Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Märkning av växtskyddsmedel

Råd till företag som tillverkar eller säljer växtskyddsmedel.

Senast uppdaterad 23 maj 2020