Miljöbalken och andra svenska lagar och förordningar

Innehållsförteckning:

Miljöbalken är en ramlag vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser. Miljöbalken kompletteras med förordningar och myndighetsföreskrifter som preciserar bestämmelserna. Här kan du se vilka kapitel i miljöbalken och andra svenska regler på kemikalieområdet som tillsammans är av särskild betydelse för Kemikalieinspektionens verksamhet.

Förordningar på kemikalieområdet meddelade med stöd av miljöbalken

Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer (2008:245) Länk till annan webbplats.

Förordning om bekämpningsmedel (2014:425) Länk till annan webbplats.

Förordning om bekämpningsmedelsavgifter (2013:63) Länk till annan webbplats.

Förordning om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter och spindeldjur (2006:1010) Länk till annan webbplats.
Upphävd men gäller för produkter som var godkända före den 1 juli 2016.

Förordning om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur (2000:338) Länk till annan webbplats.
Upphävd men gäller för produkter som var godkända före den 1 juli 2016.

Förordning om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (2002:1086) Länk till annan webbplats.

Miljötillsynsförordning (2011:13) Länk till annan webbplats.

Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:940) Länk till annan webbplats.

Förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259) Länk till annan webbplats.

Förordning om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter (1998:944) Länk till annan webbplats.

Förordning om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (2012:861) Länk till annan webbplats.

Förordning om kosmetiska produkter (2013:413) Länk till annan webbplats.

Förordning om tatueringsfärger (2012:503) Länk till annan webbplats.

Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901) Länk till annan webbplats.

Förordning om PCB m.m. (2007:19) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 12 juni 2023