Regler som endast gäller i Sverige

Vissa regler inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde är specifikt svenska regler och baseras inte på EU-rätten. Motsvarande bestämmelser kan därför saknas i andra EU-länder.

De specifikt svenska regler som gäller inom kemikalieområdet är reglerna om:

Det finns också specifikt svenska avgiftsregler, straff- och sanktionsregler och regler om offentlighet och sekretess som rör Kemikalieinspektionens verksamhet och annan verksamhet på kemikalieområdet.

Frivilliga överenskommelser i Sverige

I några fall har branschen kommit överens om åtaganden som går utöver krav i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter i Sverige följer dessa frivilliga branschöverenskommelser.

Här kan du läsa mer om frivilliga överenskommelser

Senast uppdaterad 1 februari 2022