Avfallsdirektivet - SCIP

Från den 5 januari 2021 måste tillverkare, importörer och distributörer av varor anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i sina varor till den så kallade SCIP-databasen hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Bestämmelsen gäller inte för återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsument, till exempel butiker. Det är Kemikalieinspektionen som ansvarar för den här bestämmelsen. Resten av bestämmelserna i Avfallsdirektivet tillhör Naturvårdsverkets ansvarsområde.

Ändringsdirektiv och rättelser

Ändringsdirektiv (EU) 2018/851 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall Länk till annan webbplats.

Ändringsdirektivet inför bland annat kraven att se till att leverantörer av varor från 5 januari 2021 ska anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i sina varor till Echas SCIP-databas. Ändringen finns också med i den konsoliderade direktivstexten från 2018-07-05.

Alla ändringsdirektiv och rättelser till Avfallsdirektivet 2008/98/EG finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 21 februari 2023