Frivilliga överenskommelser

För vissa typer av kemiska produkter har branschen kommit överens om åtaganden som går utöver krav i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter i Sverige följer dessa frivilliga branschöverenskommelser.

Etylenglykol i kylarvätska

För att förebygga förgiftningar orsakade av etylenglykol i kylarvätska uppmanar de svenska branschorganisationerna BIL Sweden, Innovations- och kemiindustrierna (IKEM) och Kemisk Tekniska Företagen (KTF) att etylenglykolbaserade kylarvätskor som säljs till konsumenter ska innehålla bittermedel och förses med barnskyddande förslutning (även i de fall det inte är ett krav enligt lagstiftningen).

Läs mer om överenskommelsen på BIL Swedens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 15 maj 2023