Så kan ditt företag få bättre information om kemikalier i varor

Därför behöver ditt företag veta vilka kemikalier varorna innehåller.

Kemiska ämnen finns i alla produkter, material och varor. De ämnen som människan tillverkar eller får ut ur naturen har bidragit till en ökad välfärd. Men en del orsakar också allvarliga skador på människa och miljö.

Senast uppdaterad 23 maj 2020