Genmodifierade organismer - GMO

En genetiskt modifierad organism (GMO) är förändrad i arvsmassan på ett sätt som inte kan ske naturligt. All verksamhet med genetiskt modifierade organismer är reglerad. Ansvaret för genteknikverksamhet är uppdelat mellan flera svenska myndigheter.

Läs mer om reglerna för genmodifierade organismer, GMO

Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet för prövning av mikroorganismer samt nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) som är genetiskt modifierade.

Ansvaret omfattar bland annat prövning av:

  • avsiktlig utsättning i miljön
  • produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade mikroorganismer, nematoder, spindeldjur och insekter och som släpps ut på marknaden.

Genteknikfrågor som rör andra genetiskt modifierade organismer som exempelvis växter, foder, vattenlevande organismer och läkemedel ligger under andra myndigheters ansvar.

Ansvarsfördelning för GMO mellan olika myndigheter

Ansvarsfördelning för GMO mellan olika myndigheter.

Regler för GMO inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde

Senast uppdaterad 17 november 2021