Tillstånd i Reach för särskilt farliga ämnen

Vissa ämnen med särskilt farliga egenskaper får du inte använda eller sälja i EU. Vilka ämnen det gäller hittar du i bilaga XIV till Reach-förordningen.

Senast uppdaterad 26 maj 2020