Broschyrer och foldrar

I våra broschyrer och foldrar hittar du till exempel råd om användning av kemiska ämnen eller produkter, om reglerna för kemikalier med mera. Vi berättar också om olika delar av vår egen verksamhet i Sverige och internationellt.

2020

Bild på broschyren om kemiska produkter i butik.

Kemiska produkter i butiker 
– märkning och ansvar

Information om faropiktogrammen och faroangivelserna enligt CLP-förordningen och vilket ansvar du har som säljer kemiska produkter i butik.

Februari 2020, femte upplagan.

Kemiska produkter i butik - märkning och ansvar

 
2019

Bild på broschyren Till dig som säljer kemiska produkter

Till dig som säljer kemiska produkter

Information om reglerna för kemiska produkter för dig som säljer produkter som tvättmedel, tändvätska och målarfärg.

Januari 2019. Endast som PDF.

Till dig som säljer kemiska produkter

 

2018

Bild på broschyren Märkning av kemiska biocidprodukter

Märkning av kemiska biocidprodukter

Den här broschyren handlar om märkning av biocidprodukter och är främst riktad till dig som tillverkar, importerar eller säljer den här typen av produkter.

September 2018. Endast som PDF.

Märkning av kemiska biocidprodukter

 

Broschyren kemiska produkter i butik

All products are covered by chemicals legislation
– do you know how this affects your company?

Broschyr om företags ansvar för att de produkter de importerar, tillverkar eller säljer uppfyller lagar och regler för kemikalier.
På engelska. En svensk version av broschyren utkom 2015.

Mars 2018. Endast som PDF.

All products are covered by chemicals legislation

 

2017

Broschyren Varning för frätande propplösare

Varning för frätande propplösare

Om riskerna med frätande propplösare. Framtagen i samarbete med Giftinformationscentralen och Arbetsmiljöverket.

Senast reviderad i oktober 2017. Endast som PDF.

Varning för frätande propplösare

 

Framsida av broschyren Märkning av växtskyddsmedel.

Märkning av växtskyddsmedel

Råd till företag som tillverkar eller säljer växtskyddsmedel.

Senast reviderad i juni 2017. Endast som PDF.

Märkning av växtskyddsmedel

 

Brochure - Control of chemicals placed on the market

Control of chemicals placed on the market

Maj 2017. Endast som PDF.

Control of chemicals placed on the market

 

Brochure - How to obtain better information about chemicals in products

How to obtain better information about chemicals in products

Januari 2017. Endast som PDF.

How to obtain better information about chemicals in products

 

Broschyr - Så kan ditt företag få bättre information om kemikalier i varor

Så kan ditt företag få bättre information om kemikalier i varor

Januari 2017. Endast som PDF.

Så kan ditt företag få bättre information om kemikalier i varor

 

2016

The brochure – Chemicals in Childrens Everyday Lives.

Chemicals in Children's Everyday Lives

Some practical tips to all who care for children.

December 2016. Endast som PDF.

Chemicals in Childrens Everyday Lives

 

Broschyren Kemikalier i barns vardag.

Kemikalier i barns vardag

Några handfasta tips till alla som tar hand om barn.

Sjätte reviderade upplagan. Maj 2016.

Den tryckta upplagan är slut. Finns endast som PDF.

Kemikalier i barns vardag

 

Rekommendationer för minskad användning av brandsläckningsskum.

Rekommendationer för minskad användning av brandsläckningsskum

Ur miljösynpunkt avråder Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) från användning av fluorbaserade brandsläckningsskum för de allra flesta typer av bränder.

September 2016. Endast som PDF.

Rekommendationer för minskad användning av brandsläckningsskum

 

Folder

Agera förebyggande för en giftfri miljö

Företag som importerar, tillverkar eller säljer kemiska produkter och varor har ansvar för att de uppfyller kemikaliereglerna. Reglerna är dock inte tillräckliga för att vi ska nå miljökvalitetsmålet utan det behövs även andra insatser.

April 2016. Endast som PDF.

Agera förebyggande för en giftfri miljö

 

Broschyr - Chemicals in products.

Chemicals in Products – Challenges and approaches

Broschyr på engelska. Februari 2016.

Endast som PDF.

Chemicals in Products

 

2015

Broschyr - Alla produkter omfattas av kemikalieregler

Alla produkter omfattas av kemikalieregler – vet du vad som gäller för ditt företag?

Som företagare har du ansvar för att de produkter ni importerar, tillverkar eller säljer uppfyller lagar och regler för kemikalier.

December 2015. Endast som PDF.

Alla produkter omfattas av kemikalieregler

 

Brochure

Towards a Non-Toxic Environment in South-East Asia

En broschyr om Kemikalieinspektionens samarbete i Sydostasien.

September 2015. Endast som PDF.

Towards a Non-Toxic Environment in South-East Asia

 

2014

Vägledning för leverantörer av varor.

Vägledning för leverantörer av varor

Kraven i Reach på information om ämnen på kandidatförteckningen.

Juli 2014. Endast som PDF.

Vägledning för leverantörer av varor

 

Mercury management in Sweden.

Mercury management in Sweden

Swedish experiences of mercury control and management.

Januari 2014. Endast som PDF.

Mercury management in Sweden

 

Äldre broschyrer och foldrar

Framsida av broschyr om Kemikalieinspektionens internationella arbete, på engelska.

The Swedish Chemicals Agency International Cooperation

En broschyr om Kemikalieinspektionens internationella arbete.

Oktober 2012. Endast som PDF.

International Cooperation

 

Framsida av broshyren Hus utan lus.

Hus utan lus

Råd och tips om både ohyra och bekämpningsmedel.

September 2012. Endast som PDF.

Hus utan lus

 

Framsida av broshyren Kemikalieinspektionen inspekterar ditt företag.

Kemikalieinspektionen inspekterar ditt företag

Om Kemikalieinspektionens inspektionsverksamhet.

September 2012. Endast som PDF.

Kemikalieinspektionen inspekterar ditt företag

 

Framsida av broschyren "The flow of materials is also a flow of chemicals".

The flow of materials is also a flow of chemicals

Lack of information on chemicals in products is an obstacle in achieving a greener economy.

Endast som PDF.

The flow of materials is also a flow of chemicals

 

Framsida av broschyren Nickel och allergi.

Nickel och allergi

Regler minskar riskerna.

December 2009. Endast som PDF.

Nickel och allergi

 

Framsida av broschyren Att ställa kemikalierelaterade produktkrav vid inköp.

Att ställa kemikalierelaterade produktkrav vid inköp

En modell i fem steg som kan hjälpa dig att prioritera vilka produkter och ämnen du främst ska ställa krav på.

September 2006. Endast som PDF.

Att ställa kemikalierelaterade produktkrav vid inköp