Regler om tvätt- och rengöringsmedel

Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen, även kallad detergentförordningen, ska minska miljöriskerna med rengöringsmedel och förbättra informationen till konsumenter. Förordningen gäller alla kemiska produkter som används till att rengöra fasta ytor, kläder, textilier och husgeråd.

Lämna synpunkter på förslaget till ny förordning om tvätt- och rengöringsmedel

I april 2023 presenterade EU-kommissionen ett förslag till ny förordning om tvätt- och rengöringsmedel och tensider. Fram till den 28 juni 2023 kan du lämna synpunkter på förslaget.

Läs mer om förslaget och var du kan lämna synpunkter: Lämna synpunkter på förslaget till ny förordning om tvätt- och rengöringsmedel Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 15 maj 2023