Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Att ställa kemikalierelaterade produktkrav vid inköp

En modell i fem steg som kan hjälpa dig att prioritera vilka produkter och ämnen du främst ska ställa krav på.

Senast uppdaterad 24 maj 2020