Svenska avgiftsregler

Vissa ärenden som Kemikalieinspektionen handlägger är avgiftsbelagda. Vilka ärenden det gäller och avgifternas storlek framgår av respektive lagstiftning.

Senast uppdaterad 13 juni 2023