I våra faktablad finns råd om kemikaliereglerna och annan hjälp till dig som importerar, tillverkar, säljer eller använder kemiska produkter eller andra varor som innehåller kemikalier. Faktabladen är också till hjälp för dig som utövar tillsyn över sådan verksamhet i din kommun eller i ditt län.

2019

Faktablad om regler för kemikalier i leksaker.

Kort om regler för kemikalier i leksaker

Kemikaliekrav för leksaker finns i flera olika regelverk som gäller parallellt. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för kemikalier i leksaker.
Oktober 2019.

Kort om regler för kemikalier i leksaker

 

Faktablad om RoHS-direktivet

RoHS-direktivet – kemikalieregler för elektronik

RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna genom att ersätta de mest farliga ämnena i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga ämnen eller alternativ teknik.
Oktober 2019.

RoHS-direktivet - kemikalieregler för elektronik

 

Faktablad

Kort om reglerna för kemiska ämnen i varor

Kort introduktion till reglerna för kemiska ämnen i varor.

Oktober 2019.

Kort om reglerna för kemiska ämnen i varor

 

Faktablad

Kort om kemikalieregler för textil

Information för dig som tillverkar, importerar och säljer textil och vill veta vilka regler som dina produkter kan omfattas av.

September 2019.

Kort om kemikalieregler för textil

 

Faktablad

Utökade säkerhetsdatablad - exponeringsscenarier

Företag som använder kemikalier kan få säkerhetsdatablad med exponeringsscenarier.

September 2019. Endast som PDF.

Utökade säkerhetsdatablad – exponeringsscenarier

 

Faktablad om kemikaliekrav i POPs-förordningen.

Kemikaliekrav i POPs-förordningen

EU:s förordning om långlivade organiska föroreningar, POPs-förordningen, förbjuder eller begränsar tillverkning och användning av ämnen med särskilt allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper. Förordningen begränsar ämnen både i kemiska produkter och i varor.

Juni 2019. Endast som PDF.

Kemikaliekrav i POPs-förordningen

 

Faktabladet Regler för biocidbehandlade varor.

Regler för biocidbehandlade varor

Information om EU-regler om biocidbehandlade varor som du behöver för att ställa krav på leverantör och tillverkare.

Juni 2019. Endast som PDF.

Regler för biocidbehandlade varor

 

Faktablad

Informera dina kunder om farliga ämnen i varor

Du som säljer varor ansvarar för att informera konsumenter och yrkesmässiga kunder om varorna innehåller särskilt farliga ämnen.
Januari 2019. Endast som PDF.

Informera dina kunder om farliga ämnen i varor

 

2018

Regler om tvätt- och rengöringsmedel

Regler för tvätt- och rengöringsmedel

Tvätt- och rengöringsmedel kan innehålla farliga kemikalier. Därför finns det en förordning som reglerar dessa produkter.

November 2018. Endast som PDF.

Regler för tvätt- och rengöringsmedel

 

Faktablad om RoHS-direktivet

Klassificering och märkning av kemiska produkter

Många kemiska produkter har farliga egenskaper som den som köper och använder produkterna behöver känna till. Du som säljer kemiska produkter behöver därför märka produkterna med information om farorna och hur produkterna kan hanteras säkert.

September 2018. Endast som PDF.

Klassificering och märkning av kemiska produkter

 

Faktablad – Biocidprodukter ska vara godkända.

Biocid­produkter ska vara godkända

För att säkerställa en hög skyddsnivå finns särskilda bestämmelser för biocidprodukter. Idag måste många biocidprodukter vara godkända innan de får säljas eller användas i Sverige.

Juni 2018. Endast som PDF.

Biocidprodukter ska vara godkända

 

 

Faktablad om regler i Reach för kemikalier i varor.

Regler i Reach för ämnen i varor

I den europeiska kemikalieförordningen Reach finns
regler för varor. Vilka regler som gäller för dig beror på
om du tillverkar, importerar eller säljer varor.
April 2018. Endast som PDF.

