Kemiska produkter i butiker – märkning och ansvar

Information om faropiktogrammen och faroangivelserna enligt CLP-förordningen och vilket ansvar du har som säljer kemiska produkter i butik.

Senast uppdaterad 23 maj 2020