Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Informera dina kunder om farliga ämnen i varor

Du som säljer varor ansvarar för att informera konsumenter och yrkesmässiga kunder om varorna innehåller särskilt farliga ämnen.

Senast uppdaterad 23 april 2021