Aktuella undantag till RoHS-direktivet

Innehållsförteckning:

Det finns många undantag från ämnesbegränsningarna i RoHS-direktivet. Undantagen gäller för ett ämne i en specifik användning eller material, i en viss komponent eller del av en elektrisk eller elektronisk produkt. På den här sidan presenterar vi aktuella undantag som EU-kommissionen nyligen beslutat om. Du hittar många fler undantag i bilagorna III och IV till RoHS-direktivet, där alla undantagen förs in.

Undantag som Europeiska kommissionen beslutat om under 2024

Undantag för kadmium i transformerande kvantprickar som anbringas direkt på LED-halvledarchip

Här hittar du beslutet. Länk till annan webbplats.

Post 39 a i bilaga III ska ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU - post 39 a och b

Post

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

39 a

Kadmiumselenid i nanokristallina kvantprickar av halvledarmaterial för transformering av displaybelysning (< 0,2 μg Cd per mm² displayyta).

21 november 2025

39 b

Kadmium i nanokristallina kvantprickar av halvledarmaterial som anbringas direkt på LED-halvledarchip för användning i displayer och projektorer (< 5 μg Cd per mm² LED-chipyta) med en största mängd per enhet på 1 mg.

31 december 2027

Undantag som Europeiska kommissionen beslutat om under 2023

Undantag för användning av kadmium och bly i plastprofiler i elektriska och elektroniska fönster och dörrar som innehåller återvunnen hård polyvinylklorid (PVC)

Här hittar du beslutet. Länk till annan webbplats.

Detta ska läggas till som post 46 i bilaga III till direktivet:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU - tillägg med post 46

Post

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

46

Kadmium och bly i plastprofiler som innehåller blandningar framställda ur avfall av återvunnen hård polyvinylklorid (PVC) som används för elektriska och elektroniska fönster och dörrar, där koncentrationen i det återvunna hårda PVC-materialet inte överstiger 0,1 viktprocent kadmium och 1,5 viktprocent bly.

Undantaget innehåller även

  • villkor för användningen i nya varor av hård PVC som återvunnits från elektriska och elektroniska fönster och dörrar.
  • ett märkningskrav för varor som innehåller återvunnen hård PVC.
  • krav på dokumentation om det återvunna PVC-materialets ursprung.

Undantaget är tillämpligt på kategori 11.

28 maj 2028

Undantag för bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid i sensorer som används i medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

Här hittar du beslutet. Länk till annan webbplats.
Här hittar du en rättelse till beslutet. Länk till annan webbplats.

Detta ska läggas till som post 41 a i bilaga IV till direktivet:

Tabell i bilaga IV till direktiv 2011/65/EU - tillägg med post 41 a

Post

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

41 a

Bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid (PVC) som utgör grundmaterialet i amperometriska, potentiometriska och konduktometriska elektrokemiska sensorer som används i medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik för analys av kreatinin och blodureakväve i helblod.
Undantaget är tillämpligt på kategori 8 (medicintekniska produkter).

31 december 2023

Undantag för kvicksilver i smälttryckgivare för kapillärreometrar under vissa förhållanden

Här hittar du beslutet. Länk till annan webbplats.

Detta ska läggas till som post 49 i bilaga IV till direktivet:

Tabell i bilaga IV till direktiv 2011/65/EU - tillägg med post 49

Post

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

49

Kvicksilver i smälttryckgivare för kapillärreometrar vid temperaturer över 300 °C och tryck över 1 000 bar. Undantaget gäller för produkter i kategori 9 (övervaknings- och kontrollinstrument).

31 december 2025


Undantag som Europeiska kommissionen beslutat om under 2022

Undantag för sexvärt krom som korrosionsskydd i gasdrivna absorptionsvärmepumpar

Här hittar du beslutet. Länk till annan webbplats.

Detta ska läggas till som punkt 9.a.III i bilaga III:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU - tillägg med punkt 9.a.III

Punkt

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

9.a.III

Upp till 0,7 viktprocent sexvärt krom, använt som korrosionsskydd i arbetsmediet i slutna kretsar av kolstål i gasdrivna absorptionsvärmepumpar för rums- och vattenuppvärmning.
Undantaget är tillämpligt på kategori 1 (stora hushållsapparater).

31 december 2026

Undantag för användning av bly i supraledande kablar och ledningar av vismutstrontiumkalciumkopparoxid och bly i elektriska anslutningar till dessa

Här hittar du beslutet. Länk till annan webbplats.

