Avgifter för växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Ansökningsavgifter för växtskyddsmedel

Om du vill få en ansökan om godkännande prövad av Kemikalieinspektionen måste du betala en avgift för prövningen. Det gäller bland annat om du ska ansöka om

  • godkännande av ny produkt
  • förnyat produktgodkännande
  • ändringar i ett produktgodkännande
  • parallellhandelstillstånd
  • utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde, så kallad UPMA
  • tillstånd för forskning och utveckling
  • nöddispens för att få använda ett växtskyddsmedel.

När en ansökan har kommit in till Kemikalieinspektionen får du en faktura där det framgår vilken avgift du ska betala.

Lista – Ansökningsavgifter för växtskyddsmedel (PDF 282 kB) , 282 kB.

Hjälp att beräkna ansökningsavgift Länk till annan webbplats.

Ansökningsavgifter för verksamma ämnen i växtskyddsmedel

Om du ansöker om ett nytt eller förnyat godkännande av ett verksamt ämne enligt EUs växtskyddsmedelsförordning, och Kemikalieinspektionen är utsedd myndighet inom EU, måste du betala en avgift till oss för att få din dokumentation för ämnet utvärderad.

Kontakta Kemikalieinspektionen innan du lämnar in en sådan ansökan.

Lista – Ansökningsavgifter för verksamma ämnen i växtskyddsmedel (PDF 427 kB) , 426.7 kB.

Årsavgift för bekämpningsmedel

Om du har fått ett växtskyddsmedel godkänt ska du eller den som representerar dig betala en årsavgift så länge godkännandet gäller. En årsavgift ska också betalas om du har fått ett parallellhandelstillstånd för ett växtskyddsmedel. Årsavgiften ska betalas från och med kalenderåret efter det år då medlet godkändes till och med det kalenderår då godkännandet upphör att gälla.

Kemikalieinspektionen skickar i början av året ut ett redovisningsunderlag med information till företagen om att redovisa värdet av försäljningen av växtskyddsmedlet under det föregående året. Uppgifter om försäljningsvärdet för kemiska respektive biologiska växtskyddsmedel ska redovisas var för sig. Baserat på redovisningen skickar vi sedan ut ett beslut om årsavgift tillsammans med en faktura. Årsavgiften ska betalas senast den 31 maj.

Det finns även en så kallad kemikalieavgift, vilket är den avgift som företag som anmäler kemiska produkter till produktregistret betalar. Ett företag ska inte betala både en årsavgift för bekämpningsmedel och en kemikalieavgift till produktregistret för en och samma produkt.

Läs mer om årsavgift för bekämpningsmedel och kemikalieavgift hos produktregistret

Regler för bekämpningsmedelsavgifter

Bestämmelser för ansökningsavgifter och årsavgifter för bekämpningsmedel finns i förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter. Där finns också regler om förhöjda årsavgifter från 2014 och uppgifter om avgifter för prövning av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter.

Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 7 mars 2024