Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Varning för frätande propplösare

Om riskerna med frätande propplösare. Framtagen i samarbete med Giftinformationscentralen och Arbetsmiljöverket.

Senast uppdaterad 23 maj 2020