RoHS-direktivet – kemikalieregler för elektronik

RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna genom att ersätta de mest farliga ämnena i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga ämnen eller alternativ teknik.

Senast uppdaterad 26 augusti 2021