Detta ska läggas till som post 48 i bilaga IV:

Tabell i bilaga IV till direktiv 2011/65/EU - tillägg med post 48

Post

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

48

Bly i supraledande kablar och ledningar av vismutstrontiumkalciumkopparoxid (BSCCO) och bly i elektriska anslutningar till dessa.

30 juni 2027 

Undantag för användning av bly i vissa produkter för magnetisk resonanstomografi

Här hittar du beslutet Länk till annan webbplats..

Detta ska läggas till i post 27 i bilaga IV som leden c och d:

Tabell i bilaga IV till direktiv 2011/65/EU - tillägg till post 27

Post

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

27

c) icke-integrerade MRT-spolar, för vilka försäkran om överensstämmelse för denna modell utfärdas för första gången före den 23 september 2022, eller
d) MRT-produkter med integrerade spolar, som används i magnetiska fält inom en sfär med 1 m radie runt magnetens isocenter i medicinsk MRT-utrustning, för vilka försäkran om överensstämmelse utfärdas för första gången före den 30 juni 2024.

30 juni 2027

Undantag för användning av kvicksilver som Europeiska kommissionen beslutat om under 2021

Undantag för användning av kvicksilver i lampor och lysrör fasas ut

I december 2021 beslutade Europeiska kommissionen om följande undantag för användning av kvicksilver i lampor och andra ljuskällor i 12 delegerade akter (beslut):

Läs mer om bakgrunden till besluten på vår webbplats

Läs mer om utbyte av lysrör till LED-lysrör på Elsäkerhetsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om utbyte av lysrör till LED-lysrör på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Undantag för användning av kvicksilver i enkelsocklade (kompakta) lysrörslampor för allmänna belysningsändamål

Här hittar du beslutet. Länk till annan webbplats.

Punkterna 1, 1.a, 1.b, 1.c, 1.d och 1.e i bilaga III ska ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU – punkterna 1, 1.a, 1.b, 1.c, 1.d och 1.e

Punkt

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

1

Kvicksilver i enkelsocklade (kompakta) lysrörslampor som inte överskrider (per brännare):


1.a

För allmänna belysningsändamål < 30 W: 2,5 mg

24 februari 2023

1.b

För allmänna belysningsändamål ≥ 30 W och < 50 W: 3,5 mg

24 februari 2023

1.c

För allmänna belysningsändamål ≥ 50 W och < 150 W: 5 mg

24 februari 2023

1.d

För allmänna belysningsändamål ≥ 150 W: 15 mg

24 februari 2023

1.e

För allmänna belysningsändamål med cirkelform eller fyrkantig form och en rördiameter på ≤ 17 mm: 5 mg

24 februari 2023

Undantag för användning av kvicksilver i enkelsocklade (kompakta) lysrörslampor för särskilda ändamål Länk till annan webbplats.

Här hittar du beslutet. Länk till annan webbplats.

Punkt 1.f i bilaga III ska ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU – punkterna 1, 1.f.I och 1.f.II

Punkt

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

1

Kvicksilver i enkelsocklade (kompakta) lysrörslampor som inte överskrider (per brännare):


1.f.I

För lampor som är utformade för att huvudsakligen avge ljus i det ultravioletta spektrumet: 5 mg

24 februari 2027

1.f.II

För särskilda ändamål: 5 mg

24 februari 2025

Undantag för användning av kvicksilver i enkelsocklade (kompakta) lysrörslampor för allmänna belysningsändamål < 30 W med en livslängd lika med eller över 20 000 h

Här hittar du beslutet. Länk till annan webbplats.

Punkt 1.g i bilaga III ska ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU – punkt 1.g


PunktUndantagEj tillåten att sätta på marknaden från och med


1.g

För allmänna belysningsändamål < 30 W med en livslängd som är lika med eller över 20 000 h: 3,5 mg

24 augusti 2023

Undantag för användning av kvicksilver i dubbelsocklade linjära lysrör för allmänna belysningsändamål

Här hittar du beslutet. Länk till annan webbplats.

Punkterna 2.a, 2.a.1, 2.a.2, 2.a.3, 2.a.4 och 2.a.5 i bilaga III ska ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU - punkterna 2.a, 2.a.1, 2.a.2, 2.a.3, 2.a.4 och 2.a.5

Punkt

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

2.a

Kvicksilver i dubbelsocklade linjära lysrör för allmänna belysningsändamål som inte överskrider (per lampa):


2.a.1

Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på < 9 mm (t.ex. T2): 4 mg

24 februari 2023

2.a.2

Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på ≥ 9 mm och ≤ 17 mm (t.ex. T5): 3 mg

24 augusti 2023

2.a.3

Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på > 17 mm och ≤ 28 mm (t.ex. T8): 3,5 mg

24 augusti 2023

2.a.4

Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på > 28 mm (t.ex. T12): 3,5 mg

24 februari 2023

2.a.5

Trebandslysrör med lång livslängd (> 25 000 h): 5 mg

24 februari 2023

Undantag för användning av kvicksilver i icke-linjära trebandslysrör

Här hittar du beslutet. Länk till annan webbplats.