Regler i Reach för ämnen i varor

 

Faktablad

Farliga metaller i smycken

Smycken är ofta gjorda av flera olika material som kan innehålla skadliga ämnen.

April 2018. Endast som PDF.

Farliga metaller i smycken

  

Faktablad Ställ kemikaliekrav på dina leverantörer

Ställ kemikaliekrav på dina leverantörer – några tips till dig som säljer varor

Här kan du som säljer varor få några tips om hur du kan göra för att säkerställa att du följer de lagar och regler som finns inom kemikalieområdet.

Mars 2018. Endast som PDF.

Ställ kemikaliekrav på dina varor – några tips till dig som säljer varor

  

Faktablad om impregnerat virke.

Information om impregnerat virke

Här får du information om vad impregnerat virke egentligen är, var du hittar det, när det kan innebära risker för hälsa och miljö och vad du kan ersätta det med.

Februari 2018. Endast som PDF.

Information om impregnerat virke

  

2017

Faktablad om säkerhetsdatablad.

Säkerhetsdatablad

Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkten yrkesmässigt och till den som säljer produkten vidare.
December 2017. Endast som PDF.

Säkerhetsdatablad

 

Faktablad – Barnskyddande-förslutning-och-kännbar-varningsmärkning.

Barn­skyddande förslutning och kännbar varnings­märkning

Regler om barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning för dig som säljer farliga kemiska produkter.

Juni 2017. Endast som PDF.
Ersätter de två tidigare faktabladen Barnskyddande förslutning och Kännbar varningsmärkning.

Barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning

 

Kemiska produkter ska anmälas till produktregistret.

Produktregistret

Kemiska produkter ska anmälas till produktregistret.

April 2017. Endast som PDF.

Kemiska produkter ska anmälas till produktregistret

 

2016

Faktablad om tillstånd i Reach för särskilt farliga ämnen

Tillstånd i Reach för särskilt farliga ämnen

Vissa ämnen med särskilt farliga egenskaper får du inte använda eller sälja i EU. Vilka ämnen det gäller hittar du i bilaga XIV till Reach-förordningen.

April 2016. Endast som PDF.

Tillstånd i Reach för särskilt farliga ämnen

 

Faktablad om begränsningar i Reach-förordningen

Begränsningar i Reach – EU-regler för vissa kemikalier

En del användningar av kemikalier innebär oacceptabla risker för människa eller miljö. För sådana användningar kan EU besluta om förbud eller andra restriktioner, så kallade begränsningar.

Mars 2016. Endast som PDF.

Begränsningar i Reach – EU-regler för vissa kemikalier

 

2015

Faktablad om på engelska - Farliga metaller i smycken

Dangerous metals in jewellery

Jewellery is often made from several different materials which can contain harmful substances.

Mars 2015. Endast som PDF.

Dangerous metals in jewellery

 

Faktablad om Reach-förordningen.

Reach-förordningen

Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 handlar om registrering, utvärdering, tillståndsprövning och begränsning av kemiska ämnen.

Januari 2015. Endast som PDF.

Reach-förordningen

 
 

Äldre faktablad

En vägledning till prioriteringsguiden PRIO.

En vägledning till PRIO

PRIO är ett webbaserat verktyg för dig som vill påverka och arbeta förebyggande för att minska risker för människors hälsa och miljö från kemikalier.

September 2012. Endast som PDF.

En vägledning till PRIO

 

Fact sheet on phosphates in detergents - Questions and answers in Russian.

Фосфаты в моющих средствах

The fact sheet on phosphates in detergents - Questions and answers in Russian. February 2011.

Available in PDF only.

Фосфаты в моющих средствах

 

Phosphates in detergents. Questions and answers.

Phosphates in detergents. Questions and answers.

This paper is referring to a number of questions frequently encountered by the Swedish Chemicals Agency about phosphates in detergents.

Oktober 2010. Only as PDF.

Phosphates in detergents - Questions and answers

 

Faktablad om kemikalier i textilier.

Kemikalier i textilier

Kläder och andra textilier kan ha behandlats med kemiska ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön.

April 2009. Endast som PDF.

Kemikalier i textilier