Registration of chemical compositions by suppliers of chemical products

Om du säljer kemiska produkter till företag som importerar kemiska produkter till Sverige kan du behöva rapportera produktsammansättningen till Kemikalieinspektionen. Detta faktablad berättar hur du gör. Faktabladet är på engelska.

Senast uppdaterad 26 juli 2021