Rekommendationer för minskad användning av brandsläckningsskum

Ur miljösynpunkt avråder Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och MSB från användning av fluorbaserade brandsläckningsskum för de allra flesta typer av bränder.

Senast uppdaterad 27 augusti 2021