EU-gemensam lagstiftning

Innehållsförteckning:

Större delen av lagstiftningen inom Kemikalie­­inspektionens ansvars­område är reglerad på EU-nivå och gäller därför i hela EU och EES-området. Lagstiftningen omfattar kemiska produkter, bekämp­nings­medel och varor. Vissa av reglerna för kemiska produkter gäller också för biotekniska organismer.

De flesta reglerna gäller i hela EU och EES

De flesta lagar och regler för kemikalier gäller i hela EU och i Island, Lichtenstein och Norge, det så kallade EES-området. Det finns också några kemikalieregler som endast gäller i Sverige.

Läs mer om regler som endast gäller i Sverige

Förordning eller direktiv

Lagarna är antingen förordningar eller direktiv. Regler i EU-förordningar gäller direkt i alla medlemsländer. Det gäller till exempel Reach-förordningen och CLP-förordningen.

EU-direktiv måste däremot införlivas i svensk rätt genom lag, förordning eller föreskrifter. Exempel på EU-direktiv som har införlivats i svensk rätt är reglerna om leksaker och reglerna om elektriska och elektroniska produkter.

Introduktion till kemikalielagstiftningen

Nästan alla typer av produkter omfattas av kemikalieregler, det gäller såväl varor, kemiska produkter och bekämpningsmedel. De flesta produkter omfattas dessutom av flera lagar samtidigt. Om du inte redan vet vilka lagar och regler som dina produkter omfattas av kan du läsa vår introduktion till lagstiftningen där vi försöker guida dig.

Läs vår introduktion till kemikaliereglerna

Vi försöker stötta alla företag att med information och stöd om vilka lagar och regler som gäller just dig och dina produkter och hur du kan arbeta för att följa dem.

Läs mer på sidorna Stöd till företag

Senast uppdaterad 5 maj 2023