Säkerhetsdatablad

Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkten yrkesmässigt och till den som säljer produkten vidare.

Senast uppdaterad 27 augusti 2021