Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Att ställa kemikalierelaterade produktkrav vid inköp

En modell i fem steg som kan hjälpa dig att prioritera vilka produkter och ämnen du främst ska ställa krav på.

Senast uppdaterad 24 maj 2020