Varning för frätande propplösare

Om riskerna med frätande propplösare. Framtagen i samarbete med Giftinformationscentralen och Arbetsmiljöverket.

Senast uppdaterad 23 maj 2020