Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Utökade säkerhetsdatablad – exponeringsscenarier

Företag som använder kemikalier kan få säkerhetsdatablad med exponeringsscenarier.

Senast uppdaterad 26 maj 2020