyn 5/14

Kemikalieinspektionens analyser i samband med tillsyn 2008-2013.

Juni 2014.

Endast som PDF.

Tillsyn 5/14

 

Tillsyn 3/14

Tillsyn 3/14

Tillsynsplan 2014

Mars 2014.

Endast som PDF.

Tillsyn 3/14

 

Tillsyn 2/14

Tillsyn 2/14

Plan för tillsynsvägledning för åren 2013-2015

Uppdaterad 2014-02-12.

Mars 2014.

Endast som PDF.

Tillsyn 2/14

 

Tillsyn 1/14

Tillsyn 1/14

Material i inomhusmiljön 2

Möbeltextil

Januari 2014.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/14

 

2013

 

Tillsyn 6/13

Tillsyn 6/13

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 – i samverkan med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket.

September 2013.

Endast som PDF.

Tillsyn 6/13

 

Tillsyn 4/13

Tillsyn 5/13

Bättre tillsynsvägledning – så tycker kommuner och länsstyrelser.

April 2013.

Endast som PDF.

Tillsyn 5/13

 

Tillsyn 4/13

Tillsyn 4/13

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2013.

Mars 2013.

Endast som PDF.

Tillsyn 4/13

 

Tillsyn 3/13

Tillsyn 3/13

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012. I samverkan med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket.

Februari 2013.

Endast som PDF.

Tillsyn 3/13

 

Tillsyn 2/13

Tillsyn 2/13

Plan för tillsynsvägledning för åren 2013–2015

Januari 2013.

Endast som PDF.

Tillsyn 2/13

 

Tillsyn 1/13

Tillsyn 1/13

Kemikalieinspektionens åtalsanmälningar 1999–2011

Februari 2013.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/13

 

2012

 

Tillsyn 8/12

Tillsyn 8/12

Material i inomhusmiljön - Golv

December 2012.

Endast som PDF.

Tillsyn 8/12

 

Tillsyn 7/12

Tillsyn 7/12

Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2011 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG.

Augusti 2012.

Endast som PDF.

Tillsyn 7/12

 

Tillsyn 6/12

Tillsyn 6/12

Enforcement of the information duty in REACH. Inspection project 2011-2012.

Maj 2012.

Endast som PDF.

Enforcement 6/12

 

Tillsyn 5/12

Tillsyn 5/12

Tillsyn av informationsplikten i Reach. Inspektionsprojekt 2011-2012.

Maj 2012.

Endast som PDF.

Tillsyn 5/12

 

Tillsyn 4/12

Tillsyn 4/12

Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG.

Mars 2012.

Endast som PDF.

Tillsyn 4/12

 

Tillsyn 3/12

Tillsyn 3/12

Kemikalier i lantbruket – ett samverkansprojekt för tillsynsmyndigheter.

Mars 2012.

Endast som PDF.

Tillsyn 3/12

 

Tillsyn 2/12

Tillsyn 2/12

Plan för tillsynsvägledning för åren 2012-2014.

Februari 2012.

Endast som PDF.

Tillsyn 2/12

 

Tillsyn 1/12

Tillsyn 1/12

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2012.

Februari 2012.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/12

 

2011

 

Tillsyn 5/11

Tillsyn 5/11

Sweden’s report on control measures 2009 according to Article 17 of Directive 91/414/EEC.

April 2011.

Endast som PDF.

Tillsyn 5/11

 

Tillsyn 4/11

Tillsyn 4/11

Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2009 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG.

Mars 2011.

Endast som PDF.

Tillsyn 4/11

 

Tillsyn 3/11

Tillsyn 3/11

Development of enforcement activities conducted by the Swedish Chemicals Agency with the help of Rapex.

Februari 2011.

Endast som PDF.

Tillsyn 3/11

 

Tillsyn 2/11.

Tillsyn 2/11

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011

Februari 2011.

Endast som PDF.

Tillsyn 2/11

 

Tillsyn 1/11.

Tillsyn 1/11

Plan för tillsynsvägledning för åren 2011-2013

Februari 2011.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/11

 

2010

 

Tillsyn 5/10.

Tillsyn 5/10

Kemikalier i detaljhandeln – ett samver­kansprojekt 2009 – 2010.

Oktober 2010.

Endast som PDF.

Tillsyn 5/10

 

Tillsyn 4/10.

Tillsyn 4/10

Utveckling av Kemikalieinspektionens tillsyn med hjälp av Rapex.

Juni 2010.

Endast som PDF.

Tillsyn 4/10

 

Tillsyn 3/10.

Tillsyn 3/10

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2010.

Januari 2010.

Endast som PDF.

Tillsyn 3/10

 

Tillsyn 2/10.

Tillsyn 2/10

Plan för Kemikalieinspektionens tillsyns­vägledning för åren 2010 – 2012.

Januari 2010.

Endast som PDF.

Tillsyn 2/10

 

Tillsyn 1/10.

Tillsyn 1/10

Kemikalieinspektionens åtalsanmälningar 2004-2008.

Januari 2010.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/10

 

2009

 

Tillsyn 1/09.

Tillsyn 1/09

Tillsyn av bekämpningsmedel – ett samarbetsprojekt 2008.

Mars 2009.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/09

 

2007

 

Tillsyn 3/07.

Tillsyn 3/07

Bygg 2006 – säkerhetsdatablad för byggkemikalier.

Juni 2007.

Endast som PDF.

Tillsyn 3/07

 

Tillsyn 2/07.

Tillsyn 2/07

Stormarknad 2006 - ett inspektionsprojekt i samarbete med 57 kommuner.

Endast som PDF.

Tillsyn 2/07

 

Tillsyn 1/07.

Tillsyn 1/07

RIO 2006 - Regionala inspektionsprojekt i Dalarna och Gävleborg.

Februari 2007.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/07

 

2006

 

Tillsyn 1/06.

Tillsyn 1/06

Kemikalier i leksaker. Rapport från ett inspektionsprojekt 2005.

September 2006.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/06

(Engelsk version av rapporten har publicerats av Konsumentverket).

Rapporten är en sammanställning av de analyser som Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning har låtit utföra under 2019.