Biocidprodukter ska vara godkända

För att säkerställa en hög skyddsnivå finns särskilda bestämmelser för biocidprodukter. Idag måste många biocidprodukter vara godkända innan de får säljas eller användas i Sverige.

Senast uppdaterad 24 maj 2022