Punkt 2.b.3 i bilaga III ska ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU - punkt 2.b.3

Punkt

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

2.b.3

Icke-linjära trebandslysrör med en rördiameter på > 17 mm (t.ex. T9): 15 mg

24 februari 2023, 10 mg per lampa får användas från och med den 25 februari 2023 till och med den 24 februari 2025

Undantag för användning av kvicksilver i lysrör för andra allmänna belysningsändamål och särskilda ändamål

Här hittar du beslutet. Länk till annan webbplats.

Punkt 2.b.4 i bilaga III ska ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU - punkterna 2.b.4.I, 2.b.4.II, 2.b.4.III

Punkt

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

2.b.4.I

Lampor för andra allmänna belysningsändamål och särskilda ändamål (t.ex. induktionslampor): 15 mg

24 februari 2025

2.b.4.II

Lampor som huvudsakligen avger ljus i det ultravioletta spektrumet: 15 mg

24 februari 2027

2.b.4.III

Nödlampor: 15 mg

24 februari 2027

Undantag för användning av kvicksilver i kallkatodlysrör och lysrör med extern elektrod för särskilda ändamål

Här hittar du beslutet. Länk till annan webbplats.

Punkt 3, 3.a, 3.b och 3.c i bilaga III ska ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU - punkterna 3, 3.a, 3.b och 3.c

Punkt

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

3

Kvicksilver i kallkatodlysrör och externa elektrodlysrör (CCFL och EEFL) för särskilda ändamål som används i elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 24 februari 2022 och som inte överstiger (per lampa):


3.a

Korta (≤ 500 mm): 3,5 mg

24 februari 2025

3.b

Medellånga (> 500 mm och ≤ 1 500 mm): 5 mg

24 februari 2025

3.c

Långa (> 1 500 mm) 13 mg

24 februari 2025

Undantag för användning av kvicksilver i andra lågtrycksurladdningslampor

Här hittar du beslutet. Länk till annan webbplats.

Punkt 4.a i bilaga III ska ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU - punkterna 4.a och 4.a.I

Punkt

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

4.a

Kvicksilver i andra lågtrycksurladdningslampor (per lampa): 15 mg

24 februari 2023

4.a.I

Kvicksilver i lågtrycksurladdningslampor utan ytbeläggning av fosfor, för tillämpningar som kräver att lampans huvudsakliga spektralområde är i det ultravioletta spektrumet: högst 15 mg kvicksilver får användas per lampa

24 februari 2027

Undantag för användning av kvicksilver i högtrycksnatriumlampor med förbättrat färggivningsindex för allmänna belysningsändamål

Här hittar du beslutet. Länk till annan webbplats.

Punkterna 4.b, 4.b.I, 4.b.II och 4.b.III i bilaga III ska ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU - punkterna 4.b, 4.b.I, 4.b.II och 4.b.III

Punkt

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

4.b

Kvicksilver i högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per brännare) i lampor med förbättrat färggivningsindex, dvs. Ra > 80 P ≤ 105 W: 16 mg får användas per brännare

24 februari 2027

4.b.I

Kvicksilver i högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per brännare) i lampor med förbättrat färggivningsindex, dvs. Ra > 60 P ≤ 155 W: 30 mg får användas per brännare

24 februari 2023

4.b.II

Kvicksilver i högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per brännare) i lampor med förbättrat färggivningsindex, dvs. Ra > 60: 155 W < P ≤ 405 W: 40 mg får användas per brännare

24 februari 2023

4.b.III

Kvicksilver i högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per brännare) i lampor med förbättrat färggivningsindex, dvs. Ra > 60 P > 405 W: 40 mg får användas per brännare

24 februari 2023

Undantag för användning av kvicksilver i andra högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål

Här hittar du beslutet. Länk till annan webbplats.

