Elektrisk och elektronisk utrustning - RoHS

RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.

Förordning (1998:944) Länk till annan webbplats. om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

Förordning (2005:209) Länk till annan webbplats. om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Förtydligande om de olika direktiven

Direktiv 2011/65/EU ersatte det ursprungliga direktivet (2002/95/EG) från 2002 och innehåller flera uppdateringar och utökningar av produktgrupper, undantag och CE-märkning. Det äldre direktivet gäller dock fortfarande för de produkter som släpptes ut på marknaden innan det nya direktivet började gälla.

Det tidigare direktivet hade samma tillämpningsområde som WEE-direktivet (2002/96/EG). WEEE-direktivet handlar om avfall som är eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning. Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.är ansvarig svensk myndighet för detta direktiv.

Senast uppdaterad 1 mars 2024