Kemikaliekrav i POPs-förordningen

EU:s förordning om långlivade organiska föroreningar, POPs-förordningen, förbjuder eller begränsar tillverkning och användning av ämnen med särskilt allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper. Förordningen begränsar ämnen både i kemiska produkter och i varor.

Senast uppdaterad 26 maj 2020