Punkterna 4.c, 4.c.I, 4.c.II och 4.c.III i bilaga III ska ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU - punkterna 4.c, 4.c.I, 4.c.II och 4.c.III

Punkt

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

4.c

Kvicksilver i andra högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per brännare):


4.c.I

P ≤ 155 W: 20 mg

24 februari 2027

4.c.II

155 W < P ≤ 405 W: 25 mg

24 februari 2027

4.c.III

P > 405 W: 25 mg

24 februari 2027

Undantag för användning av kvicksilver i metallhalidlampor

Här hittar du beslutet. Länk till annan webbplats.

Punkt 4 e i bilaga III ska ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU - punkt 4 e

Punkt

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

4 e

Kvicksilver i metallhalidlampor (MH)

24 februari 2027

Undantag för användning av kvicksilver i andra urladdningslampor för särskilda ändamål

Här hittar du beslutet. Länk till annan webbplats.

Punkt 4.f i bilaga III ska ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU - punkterna 4.f.I, 4.f.II, 4.f.III och 4.f.IV

Punkt

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

4.f.I

Kvicksilver i andra urladdningslampor för särskilda ändamål som inte uttryckligen nämns i denna bilaga

24 februari 2025

4.f.II

Kvicksilver i högtryckskvicksilverånglampor som används i projektorer i vilka krävs en uteffekt på ≥ 2000 lumen ANSI.

24 februari 2027

4.f.III

Kvicksilver i högtrycksnatriumlampor som används för belysning inom trädgårdsnäringen.

24 februari 2027

4.f.IV

Kvicksilver i lampor som avger ljus i det ultravioletta spektrumet.

24 februari 2027

Övriga undantag som Europeiska kommissionen beslutat om under 2021

Undantag för användning av DEHP, BBP, DBP och DIBP i reservdelar som återvunnits från och används för reparation eller renovering av medicintekniska produkter

Här hittar du beslutet. Länk till annan webbplats.

Följande ska läggas till som post 47 i bilaga IV:

Tabell i bilaga IV till direktiv 2011/65/EU - tillägg med post 47

Post

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

47

Bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), butylbensylftalat (BBP), dibutylftalat (DBP) och diisobutylftalat (DIBP) i reservdelar som återvunnits från och används för reparation eller renovering av medicintekniska produkter, inklusive medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, och deras tillbehör, förutsatt att återanvändningen sker i kontrollerbara slutna kretslopp företag emellan, och att konsumenten får reda på att delar har återanvänts.

Undantaget löper ut den 21 juli 2028.

21 juli 2028

Undantag för användning av DEHP i plastkomponenter i detektorspolar för magnetisk resonanstomografi (MRI)

Här hittar du beslutet. Länk till annan webbplats.

Följande ska läggas till som post 46 i bilaga IV:

Tabell i bilaga IV till direktiv 2011/65/EU - tillägg med post 46

Post

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

46

Bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) i plastkomponenter i detektorspolar för magnetisk resonanstomografi (MRI).

1 januari 2024

Undantag för användning av DEHP i jonselektiva elektroder för analys av mänskliga kroppsvätskor och/eller dialysatvätskor

Här hittar du beslutet. Länk till annan webbplats.

Följande ska läggas till som post 45 i bilaga IV:

Tabell i bilaga IV till direktiv 2011/65/EU - tillägg med post 45

Post

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

45

Bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) i jonselektiva elektroder som används i vårdanalys av joniska ämnen i mänskliga kroppsvätskor och/eller i dialysvätskor.

 21 juli 2028

Giltighetstiden för ett undantag för användning av kvicksilver i elektriska roterande kontaktdon i system för intravaskulär ultraljudsavbildning

Här hittar du beslutet. Länk till annan webbplats.

Andra stycket i post 42 i bilaga IV ska ersättas med följande:

Tabell i bilaga IV till direktiv 2011/65/EU - ersättning av andra stycket i post 42

Post

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

42

Undantaget löper ut den 30 juni 2026.

30 juni 2026

Undantag för användning av vissa bly- och sexvärda kromföreningar i elektriska och elektroniska initiatorer för sprängämnen för civilt (yrkesmässigt) bruk

Här hittar du beslutet. Länk till annan webbplats.

Följande ska läggas till som post 45 i bilaga III:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU - tillägg med post 45

Post

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

45

Blydiazid, blystyfnat, blypikramat, orangemönja (blytetraoxid), blydioxid i elektriska och elektroniska initiatorer för sprängämnen för civilt (yrkesmässigt) bruk och bariumkromat i pyrotekniska fördröjningssatser med lång brinntid i elektriska initiatorer för sprängämnen för civilt (yrkesmässigt) bruk.

20 april 2026

Senast uppdaterad 29 maj 2024