Fluorerade växthusgaser

EU:s förordning om fluorerade växthusgaser ersätts av en ny och omarbetad förordning, (EU) nr 2024/573. Den nya förordningen ska med vissa undantag tillämpas från och med 11 mars 2024. Syftet med förordningen är att bidra till EU:s mål när det gäller utsläpp av växthusgaser. I förordningen begränsas bland annat tillgången av fluorkolväten genom ett kvotsystem och det finns regler som gäller utsläppande på marknaden. Reglerna gäller även för produkter som innehåller, eller är beroende av fluorerade växthusgaser. En del produkter och utrustningar omfattas av förbud och får inte släppas på marknaden efter de datum som står i förordningen. Det finns också krav på certifiering för att få köpa fluorerade växthusgaser och i många fall även för att få utföra installation, service eller reparation av utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser

Ändringsförordningar och rättelser

Det finns inga ändringar eller rättelser som inte finns med i den konsoliderade förordningstexten.

Alla ändringsförordningar till f-gasförordningen finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 17 maj 2024